Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwahoddir disgyblion a rhieni i ddarganfod mwy am dueddiadau swyddi a phrentisiaethau.

Person ifanc mewn digwyddiad Dewiswch eich Dyfodol

Gwahoddir disgyblion, rhieni a gwarcheidwaid i ddigwyddiad yng Ngwesty Village, Ewloe, ar 29 Ionawr rhwng 16:00 a 19:00, i ddarganfod mwy am dueddiadau swyddi cyfredol a'r amrywiaeth o gyfleoedd prentisiaeth.

Wedi’i drefnu gan Gyrfa Cymru, mae’r digwyddiad ‘Dewiswch eich Dyfodol Gogledd Ddwyrain’ yn ŵyl yrfaoedd a sgiliau rhyngweithiol, wedi’i hanelu at ddisgyblion ysgol o Wrecsam, y Fflint, Sir Ddinbych a Chonwy.

Bydd disgyblion rhwng 14 - 18 oed yn cael cyfle i ddod i wybod am dueddiadau swyddi lleol, rhanbarthol a chenedlaethol a'r cyfleoedd prentisiaeth sydd ar gael iddynt, trwy ymgysylltu â chyflogwyr a darparwyr hyfforddiant o ystod o wahanol sectorau.

Bydd y disgyblion yn gallu rhyngweithio wyneb yn wyneb ag arbenigwyr cyfredol y diwydiant a phrentisiaid cyfredol, i ddarganfod mwy am brentisiaethau.

Yn bresennol yn y digwyddiad bydd ystod o gyflogwyr a phrentisiaid a fydd yn cynnwys Airbus, DTCC, Kellogg’s, Wynne Construction, JCB a llawer mwy.

Bydd disgyblion hefyd yn gallu cael gwybodaeth gan ddarparwyr hyfforddiant, colegau a phrifysgolion fel Prifysgol Bangor a Choleg Cambria, am y gwahanol gyrsiau a gynigir.

Rhoddir cyflwyniadau trwy gydol y noson am brentisiaethau, addysg, gwaith a hyfforddiant.

Bydd Cynghorwyr Gyrfa Cymru hefyd yn y digwyddiad i gynnig cyngor a chyfarwyddyd, a chynnig cyfle i ddisgyblion roi cynnig ar ddefnyddio setiau rhith wir 360 Gyrfa Cymru. 

Dywedodd Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfaoedd Cymru: 'Mae'n bwysig bod disgyblion yn ymwybodol o gyfleoedd prentisiaeth. Bydd siarad â phrentisiaid cyfredol yn rhoi cipolwg i ddisgyblion ar yr hyn y mae prentisiaethau mewn gwahanol sectorau yn ei gynnwys a buddion pob un. 

"Mae prentisiaethau yn aml yn gweithio fel trosglwyddiad delfrydol o addysg uwchradd i gyflogaeth, gan roi cyfle i bobl ifanc ganolbwyntio ar hyfforddiant ar gyfer eu gyrfa trwy ennill profiad ymarferol a chymhwyso eu sgiliau ar unwaith.

"Mae bod yn ymwybodol o'r tueddiadau swyddi cyfredol yn hanfodol i bobl ifanc sy'n edrych i mewn i'r gweithle. Mae swyddi newydd yn codi'n gyson ac mae'r rhai presennol yn newid yn barhaus oherwydd datblygiadau technolegol a gofynion newidiol

"Mae'n bwysig cael y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau swyddi fel y gall disgyblion baratoi ac ennill y sgiliau cywir i lwyddo yn y dyfodol" 

Darganfod ragor o wybodaeth am y  digwyddiad

Cyfeiriwch bob ymholiad gan y cyfryngau at marchnata.