Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gyrfa Cymru yn lansio gwefan newydd sbon

Tudalen hafan Gyrfa Cymru yn arddangos ar gyfrifiadur a ffôn symudol

O 31 Ionawr ymlaen, bydd cwsmeriaid ledled Cymru yn gallu cael mynediad i wefan newydd sbon Gyrfa Cymru. 

Gyda chynnwys cyfredol ym mhob cornel o’r safle, golwg a theimlad newydd, a gwell gwelywio, rydyn ni wedi gwrando ar beth yn union roedd ein cwsmeriaid ei eisiau - gwefan sy’n hawdd i’w llywio, y gellir ei defnyddio ar ddyfeisiau symudol.

Dyluniwyd y wefan i weithio ar bob dyfais gan gynnwys ffonau symudol, tabledi, gliniaduron a chyfrifiaduron bwrdd gwaith, felly gall ein cwsmeriaid nawr ddefnyddio’r wefan ble bynnag y bônt.

Gall y wefan newydd sbon eich helpu chi gynllunio cam nesaf eich gyrfa gydag amrywiaeth o declynnau a gemau hwyl gan gynnwys y Cwis Buzz ble gallwch ddarganfod mwy am ba fath o bersonoliaeth sydd gennych chi a pha swyddi fyddai’n gweddu i chi.

Wrth i’r safle barhau i ddatblygu, bydd nodweddion newydd yn parhau i gael eu hychwanegu gan gynnwys gwybodaeth ynghylch tueddiadau swyddi yn y dyfodol, gwybodaeth am y sector ac amrywiaeth o declynnau newydd i helpu dylanwadu ar eich dewis o yrfa.

Cyn bo hir bydd adran o’r wefan ar gyfer defnyddwyr sydd ag anghenion addysgol ychwanegol, gyda chyfoeth o wybodaeth ac adnoddau sydd wedi eu dylunio’n benodol i ddiwallu’ch anghenion.

Rydym yn awyddus i glywed eich barn am ein gwefan newydd, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru i roi gwybod i ni

Mae hen wefan Gyrfa Cymru (gyrfacymru.com) bellach wedi cael ei diffodd. Ewch i Newidiadau i  wefan Gyrfa Cymru am ragor o wybodaeth ynghylch sut y gallai’r newidiadau effeithio arnoch chi. 

 


Archwilio datblygiadau diweddar