Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gyrfa Cymru yn lansio adran newydd o’r wefan ar gyfer dysgwyr lefel 1

Dau berson yn ymchwilio i opsiynau

Mae Gyrfa Cymru wedi lansio safle ar-lein newydd ar gyfer pobl sy’n gweithio hyd at gymhwyster Lefel 1, sy’n cynnwys cefnogaeth a chyfarwyddyd i bobl ifanc i’w helpu i gynllunio ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Mae’r safle, o’r enw ‘Fy Nyfodol’, wedi ei anelu at ddisgyblion ysgol sydd angen cefnogaeth i’w helpu i ddewis eu camau nesaf tuag at waith neu addysg bellach.  

Mae hefyd yn cynnwys cyngor ar newidiadau i ffordd o fyw, fel byw yn annibynnol a datblygu sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu. 

Dyluniwyd y wefan i fod yn hyb hollgynhwysfawr o wybodaeth hawdd ei deall am yrfaoedd i ddisgyblion a’u rhieni/gofalwyr, er mwyn eu helpu i symud ymlaen a chymryd rheolaeth dros eu dyfodol.

O ddechrau gweithio, mynd i’r coleg, aros yn yr ysgol, gwirfoddoli neu ddechrau eu busnes eu hunain, mae dysgwyr yn cael eu hannog i feddwl pa gam fyddai fwyaf addas iddyn nhw a’u hanghenion ar ôl gadael addysg amser llawn.

Mae’r wefan yn cynnwys fideos gan gynghorwyr Gyrfa Cymru yn ogystal â’r cwis ‘Pwy ydw i?’ - sy’n helpu dysgwyr i ddeall eu sgiliau craidd gan gynnwys hyder, creadigrwydd, gwaith tîm a sgiliau TG.

Archwiliwch adran newydd o’r wefan, Fy Nyfodol ymhellach.


Archwilio