Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Hyfforddeiaethau - gwybodaeth i gyflogwyr

Mae hyfforddeiaeth yn rhaglen ddysgu i rai 16 i 18 oed a fydd yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc i gael swydd neu hyfforddiant pellach.

Eu nod yw rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc i symud ymlaen i brentisiaeth, addysg bellach neu gyflogaeth.

Mae tair lefel wahanol i sicrhau bod pob hyfforddai yn cael y gefnogaeth a’r anogaeth sydd eu hangen arno/arni i lwyddo. 

Bydd hyd yr hyfforddeiaeth yn amrywio gan ddibynnu ar y dysgwr unigol. Mae hyfforddeion yn cael eu cefnogi gan lwfans hyfforddi gan Lywodraeth Cymru. Dewch i wybod mwy am Hyfforddeiaethau ar llyw.cymru.

Chwiliwch am ddarparwyr dysgu o fewn y gweithle sy'n cynnig Hyfforddeiaethau ar ein cyfeirlyfr Chwilio am gwrs. (dolen Saesneg)


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Prentisiaethau - gwybodaeth i gyflogwyr

Gwybod mwy am y cyllid i brentisiaethau yng Nghymru a sut i hysbysebu swyddi gwag.

Gweithio gydag ysgolion

Gyda chefnogaeth Gyrfa Cymru fe allwch chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ifanc, a chael budd i'ch busnes.