Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Digwyddiadau

Dewch i wybod am y digwyddiadau mae Gyrfa Cymru yn rhan ohonynt a sut y gallwch chi gymryd rhan mewn digwyddiadau yn eich ardal chi.

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau cysylltwch os gwelwch yn dda marchnata@gyrfacymru.llyw.cymru.


"Skills Cymru Sir Gaerfyrddin 2020"

SkillsCymru Sir Gaerfyrddin 2020

Archwiliwch sgiliau'r dyfodol a pharatoi at waith yn nigwyddiad mwyaf gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaeth yng Ngorllewin Cymru.

Dyddiadau: 27 Chwefror 2020, 10:00 - 18:00 (ar agor i rieni / gwarcheidwaid rhwng 15.30 a 18.00) a
28 Chwefror 2020, 9:00 - 15:00
Lleoliad: Parc Y Scarlets, Llanelli,  SA14 9UX
Wedi'i anelu at: Ysgolion, rieni a gwarcheidwaid


Dewiswch eich dyfodol, Gŵyl yrfaoedd Powys

Dewiswch eich dyfodol, Gŵyl yrfaoedd Powys

Dyddiad: Dydd Mercher 4 Mawrth
Amser: 10.00 am – 14.30
Lleoliad: Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd
Anelir at: Gwahoddir pobl ifanc o ysgolion uwchradd ar draws Powys i ŵyl gyrfaoedd dewis eich dyfodol.


Sgrin yn dangos person sy'n gweithio ym maes Gweithgynhyrchu Uwch

Dewch i siarad am yrfa mewn Gweithgynhyrchu Uwch. Ymunwch â'n gweminar byw.

Dyddiad: Dydd Mercher 4 Mawrth
Amser: Saesneg 10am, Cymraeg 11am
Wedi'i anelu at: Disgyblion sy'n astudio Ffiseg, Cemeg, Peirianneg Drydanol, Peirianneg Electronig a'r rhai sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am y sector.


"Dewis eich dyfodol mae prentisiaethaun gweithio"

Dewis Eich Dyfodol Mae Prentisiaethau’n Gweithio

60+ o arddangoswyr yn hyrwyddo prentisiaethau ar bob lefel, o amrywiaeth o sectorau gwaith.

Dyddiad:  Dydd Gwener 6 Mawrth 2020
Amser: 10:00 – 18:00 (Ysgolion: 10:00-14.30. Rhieni/a di-waith rhwng 16 a 24 oed: 14:30-18:00)
Lleoliad: Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3ND
Wedi ei anelu at: Blwyddyn 10, 11, 6ed dosbarth, myfyrwyr coleg, di-waith 16-24, rhieni o Gaerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr, RhCT, Merthyr, Caerffili, Casnewydd a Dyffryn Morgannwg


Dewis Eich Dyfodol Ceredigion

Dewis Eich Dyfodol Ceredigion

Dyddiad: Dydd Mawrth 10 Mawrth 2020
Amser: 8.45 i 14:00 (ysgolion a cholegau), 12:00 a 14:00 (rhieni/gwarcheidwaid)
Lleoliad: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth
Wedi'i anelu at: Gwahoddir blynyddoedd 9 i 13 (Mae croeso i rieni/gwarcheidwaid ddod gyda'u plentyn yn ystod yr amser sydd wedi'i neilltuo i'w hysgol, neu fel arall rhwng 12:00 a 14:00 o'r gloch)


Pum gweithiwr mewn swyddi gwahanol

Digwyddiad Byw Swyddi Gwag

Wedi’i drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, mae’r digwyddiad poblogaidd hwn sydd wedi ennill ei blwyf yn gyfle i bobl ifanc 16 i 24 oed weld cyfleoedd addysg, cyflogaeth a hyfforddiant.

Dyddiad: Dydd Iau 12 Mawrth
Amser: 10:00 - 16:00
Lleoliad: Canolfan Hamdden Caerffili, Parc Virginia, Caerffili CF83 3SW
Wedi’i anelu at: Pobl ifanc 16 i 24 oed sydd chwilio am gyfleoedd addysg, cyflogaeth a hyfforddiant cyfredol.