Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gŵyl Gyrfaoedd Powys yn ôl fis nesaf

Myfyriwr yn edrych ar beiriant argraffu 3D yng Ngŵyl Yrfaoedd Powys

Bydd un o wyliau gyrfaoedd mwyaf y DU yn cael ei gynnal ym Mhowys ymhen llai na mis.

Mae Gŵyl Gyrfaoedd Powys yn cael ei chynnal ddydd Mercher, 4 Mawrth a’r lleoliad unwaith eto fydd maes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd

Mae'r ŵyl yn denu tua 3,000 o fyfyrwyr ysgol uwchradd, ysgolion arbennig ac addysg bellach o bob cwr o'r sir.

Wedi'i threfnu gan y bartneriaeth Llwybrau Positif Powys, mae'r digwyddiad yn dwyn ynghyd tua 100 o gyflogwyr, prifysgolion a cholegau yn ogystal ag ystod o sefydliadau eraill i gynnig cipolwg i fyfyrwyr ifanc o Bowys ar y cyfleoedd sy'n eu disgwyl.

Eleni, bydd cyn-ddisgybl o ysgol uwchradd Gwernyfed a chyflwynydd radio Capital FM, Ben Sheppard, yn dychwelyd. Yn gyn-brif fachgen yn Ysgol Uwchradd Gwernyfed, graddiodd Ben mewn Newyddiaduriaeth Darlledu o Brifysgol Nottingham Trent ac mae wedi mynd ymlaen i gyflwyno sioeau ar orsaf Capital FM ledled y DU.

Dywedodd Jackie Parker, Cadeirydd Partneriaeth Llwybrau Positif Powys:  "Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at yr ŵyl eleni.

"Rydyn ni am ddangos i'n pobl ifanc y cyfleoedd o'r radd flaenaf sy'n aros amdanyn nhw pan fyddan nhw'n gorffen addysg orfodol.  Gallai hynny fod yn gyflogaeth; efallai prentisiaeth neu’n parhau mewn addysg mewn ysgol, coleg neu brifysgol.

"Efallai fod ganddyn nhw ddiddordeb mewn gwirfoddoli mewn rhyw ffordd.  Beth bynnag yw eu penderfyniad, rydym yn ceisio ei gwneud mor hawdd â phosibl iddynt ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt. "

Mae’r wyl eleni’n cael ei noddi gan:

  • Grwp Colegau NPTC
  • Hyfforddiant Cambrian
  • Cyfreithwyr Lanyon Bowdler
  • Wipak
  • Penseiri Hughes
  • Y Brifysgol Agored
  • Abercare
  • Gyrfa Cymru
  • Sain gweledol WestEnt
  • Cyngor Sir Powys

Mae’r digwyddiad am ddim i arddangoswyr a phobl ifanc sy’n mynychu ond nid yw ar agor i’r cyhoedd, dim ond myfyrwyr. 

Trefnir yr ŵyl gan bartneriaeth Powys Llwybrau Cadarnhaol, sy'n cynnwys Cyngor Sir Powys, Gyrfaoedd Cymru, ysgolion uwchradd yn Powys, Grŵp Colegau NPTC, ymarafer Cambrian a Chymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Powys (PAVO).