Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dewis Eich Dyfodol Mae Prentisiaethau’n Gweithio

"Dewis Eich Dyfodol Mae Prentisiaethau’n Gweithio"

Mae’n bleser gan Gyrfa Cymru eich gwahodd i’n Ffair Mae Prentisiaethau’n Gweithio, sef digwyddiad gyrfaoedd rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar hysbysu pobl ifanc a'u rhieni / gwarcheidwaid o’r amrywiaeth o gyfleoedd Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch ar draws ystod eang o sectorau.

Dyddiad:  Dydd Gwener 6 Mawrth 2020
Amser: 10:00 – 18:00
Gwahoddir ysgolion i ymweld rhwng 10:00 - 14:30.
Cefnogaeth Cymru'n Gweithio i rieni a di-waith rhwng 16 a 24 oed rhwng 14:30 -18:00 yn unig.
Lleoliad: Neuadd y Ddinas Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3ND

Mae’r digwyddiad wedi ei anelu at ddisgyblion blwyddyn 10, 11 a chweched dosbarth, myfyrwyr addysg bellach coleg a rhieni/gwarcheidwaid o Gaerdydd, Penybont, RhCT, Merthyr, Caerffili, Casnewydd a Bro Morgannwg. 

Mae’r digwyddiad hefyd yn addas ar gyfer rhai sydd wedi gadael addysg,sy'n 16-24 oed a’n ddi-waith.

Sesiynau rhagarweiniol

Ar y diwrnod, cynhelir sesiynau rhagarweiniol ar brentisiaethau a beth i’w ddisgwyl o’r digwyddiad am 9.45,10:00,10.15,10.30 a 10:45.

Gweithdai

Byddwch yn cael y siawns i ymweld â gweithdai rhyngweithiol ar y diwrnod:

11:15 - Gweithdy Gwallt a Harddwch

11:15 -Prentisiaethau Creadigol Sgil Cymru

12:15 - Crefftau Adeiladwaith

12:15 -‘Network 75’ Graddau Astudio & Gwaith

13:15 - Prentisiaethau Lluoedd Arfog

13:15 - NTfW Panel Trafodaeth Prentisiaethau

Gweithdy i rieni:

17:00 - NTfW Panel Trafodaeth Prentisiaethau

Pwy fydd yn mynychu’r digwyddiad?

65+ o arddangoswyr yn hyrwyddo prentisiaethau ar bob lefel, o amrywiaeth o sectorau gwaith.

Fydd cyfleoedd byw o Hâf 2020 gellir gwneud cais amdanynt yn y digwyddiad.

Cyflogwyr

Cyflogwyr sydd wedi cadarnhau:

 • Y Fyddin, Llynges a Llu Awyr Brenhinol
 • Capgemini
 • Cyngor Caerdydd
 • Celsa Steel
 • Gwesty’r Hilton
 • HMRC
 • ITV Cymru Wales
 • Lloyds Banking
 • Adeiladwaith Lovell
 • Network Rail
 • Newport Wafer Fab
 •  Peirianneg Awyrennol Poeton
 • Renishaw
 • Prentisiaethau Creadigol Sgil Cymru
 • Gwasanaeth Tan ac Achub De Cymru
 • Urdd
 • Viridor

Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at marchnata.