Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Newidiadau i adran weinyddiaeth Gweithwyr Gyrfaoedd Proffesiynol

Mae mynediad i adran weinyddiaeth tudalennau Gweithwyr Gyrfaoedd Proffesiynol yn newid o 27 Ionawr 2020.

A fydd fy manylion mewngofnodi yn cael eu newid?

Fel Gweithiwr Gyrfaoedd Proffesiynol dynodedig bydd eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair i gael mynediad i'r adran hon yn aros yr un fath.

Pa adrannau gweinyddiaeth y byddaf yn dal i gael mynediad iddynt?

Bydd gennych fynediad o hyd i'r adrannau canlynol drwy Gweinyddiaeth:

Pa adrannau gweinyddiaeth na fydd ar gael mwyach?

Ar ôl ymgynghori ag ysgolion, ni fydd modd cael mynediad i'r adrannau canlynol mwyach:

 • Opsiynau Blwyddyn 9
 • Arolwg Dewis Rhydd a Gweinyddiaeth Arolwg Dewis Rhydd 
 • Opsiynau Ôl-16
 • CAP
 • Cynllun Llwybr Dysgu
 • Cwmwl Sgiliau
 • Gweinyddiaeth Gwybodaeth am y Darparwr a Cynnwys y Darparwr
 • Gweinyddiaeth Rhaglenni Opsiynau CA4 
 • Cynigion Partneriaeth Ôl-16
 • Cofrestru Dysgwyr â Rhaglenni
 • Cofrestru Dysgwyr â Phobl Broffesiynol
 • Fy Nysgwyr
 • Rhwydweithiau 14-19 

Archwilio ymhellach

Gweithwyr gyrfaoedd proffesiynol

Gwybodaeth i athrawon, tiwtoriaid, a'r rhai sy'n gweithio ym maes addysg. Yma ceir wybodaeth am Farc Gyrfa Cymru, mynediad i'r adran weinyddiaeth, deunydd hyrwyddo ac adnoddau.

Newidiadau i wefan Gyrfa Cymru

O ddydd Llun 27 Ionawr 2020 bydd Gyrfa Cymru yn newid y safle Beta i fod yn brif wefan Gyrfa Cymru. Dewch i wybod beth sy'n newydd a datblygiadau sydd i'w ddod yn y dyfodol.