Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dewiswch eich dyfodol, Gŵyl yrfaoedd Powys

Dewiswch eich dyfodol, Gŵyl yrfaoedd Powys

Gwahoddir pobl ifanc o ysgolion uwchradd ar draws Powys i ŵyl gyrfaoedd dewis eich dyfodol.

Dyddiad: Dydd Mercher 4 Mawrth
Amser: 10.00 am – 2.30 pm
Lleoliad: Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd

Trefnir yr ŵyl gyrfaoedd a sgiliau ryngweithiol gan bartneriaeth llwybrau cadarnhaol Powys-grŵp amlasiantaeth sy'n cynnwys Cyngor Sir Powys, Gyrfa Cymru, ysgolion uwchradd yn y Sir, grŵp colegau NPTC, hyfforddiant Cambrian a Chyngor Powys Cymdeithas mudiadau gwirfoddol. Nod y bartneriaeth yw tynnu sylw pobl ifanc at y cyfleoedd sydd ar gael iddynt pan fyddant yn gadael yr ysgol neu'r coleg.

Yn y digwyddiad, gall y disgyblion:

 • Rhyngweithio â thros 70 o gyflogwyr o ystod o wahanol sectorau
 • Cymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol ac arddangosiadau gan gynnwys sesiynau 'rhoi cynnig arni'
 • Siarad â phrentisiaid presennol
 • Cael gwybodaeth gan golegau, prifysgolion a darparwyr hyfforddiant am cyrsiau.

Bydd arddangoswyr o amrywiaeth eang o sectorau yn bresennol ar y diwrnod sy'n cynrychioli prifysgolion, colegau, cyflogwyr yn y sector preifat a chyhoeddus a'r sector gwirfoddol, gan roi cyfle i bobl ifanc glywed gan arbenigwyr y diwydiant yn uniongyrchol.

Y siaradwyr gwadd eleni yw Emily Chapell, cyn-ddisgybl o Bowys, sydd yn seiclwr pellter hir, awdur a blogiwr a ben Sheppard, cyflwynydd radio.

Mae 2020 Gŵyl gyrfaoedd Powys yn cael ei noddi gan Gyrfa Cymru, Cyngor Sir Powys, NPTC, Cambrian Training, Lanyon Bowdler, Wipak, Hughes Architects, y Brifysgol Agored, Abacare, a West Ent.

Arddangoswyr:

 • Gwasanaeth tân ac Achub Canol a Gorllewin Cymru
 • Criw celf Oriel Davies
 • Brig
 • Dawns Powys
 • Cynghrair Sgrîn Cymru
 • BAM-adeiladu
 • CITB
 • Partneriaeth dysgu a sgiliau rhanbarthol
 • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
 • Amrywiaeth o brifysgolion
 • Techniquest
 • Gogledd a Chanolbarth Cymru Partneriaeth Ymgyrraedd yn ehangach
 • Hyfforddiant Cambrian
 • Hyfforddiant Meyrick
 • Network Rail
 • Gerau Orbitol Cryno
 • Gwasanaeth Batri Diwydiannol Gogledd Cyf
 • Bwrdd Iechyd Lleol Powys
 • Abacare
 • Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
 • NFU
 • Radnor Hills
 • CDT Sidoli

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â marchnata.