Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Profiad gwaith hefo tal - Twf Swyddi Cymru

Profiad gwaith hefo tâl am gyfnod o 6 mis yw Twf Swyddi Cymru. Mae llawer o wahanol fathau o swyddi y gallech wneud cais amdanyn nhw.
 

Ydw i’n gallu gwneud Twf Swyddi Cymru?

Eicon or rhifau 16 - 24

Mae'n rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed

Eicon o fap o Gymru

Mae'n rhaid eich bod yn byw yng Nghymru

Eicon o stopwats gyda hanner y gwyneb wedi ei orchuddio

Fe allwch wneud cais os ydych chi ar gwrs coleg rhan amser neu'n gweithio rhan amser

Eicon o stopwats gyda'r gwyneb wedi'i lewni

Ni allwch wneud cais os yr ydych chi'n yr ysgol/coleg/hyfforddiant neu'n gweithio llawn amser

Eicon o ges gwaith

Ni fyddwch yn cael gwneud cais os ydych yn gwneud, neu'n bwriadu gwneud, Rhaglen Waith neu Rhaglen Dewis Gwaith

Cwestiynau a allai fod gennych am Twf Swyddi Cymru

Faint o amser fydda i’n ei dreulio ar Twf Swyddi Cymru?

Ar Twf Swyddi Cymru: 

  • Bydd y swydd am gyfnod o 6 mis. Gallai’r cyflogwr gynnig mwy o waith i chi ar ddiwedd y cyfnod hwnnw
  • Byddwch yn gweithio 25-40 awr yr wythnos
Pa gymorth fydda i’n ei gael ar Twf Swyddi Cymru?

 Ar Twf Swyddi Cymru: 

  • Fe allwch gael mentor. Mentor yw rhywun i siarad gyda chi ac sy’n gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau 
Faint o gyflog fydda i’n ei gael ar Twf Swyddi Cymru?

Byddwch yn cael o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Cofiwch:

  • Mae'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn newid bob blwyddyn. Edrychwch ar gov.uk i wybod faint yw hynny ar hyn o bryd
Sut mae cael swydd drwy Twf Swyddi Cymru?

Er mwyn cael swydd drwy Twf Swyddi Cymru mae rhaid i chi: 

  • Gael llythyr gan eich Canolfan Byd Gwaith os ydych rhwng 18-24 oed neu lythyr gan Gyrfa Cymru os ydych yn 16 neu 17 oed
  • Gael pethau eraill hefyd fel Pasbort, tystysgrif geni a phrawf i ddangos eich bod yn byw yng Nghymru. Gall eich Cynghorydd Gyrfa eich helpu a thrafod y pethau fydd eu hangen arnoch chi
  • Lenwi ffurflen gais a’i chyflwyno. Gall eich Cynghorydd Gyrfa eich helpu i wneud cais

Gallwch wneud cais am rhai ar Gwasanaeth Paru Prentisiaeth a dewis Twf Swyddi Cymru. 


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Chwilio am waith

Dewch i wybod sut i ddod o hyd i swydd a gwneud cais amdani, cael help gyda CVs a ffurflenni cais a gwybod eich hawliau yn y gwaith.

Pa gymorth sydd ar gael i mi mewn gwaith?

Dewch i wybod pa gymorth sydd ar gael i chi yn y gwaith.