Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Podlenni

Rydym yn datblygu cyfres o bodlediadau. Trwy'r podlediadau byddwch yn gallu darganfod mwy am yrfaoedd, opsiynau a'r farchnad lafur.

Bydd ein cyfres gyntaf, o'r enw 'A yw hyn yn opsiwn?' yn dod yn fuan. Cymerwch gip ar y crynodeb i ddarganfod mwy.


Cyfres 1: A yw hyn yn Opsiwn?

A yw hynny'n opsiwn? yw ein cyfres gyntaf o bodlediadau, wedi'u hanelu at rieni.

Mae'r gyfres yn dilyn taith teuluoedd trwy gydol Awst 2020 wrth iddynt drafod gobeithion, pryderon a'r camau nesaf i bobl ifanc sy'n cael canlyniadau arholiadau eleni.

Bydd gwrandawyr yn cael cyfle i glywed y cyflwynydd Betsan Powys yn trafod yr holl themâu hyn gyda rhieni, pobl ifanc eu hunain a phanel o arbenigwyr.

Pennod 1

Mae Betsan a'r panel o arbenigwyr yn trafod gyda'r teuluoedd sy'n disgwyl canlyniadau Safon Uwch eleni, eu gobeithion a'u pryderon yn arwain at ddiwrnod canlyniadau. Yn dod yn fuan.

Pennod 2

Gall gwrandawyr ddarganfod mwy am y teuluoedd hynny sydd wedi derbyn canlyniadau Safon Uwch, gan drafod sut maen nhw'n teimlo, y canlyniadau a'r camau nesaf gyda'r panel arbenigwyr. Yn dod yn fuan.

Pennod 3

Mae Betsan a'r panel o arbenigwyr yn dychwelyd i drafod gyda theuluoedd sy'n disgwyl canlyniadau TGAU, eu gobeithion a'u pryderon yn arwain at ddiwrnod canlyniadau. Yn dod yn fuan.

Pennod 4

Gall gwrandawyr ddarganfod mwy am y teuluoedd hynny sydd wedi derbyn canlyniadau TGAU, gan drafod sut maen nhw'n teimlo, eu hopsiynau a'r camau nesaf gyda'r arbenigwyr. Yn dod yn fuan.