Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gweithio i ni

Amdanom ni

Mae Careers Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn is-gwmni a feddir gan Lywodraeth Cymru. Cyflwynwn gylch gwaith a sefydlwyd gan Weinidogion Cymru sy’n cynnig y gwasanaeth Gwybodaeth Gyrfa, Cyngor ac Arweiniad (GGCA) yng Nghymru sydd i bob oedran, annibynnol, amhleidiol a dwyieithog.

Ein gweledigaeth yw mai bydd holl bobl ifanc dod o hyd i gyflogaeth yn llwyddiannus ac i ysbrydoli oedolion i ganolbwyntio ar eu gyrfaoedd.


Buddion o weithio gyda ni

Mae ein staff o werth i ni ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n hundeb llafur cydnabyddedig er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig termau ac amodau atyniadol.

 Mae’r rhain yn cynnwys:

  • 30 diwrnod gwyliau blynyddol
  • Amser-hyblyg
  • Pensiwn Cyfrannol
  • Cynllun Gofal Iechyd
  • Cynllun Disgowntiau i Weithwyr
  • Cynllun Seiclo i’r Gweithle
  • Cynllun Benthyciad Aberthu Cyflog
  • Cynllun Budd Car

Dogfen

PDF
197.86 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol. Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru(yn agor cleient e-bost). Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Ydych chi'n chwilio am her newydd?

Dewch i wybod sut mae'n teimlo i weithio i Gyrfa Cymru a chael cwrdd â rhai o'n staff.

Vimeo

Ein swyddi gwag cyfredol

Cynghorydd Gyrfa / Cynghorydd Gyrfa Dan Hyfforddiant

Cyflog: Cynghorydd Gyrfa, cyflog cychwyn yn £25,980 a Chynghorydd Gyrfa Dan Hyfforddiant £23,318

Lleoliad: Swyddi gwag ar gael ar draws Cymru.

Dyddiau Cau: 9am ar 11/09/2020

Rydym yn recriwtio Cynghorwyr Gyrfa cymwysedig a than hyfforddiant sy'n gallu gweithio gydag ystod eang o bobl ledled Cymru.

Ymgeisiwch

Mentor STEM

Cyflog: £23,318 - £24,910 y flwyddyn (Cyflog cychwynnol £23,318 y flwyddyn)

Lleoliad: Bangor

Dyddiau Cau: 9am ar 11/09/2020

Mae hon yn gyfle cyffrous i weithio fel Mentor STEM amser llawn yng Ngwynedd.

Ymgeisiwch

Os ydych chi’n cael problemau gweld swydd wag neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch swydd wag sydd wedi’i hysbysebu, e-bostiwch ad@gyrfacymru.llyw.cymru.