Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

SkillsCymru Sir Gaerfyrddin

Myfyriwr yn gwisgo gêr pen adeiladu

Disgwylir i fwy na 4,000 o ddisgyblion, rhieni a cheiswyr gwaith fynychu ffair yrfaoedd fwyaf SkillsCymru Sir Gaerfyrddin, gorllewin Cymru.

Mae SkillsCymru Sir Gaerfyrddin yn cael ei gynnal ym Mharc Y Scarlets Llanelli ddydd Iau 27 Chwefror, 10am i 6pm (ar agor i rieni / gwarcheidwaid rhwng 3:30pm a 6pm), a dydd Gwener 28 Chwefror, 9am i 3pm, gyda mwy na 100 o arddangoswyr yn bresennol. 

Mae rhai o brif gyflogwyr Cymru a fydd yn bresennol yn y digwyddiad deuddydd yn cynnwys Cymdeithas Adeiladu'r Principality, Gestamp, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Dŵr Cymru Welsh Water, Willmot Dixon a llawer mwy.

Trefnir y digwyddiad gan Gyrfa Cymru, Coleg Sir Gâr, Cyngor Sir Caerfyrddin a Bwydydd Castell Howell, a'i gefnogi gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.

Fe'i cynlluniwyd i ysbrydoli ac addysgu pobl ifanc a'u rhieni trwy eu galluogi i siarad â chyflogwyr, colegau a darparwyr hyfforddiant ar yr amrywiaeth o yrfaoedd a llwybrau galwedigaethol sydd ar gael iddynt.

Bydd y rhai sy’n mynychu yn gallu darganfod mwy am yrfaoedd a phrentisiaethau trwy weithgareddau ‘Rhowch gynnig arni’ gan Llywodraeth Cymru lle mae’r rhai sy’n bresennol yn cael cyfle i roi cynnig ar amrywiaeth o sgiliau, o steilio gwallt a dysgu triniaethau harddwch i osod brics a phlymio.

Bydd sesiwn wybodaeth a fydd ar agor i rieni a gwarcheidwaid yn cael ei chynnal ar 27 Chwefror, rhwng 3:30pm a 6pm, ar gyfer y rhai sydd am ymchwilio i ddewisiadau gyrfa eu plentyn yn y dyfodol a chael cefnogaeth gan Cymru’n Gweithio, gwasanaeth cyflogadwyedd sy'n rhoi mynediad i gyngor arbenigol personol i unigolion.

Dywedodd Edward Morgan, Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol a Hyfforddiant Corfforaethol y Grŵp gyda Bwydydd Castell Howell: “Ar hyn o bryd, rydym yn cyflogi tua 600 o gydweithwyr sy’n byw o fewn 20 milltir i’n pencadlys yn Cross Hands. Fel cyflogwr sydd â gwreiddiau yn Sir Gaerfyrddin, mae'n bwysig ein bod yn parhau i ddenu'r unigolion gorau o'r gymuned leol.

“Rydyn ni bob amser yn chwilio am bobl ifanc sydd â menter a syniadau newydd i ymuno â'n tîm a dyna pam mae arddangos ein llwybrau prentisiaeth i bobl ifanc yn SkillsCymru mor bwysig fel bod modd i ni siarad â myfyrwyr yn uniongyrchol a rhannu'r hyn sydd gennym i'w gynnig.

“Mae ein rôl yn SkillsCymru Sir Gaerfyrddin yn cynnwys gweithio gyda Gyrfa Cymru i helpu i drefnu’r digwyddiad yn ogystal â bod yn bresennol ein hunain fel un o brif gyfanwerthwyr bwyd annibynnol y DU. Mae mynd i'r digwyddiad yn gyfle gwych i ni gwrdd â llawer o bobl ifanc dalentog ac arddangos y cyfleoedd amrywiol sydd ar gael iddynt yn ein busnes."

Dywedodd y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates: “Mae SkillsCymru Sir Gaerfyrddin yn rhoi mynediad gwerthfawr i ystod o gyflogwyr, colegau a darparwyr hyfforddiant i fyfyrwyr lleol a rhieni.

“Mae'n rhoi mewnwelediad go iawn i'r byd gwaith i'r rhai sy'n wynebu'r gobaith brawychus o adael yr ysgol a phenderfynu ar eu camau nesaf mewn bywyd ac yn rhoi cyngor arbenigol i rieni a gwarcheidwaid ar y gefnogaeth sydd ei hangen i helpu i lywio dewisiadau eu plentyn yn y dyfodol

“Gobeithio y bydd pawb sy’n mynychu yn ei chael yn arddangosiad defnyddiol o’r nifer o wahanol lwybrau i mewn i waith.”