Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gyrfa Cymru yn lansio adnoddau addysg newydd

"Adnoddau Addysg" Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru wedi lansio cyfres o adnoddau addysgu newydd. 

Eu bwriad yw eich helpu chi fel rhiant neu warcheidwad i addysgu eich plentyn tra bod ysgolion ar gau.

Bydd cyflogwyr a chynghorwyr gyrfa yn cynnal pum gweminar. Bydd y gweminarau yn:

  • Rhoi cipolwg ar wahanol sectorau i chi a’ch plentyn
  • Darparu gwybodaeth am sut y gall eich plentyn gyflawni ei h/amcanion gyrfa
  • Cynnwys cynllun gwers

Mae dolenni i bob un o’r gweminarau isod, ynghyd â chynllun gwers: 


Y gwasanaethau brys – tân ac achub


Gofal cymdeithasol – y blynyddoedd cynnar


Creadigol - dylunio


Iechyd


Gwyddoniaeth data


Am ragor o wybodaeth neu i siarad â chynghorydd gyrfa defnyddiwch wasanaeth sgwrsio byw newydd Gyrfa Cymru, sydd bellach ar gael o ddydd Llun i ddydd Iau 9am i 5pm a dydd Gwener 9am i 4:30pm.


Efallai i chi hefyd hoffi

 

Cadw'n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu. Stay safe. Stay learning.