Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gyrfa Cymru yn cynnal cynhadledd addysg er mwyn mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau

"Daeth dros 110 o benaethiaid, athrawon a gweithwyr addysg proffesiynol o bob cwr o Gymru i’r gynhadledd"

Mae Gyrfa Cymru wedi cynnal ei gynhadledd addysg gyntaf erioed ar gyfer addysgwyr a phartneriaid, gyda’r nod o ddiogelu sgiliau pobl ifanc ar gyfer y dyfodol.

Mae data a ryddhawyd gan y gwasanaeth gyrfaoedd a chyngor cyn y gynhadledd yn datgelu bod pobl ifanc sy’n gadael yr ysgol yn dal i fynd am swyddi traddodiadol yn hytrach nag anelu at yrfaoedd mewn sectorau allweddol eraill sy’n tyfu.

Dangosodd data CareerCheck, sy’n holi pob myfyriwr blwyddyn 10 bod 10% o’r ymatebwyr yn dilyn gyrfa mewn iechyd a meddygaeth, 9.2% mewn hamdden, chwaraeon a thwristiaeth ac 8.1% mewn peirianneg.

Fodd bynnag, mae ymchwil Llywodraeth Cymru gan y Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol yn dangos twf sylweddol yn y sectorau deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch, ynni a’r amgylchedd, adeiladu a thechnoleg. 

Gan fod y sectorau hyn yn gofyn am amrywiaeth o wahanol alluoedd, mae Gyrfa Cymru wedi selio ei gynhadledd ar sgiliau ar gyfer pobl ifanc