Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dewis Eich Dyfodol Ceredigion

Dewis Eich Dyfodol Ceredigion

Dewch i ddarganfod mwy am addysg, gyrfaoedd, cyflogaeth, prentisiaethau a chyfleoedd gwirfoddoli.

Dyddiad: Dydd Mawrth 10 Mawrth 2020
Amser: 8.45 - 14:00
Lleoliad: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth

Gwahoddir blynyddoedd 9 i 13 o ysgolion a cholegau ledled Ceredigion i fynychu Gŵyl Gyrfaoedd Ceredigion Dewis Eich Dyfodol a gynhelir rhwng 8.45 a 14:00. Bydd tua 90 o arddangoswyr yn darparu gwybodaeth ar eu sector arbenigol. Gall pobl ifanc a'u rhieni/gwarcheidwaid ddarganfod mwy am swyddi, prentisiaethau a llwybrau hyfforddi i bobl ifanc.

Bydd gweithdai yn cael eu cyflwyno gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Grŵp Retreats a Criw Celf.

Nod yr ŵyl yw cynyddu a gwella ymwybyddiaeth disgyblion o'r gwahanol gyfleoedd a llwybrau gyrfaol galwedigaethol sydd ar gael iddynt.

Mae croeso i rieni/gwarcheidwaid ddod gyda'u plentyn yn ystod yr amser sydd wedi'i neilltuo i'w hysgol, neu fel arall rhwng 12:00 a 14:00 o'r gloch.

Yn y digwyddiad gallwch chi:

  • Ddarganfod mwy am dueddiadau swyddi lleol, rhanbarthol a chenedlaethol a chyfleoedd prentisiaeth
  • Rhyngweithio â dros 90 o gyflogwyr o ystod o wahanol sectorau
  • Cael gwybodaeth gan golegau, prifysgolion a darparwyr hyfforddiant am gyrsiau
  • Cymryd rhan mewn sesiynau 'rhoi cynnig arni'
  • Cymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol
  • Cael cyngor gyrfaol arbenigol gan gynghorydd Gyrfa Cymru.

Mae Gŵyl Gyrfaoedd Ceredigion yn ffordd wych o gysylltu â nifer enfawr o fyfyrwyr ac athrawon. Mae'n gyfle gwych i gwrdd â'n gweithlu posib yn y dyfodol, gan eu hannog yn eu hastudiaethau a'u huchelgeisiau.'Dyma un digwyddiad na ddylid ei golli!"

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 2019

Mae wedi bod yn wych cael ymwneud â Gyrfa Cymru yn y digwyddiadau hyn. Mae myfyrwyr yn dod i wybod beth all ein sefydliad ei wneud iddyn nhw ac mae'n wych eu gweld nhw'n gadael ein stondin gyda gwên."

CAVO 2019

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â marchnata.