Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cymorth gyda'r adran weinyddiaeth

Mae Gyrfa Cymru yn ymroddedig i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i chi yn eich ysgol neu goleg.

Gallwch gysylltu â ni i gael cymorth mewn gwahanol ffyrdd er mwyn sicrhau eich bod yn cael cefnogaeth lawn wrth ddefnyddio’r safle:

 Y ddesg gymorth 02920 84 6799

Mae ein llinell gymorth ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Iau rhwng 09:00am a 16:30pm a 09:00am a 16:00pm ar Ddydd Gwener. Gadewch neges y tu allan i oriau swyddfa a byddwn yn dychwelyd eich galwad cyn gynted â phosibl.

 E-bost


Uwchlwytho data disgyblion ysgol

Mae’r wefan hon yn rhannu gwybodaeth am sut y caiff data cleientiaid ei gasglu a’i brosesu. Bydd aelod dynodedig o staff eich ysgol yn gyfrifol am y broses hon.

Yn ystod hanner cyntaf blwyddyn academaidd newydd bydd Tîm Systemau Gwybodaeth Reoli (SIMS) Gyrfa Cymru yn anfon cais drwy ebost at ysgolion a / neu Awdurdodau Lleol yn gofyn iddynt ddarparu data ar ddisgyblion ym mhob grŵp blwyddyn mewn addysg uwchradd. Mae rhai Awdurdodau Lleol wedi cytuno i ddarparu data bob tymor.

Rydym yn gofyn am y data mewn fformat penodol, ac yn gofyn i’r data gael ei lanlwytho drwy gyfleuster uwchlwytho diogel ar-lein Gyrfa Cymru.

Uwchlwytho i Gyrfa Cymru

Ar ôl cwblhau’r daenlen data disgyblion bydd angen i chi ei lanlwytho i Gyrfa Cymru drwy’r Cyfleuster Uwchlwytho Diogel.

Ar ôl derbyn y data, bydd tîm Systemau Gwybodaeth Reoli (MIS) Gyrfa Cymru yn ei brosesu, ei baru a’i lanlwytho i IO (cronfa ddata cleientiaid Gyrfa Cymru). Caiff cofnodion presennol eu diweddaru a chaiff cofnodion newydd eu creu.

Ar gyfer ysgolion sy'n gweithredu system SIMS

Adroddiad SIMS Gyrfa Cymru Fersiwn 3.

Adroddiad SIMS a gomisiynwyd gan Gyrfa Cymru gan gwmni cymorth SIMS, sef Cynnal. Mae’n rhaid i staff yr ysgol lawrlwytho’r adroddiad a’i gadw ar yriant lleol neu yriant a rennir (C:/) priodol. Gellir mewnbynnu’r adroddiad ar y system SIMS a’i redeg gan ddilyn y cyfarwyddiadau yn Nhempled Gyrfa Cymru isod.

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Adroddiad SIMS Gyrfa Cymru Fersiwn 3 Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Cyfarwyddiadau'r Templed

Mae’n rhoi cyfarwyddiadau i ysgolion ar sut i fewnbynnu a rhedeg adroddiad Templed Gyrfa Cymru. Noder, cliciwch ‘Dewis bob un’ yn yr adran Grŵp Blwyddyn.

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Cyfarwyddiadau SIMS Gyrfa Cymru Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Ar gyfer ysgolion nad ydynt yn gweithredu system SIMS

Enghraifft o fanyleb data.

Taenlen yw hon sy’n dangos data Disgyblion a luniwyd gan adroddiad Templed Fersiwn 3 Gyrfa Cymru. Dyma’r wybodaeth a’r fformat y mae Gyrfa Cymru ei hangen ar gyfer ysgolion nad ydynt yn defnyddio’r system SIMS:

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Templed gwag - data disgybl sydd ei angen Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Cyfleuster rheoli cyfrineiriau

Mae'r Cyfleuster Rheoli Cyfrinair yn caniatáu i ddarparwyr dysgu i reoli cyfrifon defnyddwyr a dysgwyr proffesiynol o fewn yr adran Rheoli Defnyddwyr ar y safle Proffesiynol. Mae'r canllaw Cyfleuster Rheoli Cyfrinair yn darparu defnyddwyr proffesiynol gyda chanllawiau ar sut i ddefnyddio'r Cyfleuster Rheoli Cyfrinair newydd.

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Canllaw i Ddefnyddwyr Proffesiynol Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Yn ôl i Gweinyddiaeth

Bydd y ddolen yma yn eich tywys yn ôl i'r safle Weinyddiaeth.