Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gweinyddu Busnes a TG - Cyflogwyr

Mae angen staff Gweinyddol a TG ar bron bob math o gwmni. Isod ceir sampl o rai o’r cyflogwyr prentisiaeth sy’n hysbysebu Prentisiaethau Gweinyddu Busnes a TG. 

Mae ystod eang o gyflogwyr yn cynnig prentisiaethau Gweinyddu Busnes yn cynnwys mewn ffatrïoedd, peirianneg, manwerthu, cynghorau a gwasanaethau cyhoeddus.

Nid yw prentisiaethau TG mor gyffredin, am eu bod yn aml yn gofyn am gymwysterau Lefel A, neu maent yn swyddi â gradd. Caiff prentisiaethau TG eu hysbysebu o hyd, ond gall fod llawer o gystadleuaeth amdanynt.

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Admiral Group Plc

Airbus

Allen and Harris

Arcadis

Atos

BAE Systems

Burges Salmon

GIG

CGI

Clarke Willmott Solicitors

Costain

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Direct Line Group

EE

Energy Assets

Eversheds Sutherland

Freeths

Ford

GE

Gwefannau’r Cyngor

IAC (Industrial Automation Control)

Llywodraeth Cymru

JCP Solicitors

NG Bailey

Osborne Clarke

Parkdean Resorts

Qinetiq

Renishaw

S4C

Sainsburys

Siemens

Skanska

Swyddfa Bost

Tarmac

Thales Group

Trafnidiaeth Cymru

Trivallis

United Welsh

Vinci

Y Gwasanaeth Sifil (Yn cynnwys Cyllid y Wlad, DVLA, Yr Adran Gwaith a Phensiynau a mwy)

Cofiwch y gallwch chwilio drwy’r Rhestr A-Z i ddod o hyd i gyflogwyr eraill a allai recriwtio prentisiaid mewn Gweinyddu a TG.

Mae llawer o gwmnïau llai yn recriwtio ar gyfer prentisiaid hefyd, a gallwch ddod o hyd i’r rhain ar ein Gwasanaeth Paru Prentisiaethau, neu ar safleoedd swyddi cyffredinol.

Mae'r rhan fwyaf o’r cyfleoedd prentisiaeth hyn yn cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru.

(Nodwch: Roedd pob dolen yn gywir ar 27/08/2020. Gall cyflogwyr newid dolenni ar unrhyw adeg.)


Lleoedd eraill i ddod o hyd i gyflogwyr a swyddi gwag

Efallai i chi hefyd ddod o hyd i ystod o wahanol fathau o brentisiaethau yn (Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig):

I ddod o hyd i fwy o gyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau, neu i edrych am gwmnïau llai sy’n recriwtio rhowch gynnig ar y canlynol hefyd:

Mae'r rhan fwyaf o’r cyfleoedd prentisiaeth hyn yn cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru.

(Nodwch: Roedd pob dolen yn gywir 13/03/2020. Gall cyflogwyr newid dolenni ar unrhyw adeg.)