Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gyrfa Cymru yn ennill gwobr 'cynghorydd gyrfa y flwyddyn' y CDI

Cynghorydd Gyrfa Christine yn sefyll wrth ymyl baner Cymru'n Gweithio

Cipiodd ein cynghorydd gyrfa, Christine Baker, wobr 'cynghorydd gyrfa y flwyddyn' gan y Sefydliad Datblygu Gyrfaoedd (CDI) mewn seremoni wobrwyo ddisglair yn Leeds yr wythnos diwethaf.

Rhoddir y wobr cynghorydd y flwyddyn i unigolion sy'n dangos lefel ragorol o ymdrech a chyflawniad yn eu gwaith ym maes datblygu gyrfaoedd, ac mae gwaith arbennig Christine wrth helpu i adsefydlu troseddwyr wedi ei galluogi i ennill y teitl teilwng hwn.

Mae Christine wedi bod yn gweithio gyda Gyrfa Cymru ers 25 mlynedd, ac mae hi wedi treulio'r rhan fwyaf o'i gyrfa'n gweithio ar y rhaglen garchardai, gan helpu unigolion sydd ar fin cael eu rhyddhau i ddod o hyd i gyfleoedd cyflogaeth cynaliadwy.

Gyda gwasanaethau'n cael eu cynnig mewn carchardai am fwy na 15 mlynedd, gwelodd Gyrfa Cymru 839 o garcharorion yn ystod 2018/19. O 1 Ebrill hyd at 31 Rhagfyr 2019, cafodd bron i 10 y cant yn fwy eu gweld o dan ein gwasanaeth cynghori newydd, Cymru'n Gweithio.

I gael gwybod mwy am y cymorth y mae Gyrfa Cymru yn ei roi i droseddwyr a chyn-droseddwyr trwy’r gwasanaeth cynghori ar gyflogaeth, Cymru'n Gweithio, ewch i Cymru'n Gweithio 

Darllenwch mwy am y gwaith mae Christine yn ei wneud a sut mae hi wedi cefnogi cwsmeriaid.