Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Digidol - Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol

"Dewiswch Eich Dyfodol Llwybrau Creadigol"

Mae Gyrfa Cymru yn falch o’ch gwahodd chi a’ch disgyblion i ddigwyddiad Digidol Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol.

Dyddiadau'r digwyddiad

Digwyddiad Saesneg: Dydd Mawrth 24 Tachwedd, 8.50am - 3pm

Digwyddiad Cymraeg: Dydd Iau 26 Tachwedd, 8.50am - 3pm

Digwyddiad gyrfaoedd am ddim yw hwn wedi’i anelu at ddisgyblion Blynyddoedd 10-13 a fydd yn canolbwyntio ar y sector creadigol. Bydd cyfle i’r disgyblion glywed gan rai o sefydliadau creadigol mwyaf Cymru a gallant ymuno ag un sesiwn, ambell sesiwn neu bob un ohonynt.

Amserlen y diwrnod

8.50am Rhith-daith o amgylch stiwdios ffilm Bad Wolf

Ewch ar rhith-daith o amgylch stiwdios ffilm Bad Wolf gyda gwybodaeth am yrfaoedd a darllediad byw o sesiwn holi ac ateb gan Screen Alliance Wales. Cewch fynd ar daith o amgylch y stiwdios ffilm ble y cafodd His Dark Materials ac A Discovery of Witches eu ffilmio.

Cewch ddysgu am yr amrywiaeth o swyddi sydd ar gael yn y lleoliad ac ymuno â sesiwn holi ac ateb i gael cipolwg ar y diwydiant.

9:50am Cyfweliad gyda gweithwyr talentog o Gymru

Ymunwch gyda Into Film Cymru i glywed am yrfaoedd mewn ffilm. Bydd Non a Hywel o Into Film Cymru yn cyflwyno gwybodaeth am y gwahanol gyfleoedd gwaith sydd ar gael yn y diwydiant ffilm, ymchwilio’n bellach i rolau swyddi penodol a rhannu cyfweliadau cyffrous gyda thalent Cymraeg o’r sector. Dewch â phapur, pen a llawer o frwdfrydedd.

11:20am (24/10 Saesneg)Gweithdy dylunio gwisgoedd/set

Cymryd rhan mewn gweithdy dylunio gwisgoedd/set fyw gyda thrafodaethau am yrfaoedd yn y sector a chwestiwn Holi ac Ateb byw a ddarlledwyd gan Goleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru.

11:20am  (26/10 Cymraeg)Gweithdy Rheolaeth Llwyfan

A oes gennych ddiddordeb mewn rheoli llwyfan? Dyma gyfle i ddysgu am y broses mewn gweithdy byw. Cewch glywed am swyddi a gofyn cwestiynau i’r arbenigwyr.

1pm Amrywiaeth a chynhwysiant yn y diwydiant ffilm a theledu

Amrywiaeth a chynhwysiant yn y diwydiant ffilm a theledu: Trafodaeth a sesiwn holi ac ateb fyw gyda chymorth Into Film. Rhaid i’r diwydiant ffilm fod yn fwy cynhwysol. Nid oes gan bobl o wahanol gefndiroedd gynrychiolaeth ddigonol ar draws y sector.

Ymunwch â’r sesiwn fyw hon i ddysgu am y ffordd y dechreuodd aelodau o’r panel weithio ym maes ffilm a theledu.

Cewch ddysgu am eu swyddi a’u cyfrifoldebau presennol a chael cyngor ar weithio yn y sector drwy ymuno â sesiwn holi ac ateb fyw.

Rydym yn gobeithio mai hon fydd y cyntaf mewn cyfres o sesiynau ar amrywiaeth a chynhwysiant yn y diwydiant ffilm a theledu. Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio’n bennaf ar straeon llwyddiannus pobl dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

2pm Trafodaeth Gweithwyr Llawrydd ar fod yn Hunangyflogedig yn y Sector Creadigol

Trafodaeth a sesiwn holi ac ateb fyw am fod yn hunangyflogedig yn y sector creadigol wedi’i darlledu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Cyfle i glywed gan bobl hunangyflogedig yn siarad am sut y daethant yn rhan o’r sector creadigol a chyfle i ofyn cwestiynau yn ystod sesiwn holi ac ateb fyw.

Sut i gymryd rhan

Bydd y digwyddiad ar gael ar Microsoft Teams. I gael cyfarwyddiadau a dolenni i ymuno â’r digwyddiad, e-bostiwch marchnata@gyrfacymru.llyw.cymru