Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

SkillsCymru Sir Gaerfyrddin 2020

"Skills Cymru Sir Gaerfyrddin 2020"

Rydym yn ymuno â Choleg Sir Gâr a Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin a Castell Howell Foods i ddod â rhai o gyflogwyr, colegau a darparwyr hyfforddiant mwyaf Gorllewin Cymru ynghyd yn SkillsCymru Sir Gaerfyrddin, digwyddiad gyrfaoedd ym Mharc Y Scarlets yn Llanelli.

Gyda mwy na 100 o arddangoswyr o bob rhan o Gymru yn mynychu'r digwyddiad deuddydd, bydd cyfle i chi gwrdd â chyflogwyr wyneb yn wyneb a darganfod mwy am eich swydd ddelfrydol.

Dyddiadau: 27 Chwefror 2020, 10:00 - 18:00 (Ar agor i rieni / gwarcheidwaid rhwng 15:30 a 18:00 a dim ond yn ystod yr amser hwn y bydd cefnogaeth Cymru'n Gweithio ar gael.) a 28 Chwefror 2020, 9:00 - 15:00. 
Lleoliad:     Parc Y Scarlets, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 9UX

Dysgwch fwy am yrfaoedd a phrentisiaethau gyda chwmnïau fel; Heddlu Dyfed Powys, Dŵr Cymru, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant, Cyngor Sir Caerfyrddin, Coleg Sir Gar, Rathbone, Tata Steel, Willmot Dixon a llawer mwy.

Byddwch hefyd yn gallu profi’ch sgiliau yn ein stondinau 'Rhoi cynnig arni' lle byddwch chi'n gallu rhoi cynnig ar ystod o weithgareddau gan gynnwys gwallt a harddwch, arlwyo, y celfyddydau creadigol a'r amgylchedd adeiledig, gan gynnwys plymio, trydanol, gosod brics, gwaith coed, addurno mewnol a phlastro.

Pam ymweld? 

Yn SkillsCymru Sir Gaerfyrddin gallwch chi ymwneud â:

  • Nodweddion rhyngweithiol
  • Arddangosiadau ymarferol
  • Gweithgareddau hwyliog a fydd yn eich helpu i archwilio gyrfaoedd, swyddi a hyfforddiant ledled Cymru a thu hwnt.

Bydd SkillsCymru yn ysbrydoli ac yn eich cymell i archwilio eich opsiynau gyrfaol mewn ffordd newydd:

  • Cyfarfod ag arbenigwyr a chyflogwyr
  • Mynnu gwybodaeth gan golegau, prifysgolion a darparwyr hyfforddiant
  • Siarad â sefydliadau'r sector gyrfaoedd

Ewch i stondin Gyrfa Cymru i:

  • Siaradwch â chynghorydd gyrfaoedd am opsiynau eich plentyn (efallai y byddwch hefyd am drafod eich opsiynau cyflogaeth eich hun)
  • Trefnu ymgynghoriad un i un gyda Chynghorydd Gyrfa
  • Cwblhau proffil Cwis Buzz i ddarganfod eich math o bersonoliaeth
  • Ddefnyddio ein clustffonau rhithwir i weld sut brofiad yw gweithio mewn amrywiaeth o swyddi

Am wybodaeth bellach anfonwch e-bost at marchnata neu ffoniwch 0800 028 4844.