Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Digwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol

"Digwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol"

Hoffai Gyrfa Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol, digwyddiad gyrfa rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar y Sector Creadigol. Caiff ei gynnal yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, un o ganolfannau diwylliannol a chreadigol mwyaf eiconig Caerdydd.

Dyddiad: Dydd Mawrth 19 o Dachwedd

Amser: 10:00 - 14:30 (09:15 i ddisgyblion hefo ADY)

Lleoliad: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 3ER.

Pwy mae'r digwyddiad wedi anelu at?

Caiff y digwyddiad ei drefnu gan Gyrfa Cymru ac mae wedi’i anelu at ddisgyblion Ysgolion Uwchradd rhwng 14 a 18 oed a myfyrwyr Colegau Addysg Bellach o Gaerdydd, Dyffryn Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, RhCT, Merthyr, Caerffili a Chasnewydd. 

Gwybodaeth am yr digwyddiad

Bydd cyfle i’r disgyblion glywed gan rai o sefydliadau Creadigol mwyaf Cymru gan gynnwys y BBC, ITV Cymru, Boom Cymru a llawer mwy.

Yn y digwyddiad, bydd y disgyblion yn gallu:

 • Cael mwy o wybodaeth am y byd Teledu/Ffilm, y Cyfryngau, Hapchwarae, y Theatr, Lleoliadau, Gwisgoedd, Dylunio Graffeg, Animeiddio, Actio, Cerddorion, Technoleg Cerddoriaeth, Celf a mwy
 • Cwrdd â phobl sy’n gweithio yn y diwydiant creadigol
 • Rhyngweithio â dros 50 o sefydliadau gwahanol yn y Diwydiannau Creadigol
 • Cymryd rhan mewn gweithdai ac arddangosfeydd rhyngweithiol
 • Siarad â Phrentisiaid sy’n gweithio yn y diwydiant
 • Cael gwybodaeth am gyrsiau gan Golegau a Phrifysgolion
 • Bod yn aelodau o Banel Trafod Prentisiaethau Creadigol
 • Manteisio ar y cyfle i berfformio ar lwyfan.

Pwy fydd yn bresennol?

 • BBC Cymru Wales
 • Artes Mundi
 • G39 Art Gallery
 • ITV Cymru
 • Codez Academy
 • Thud Media
 • Canolfan Mileniwm Cymru
 • Urdd Awduron
 • One Tribe TV
 • Rubicon Dance
 • Backstage Academy
 • Prifysgol De Cymru
 • Mad Dog Casting
 • Llawer mwy.

Beth nesaf?

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â marchnata@gyrfacymru.llyw.cymru.