Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyflogwyr o Gymru yn cael eu cydnabod am roi cefnogaeth werthfawr ynghylch gyrfaoedd i bobl ifanc

staff o Celtic Horizons o Gaerffili yn derbyn gwobr aur

Mae dros 50 cwmni o Gymru wedi cael eu cydnabod am eu gwaith yn cefnogi ysgolion a phobl ifanc ledled Cymru i baratoi at eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Mae Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru yn cydnabod y cyfraniad pwysig sy’n cael ei wneud gan fusnesau sydd wastad yn gwneud ymdrech i gefnogi gweithlu yfory drwy gofrestru ar gyfer mentrau a gweithgareddau mewn ysgolion sy’n cael eu hwyluso gan Gyrfa Cymru. 

Cynhaliwyd seremoni Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru yng Ngwesty’r Hilton yng Nghaerdydd, a daeth cwmnïau o bob cwr o Gymru i’r digwyddiad, a gyflwynwyd gan y cyflwynydd teledu a BBC Radio Wales, Jason Mohammad.

Mae rhaglen Cyswllt Busnes Gyrfa Cymru yn rhoi cyfle i gyflogwyr weithio gydag ysgolion i ddylanwadu ar bobl ifanc, eu hysbrydoli a’u cymell ynghylch eu cyfleoedd gyrfa.

Yn y seremoni enillodd 17 cwmni wobrau awr, enillodd 24 cwmni wobrau arian ac enillwyd gwobrau efydd gan 14 cwmni.

Llwyddodd y cwmni o Gaerffili, Celtic Horizons, i ennill y wobr Cyfraniad Rhagorol am ei waith yn cefnogi ysgolion lleol yng Nghaerffili a Chaerdydd. Roedd hon yn wobr newydd i’r Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr a chafodd 10 cwmni eu henwebu gan Gynghorwyr Cyswllt Busnes Gyrfa Cymru

Dywedodd Rebecca Thomas Quinn o Celtic Horizons, a gasglodd y gwobrau: “Rydym wedi’n synnu ac yn teimlo anrhydedd mawr o fod wedi ennill y wobr aur yn rhanbarth de Cymru a’r wobr Cyfraniad Eithriadol yng Ngwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru.“Mae paratoi plant ar gyfer byd gwaith yn hynod bwysig, a dyna pam ein bod ni’n mynd i mewn i ysgolion i ddarparu ystod o gefnogaeth - o gyflwyno sgyrsiau i ddarparu cyfweliadau ffug.

“Rydym hefyd wedi cyflwyno nifer o weithdai mewn ysgolion uwchradd lleol yn ymwneud ag ystod eang o sectorau sgiliau, gan gynnwys: gosod teils, peintio ac addurno, gwaith coed, gwaith trydanol a phlymio.

“Un o’n prif ffocws yw cefnogi ysgolion addysg arbennig a phlant sydd ag ymddygiadau heriol drwy fod yn fentor cadarnhaol iddynt a’u helpu i sicrhau lleoliadau gwaith.

“Mae gallu rhoi rhywbeth yn ôl i’n cymuned leol a gweld y plant yma’n ffynnu ac yn datblygu yn wobr enfawr, felly allwn ni ddim diolch digon i Gyrfa Cymru am y gwaith maen nhw’n ei wneud i’n galluogi i fynd i mewn i ysgolion.”

Dywedodd Michele Govier, un o Gynghorwyr Cyswllt Busnes Gyrfa Cymru, a enwebodd Celtic Horizons ar gyfer y wobr Cyfraniad Rhagorol: “Ers ymuno â’r Gyfnewidfa Addysg Busnes, mae tîm Celtic Horizons wedi bod yn rhagweithiol tu hwnt yn eu cymuned leol yng Nghaerffili, ac yn fwy diweddar yn ardal Caerdydd.

“Maen nhw hefyd wedi cefnogi holl brosiectau Gyrfa Cymru trwy gynnal gwasanaethau, cyfoethogi’r cwricwlwm, darparu gweithdai proffesiynol ymarferol gyda’u prentisiaid a chreu pecynnau i ysgolion ar bob un o’u meysydd penodol, fel saernïaeth a phlymio.

“Mae Celtic Horizons hefyd wedi herio ystrydebau yn y diwydiant adeiladu drwy hybu cydraddoldeb a helpu merched i gael gwaith drwy ddarparu profiad gwaith a sgyrsiau mewn ysgolion ar gyfer merched ifanc.

“Mae’r cyflogwr hwn yn mynd y filltir ychwanegol i bob un o’n hysgolion, ac roedd yn bleser ei enwebu ar gyfer y wobr Cyfraniad Rhagorol.”

Dywedodd Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: “Yn dilyn llwyddiant ein Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr cyntaf llynedd, roedden ni eisiau parhau i ddathlu’r busnesau sydd wedi ein helpu ni trwy gynnal y digwyddiad eto eleni. “Mae’n hanfodol ein bod ni’n cydnabod busnesau sydd wedi mynd yr ail filltir i gefnogi pobl ifanc ac ysgolion lleol gyda llwyfan sy’n gallu helpu eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

“Mae cyflogwyr yn helpu ein gwaith ni mewn nifer fawr o ffyrdd a heb eu cyfraniad gwerthfawr nhw ni fyddai gan bobl ifanc lefel ychwanegol o arweiniad i helpu sicrhau cyflogaeth.

“Mae’n bwysig ein bod ni’n parhau i weithio gyda busnesau lleol er mwyn rhoi cyfleoedd i’r genhedlaeth nesaf.

“Hoffwn ddiolch i bawb ddaeth i’r digwyddiad a gobeithio y bydd yr holl gwmnïau’n parhau â’u eu gwaith hanfodol gyda myfyrwyr.”

Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i weithio gyda Gyrfa Cymru mewn ysgolion ac i gofrestru ar y rhaglen Cyfnewidfa Addysg Busnes.