Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Datganiad ar y coronafirws COVID-19

"COVID-19"

Wrth i nifer achosion o coronafirws barhau i gynyddu a gyda’r cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru y bydd pob ysgol yng Nghymru yn cau, rydym wedi penderfynu cau ein canolfannau i bob aelod o’r cyhoedd hyd nes y clywir yn wahanol.

Mae hwn yn benderfyniad yr ydym wedi'i wneud ar gyfer diogelwch a lles ein cwsmeriaid, ein partneriaid a'n gweithwyr.

Rydym wedi ymrwymo i barhau i ddarparu ein gwasanaeth gyrfaoedd hanfodol dros sianeli ffôn a digidol yn y cyfamser.

Cymerir y mesurau canlynol yn awr:

  • Cysylltir â phawb sydd ag apwyntiadau wyneb yn wyneb dros yr ychydig wythnosau nesaf gan gynnig dewis arall iddynt i dderbyn cyfweliad dros y ffôn / digidol. Bydd hyn hefyd yn berthnasol i'r rhai sy'n gofyn am apwyntiadau / cyfweliadau newydd
  • Cysylltir â'r holl bartneriaid allgymorth, gan gynnwys canolfannau swyddi a charchardai, i drafod darparu gwasanaethau'n ddigidol lle bynnag y bo modd

Rydym yn ymwybodol y bydd angen ein gwasanaethau a'n cefnogaeth ar lawer o bobl yng Nghymru dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, ac mae gennym gynlluniau a strategaethau parhad busnes ar waith i gynorthwyo hyn.

Byddwn yn parhau i ddilyn cyngor swyddogol am coronafirws dros yr wythnosau nesaf ac rydym yn cysylltu'n agos â chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru i fonitro ac adolygu'r sefyllfa.

Parhewch i ymweld â'n gwefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf am fynediad at ein gwasanaethau.

Gellir gweld yr holl newyddion a diweddariadau am coronafirws, y symptomau a chadw'ch hun yn ddiogel ar wefannau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru

Diweddarwyd 20/03/2020