Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

SkillsCymru - digwyddiadau 2019

Arddangosydd yn dangos i ddisgybl benywaidd sut i ddefnyddio cyfarpar

SkillsCymru 2019 – Archwilio sgiliau’r dyfodol a bod yn barod am waith yn nigwyddiadau gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaethau pennaf Cymru.

Arena Motorpoint, Caerdydd 9-10 Hydref 2019

Venue Cymru, Llandudno 16-17 Hydref 2019

Cadwch eich lle am ddim i ddigwyddiad Caerdydddigwyddiad Llandudno.


Beth yw SkillsCymru?

SkillsCymru yw digwyddiadau gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaethau mwyaf Cymru. Maent yn hynod o ryngweithiol, gyda mwy na 100 o arddangoswyr ar gael i gwrdd a siarad â nhw. Byddant yn barod i roi gwybodaeth i chi am yr ystod anferth o yrfaoedd, hyfforddiant a chyngor sydd ar gael yng Nghymru.

I bwy mae SkillsCymru?

Mae SkillsCymru yn cael ei anelu at ddisgyblion a myfyrwyr ym Mlynyddoedd 10,11,12 a 13 yn ogystal â’u rhieni a’u hathrawon.

Pwy fydd yno?

Bydd dros 100 o gwmnïau a sefydliadau yno i’ch ysbrydoli a’ch cymell wyneb yn wyneb a dweud wrthych chi am yrfaoedd nad ydych chi erioed wedi eu hystyried o’r blaen. Bydd hyn yn cynnwys cyflogwyr gyda chyfleoedd swyddi a phrentisiaethau, colegau a phrifysgolion, a chyrff y sector gyrfaoedd sy’n gallu’ch helpu i ddeall beth mae angen i chi ei wneud i fachu’ch gyrfa ddelfrydol.

Dysgwch fwy am yr arddangoswyr ar Prospects Events.

Pam dylech chi ymweld?

Yn ogystal ag amlygu ystod anferth o gyfleoedd i bobl ifanc, mae SkillsCymru yn ddiwrnod ardderchog allan. Gyda nodweddion rhyngweithiol, arddangosiadau ymarferol a gweithgareddau difyr, gallwch chi archwilio gyrfaoedd, swyddi a hyfforddiant ledled Cymru a’r tu hwnt.

Os ydych chi am ddysgu sgiliau newydd neu ddarganfod eich doniau cudd, cadwch lygad allan am

  • Stondinau Mynnu Sgiliau
  • Y Ganolfan Llysgenhadon
  • Y Ganolfan Yrfaoedd
  • Y Bwrdd Newyddion Byw

Beth bynnag eich uchelgeisiau, bydd SkillsCymru yn eich ysbrydoli a’ch sbarduno i archwilio’ch opsiynau gyrfa mewn ffordd newydd.

  • Cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau ac arddangosiadau ymarferol
  • Archwilio’r sgiliau y bydd arnoch chi eu hangen am yrfa eich dyfodol
  • Bod yn barod am waith gyda chyngor am eich CV, awgrymiadau am gyfweliadau ac arweiniad unigol
  • Gwneud cais am swyddi a phrentisiaethau
  • Siarad â’n Llysgenhadon i gael gwybod am deithiau eu gyrfaoedd nhw

Nosweithiau agored i deuluoedd

Mae’r ddau ddigwyddiad ar agor i deuluoedd ac unigolion am un noson, felly os na allwch chi ddod yn ystod y dydd, mynnwch roi’r dyddiadau hyn yn y dyddiadur.

Arena Motorpoint, Caerdydd, Dydd Mercher 9 Hydref 2019, 4.00pm-6.30pm - Teuluoedd - cadwch ei lle i ddigwyddiad Caerdydd 

Venue Cymru, Llandudno, Dydd Mercher 16 Hydref 2019, 5pm-7pm - Teuluoedd - cadwch ei lle i ddigwyddiad Llandudno

Bydd cynghorwyr sy’n gweithio ar y gwasanaeth ôl addysg Cymru’n Gweithio, hefyd yn bresennol yn ystod digwyddiadau gyda’r nos.

I ddysgu rhagor ewch i Prospects Events.