Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gyrfa Cymru  – Ein gwefan newydd Beta

Beth sy’n newydd

Byddwn yn symud cynnwys o’r wefan bresennol yn www.gyrfacymru.com i wefan newydd Beta Gyrfa Cymru yn https://beta.gyrfacymru.llyw.cymru.

Rydym wedi creu tudalennau er mwyn rhoi syniad i chi o olwg a theimlad y wefan newydd.

Rydym eisiau gwefan a fydd yn gwneud y wybodaeth ar Gyrfa Cymru yn gliriach ac yn haws dod o hyd iddi.  Mae’r wefan newydd wedi’i chynllunio i weithio ar gyfrifiaduron desg, dyfeisiau llechen a ffonau symudol.

Mae ein gwefan Beta yn cynnwys rhywfaint o’r cynnwys sydd ar ein gwefan bresennol ond nid yw wedi’i chwblhau eto. Os na allwch ddod o hyd i rywbeth ar y wefan newydd gallwch edrych amdano ar ein gwefan bresennol ar www.gyrfacymru.com.

Rhowch eich adborth

Byddwn yn defnyddio eich adborth i wneud gwelliannau i’r wefan newydd.

Rydym yn awyddus i wybod beth yw eich barn am gynnwys, dyluniad a chynllun y tudalennau sampl.

Rhoi adborth

Datblygiadau parhaus

Byddwn yn cyflwyno’r tudalennau newydd ac yn gwneud gwelliannau nes bod gennym wefan newydd gyflawn ar gyfer Gyrfa Cymru. Felly cadwch eich llygaid ar agor am yr hyn sy’n newydd ar Beta!