Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cwis Paru Swyddi

Cael syniadau gyrfa sy’n paru â’ch sgiliau a diddordebau. Prun ai ydych yn berson ifanc neu'n oedolyn, mae yno gwis sy'n iawn i chi.

Logio i mewn neu gofrestru i gymryd y cwis.

  • Parwch eich sgiliau a’ch diddordebau â dros 700 o deitlau swydd er mwyn creu syniadau gyrfa personol
  • Bydd y Cwis Paru Swyddi yn rhoi’r rhesymau pam y mae swyddi’n cael eu dewis ac yn rhoi’r cyfle ichi ddarllen mwy amdanynt 
  • Gwybod mwy am y cymwysterau a’r sgiliau gwaith sydd eu hangen ar gyfer y swydd berffaith
  • Chwilio am gyrsiau addysg uwch ar draws y DU 
  • Chwilio a gwneud cais am swyddi gwag byw

Cofiwch, gallwch bob tro siarad â ni os ydych angen gwybodaeth ac/neu gyngor pellach.