Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gweithio i ni

Amdanom ni

Mae Careers Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn is-gwmni a feddir gan Lywodraeth Cymru. Cyflwynwn gylch gwaith a sefydlwyd gan Weinidogion Cymru sy’n cynnig y gwasanaeth Gwybodaeth Gyrfa, Cyngor ac Arweiniad (GGCA) yng Nghymru sydd i bob oedran, annibynnol, amhleidiol a dwyieithog.

Ein gweledigaeth yw mai bydd holl bobl ifanc dod o hyd i gyflogaeth yn llwyddiannus ac i ysbrydoli oedolion i ganolbwyntio ar eu gyrfaoedd.


Buddion o weithio gyda ni

Mae ein staff o werth i ni ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n hundeb llafur cydnabyddedig er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig termau ac amodau atyniadol.

 Mae’r rhain yn cynnwys:

  • 30 diwrnod gwyliau blynyddol
  • Amser-hyblyg
  • Pensiwn Cyfrannol
  • Cynllun Gofal Iechyd
  • Cynllun Disgowntiau i Weithwyr
  • Cynllun Seiclo i’r Gweithle
  • Cynllun Benthyciad Aberthu Cyflog
  • Cynllun Budd Car

Dogfen

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Polisi Cyflogaeth Foesegol Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Ydych chi'n chwilio am her newydd?

Dewch i wybod sut mae'n teimlo i weithio i Gyrfa Cymru a chael cwrdd â rhai o'n staff.

Vimeo

Ein swyddi gwag cyfredol

Cadeirydd - Career Choices Dewis Gyrfa (CCDG) yn gweithredu o dan enw Gyrfa Cymru

Tâl: Telir £337 y dydd am y swydd ar gyfer mynychu cyfarfodydd neu weithgareddau eraill y cytunwyd arnynt sy'n ymwneud â gwaith Gyrfa Cymru.

Lleoliad:  Cymru gyfan

Dyddiau Cau: 4:00pm ar 20/09/2021

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am y rôl hon, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Os ydych chi’n cael problemau gweld swydd wag neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch swydd wag sydd wedi’i hysbysebu, e-bostiwch ad@gyrfacymru.llyw.cymru.