Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gweithio i ni

Amdanom ni

Mae Careers Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn is-gwmni a feddir gan Lywodraeth Cymru. Cyflwynwn gylch gwaith a sefydlwyd gan Weinidogion Cymru sy’n cynnig y gwasanaeth Gwybodaeth Gyrfa, Cyngor ac Arweiniad (GGCA) yng Nghymru sydd i bob oedran, annibynnol, amhleidiol a dwyieithog.

Ein gweledigaeth yw mai bydd holl bobl ifanc dod o hyd i gyflogaeth yn llwyddiannus ac i ysbrydoli oedolion i ganolbwyntio ar eu gyrfaoedd.


Buddion o weithio gyda ni

Mae ein staff o werth i ni ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n hundeb llafur cydnabyddedig er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig termau ac amodau atyniadol.

 Mae’r rhain yn cynnwys:

  • 30 diwrnod gwyliau blynyddol
  • Amser-hyblyg
  • Pensiwn Cyfrannol
  • Cynllun Gofal Iechyd
  • Cynllun Disgowntiau i Weithwyr
  • Cynllun Seiclo i’r Gweithle
  • Cynllun Benthyciad Aberthu Cyflog
  • Cynllun Budd Car

Dogfen

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Polisi Cyflogaeth Foesegol Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Ydych chi'n chwilio am her newydd?

Dewch i wybod sut mae'n teimlo i weithio i Gyrfa Cymru a chael cwrdd â rhai o'n staff.

Vimeo

Ein swyddi gwag cyfredol

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu cymorth gweinyddol a derbynfa effeithlon ac effeithiol i'n Tîm Gwasanaethau Rhanddeiliaid.

Cyflog Cychwynnol: £19,740 y flwyddyn - £20,366 y flwyddyn. Cyflog Cychwynnol - £19,740 y flwyddyn 

Lleoliad: Gogledd Cymru – Swyddfa i’w bennu wrth benodi

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiau Cau: 9am 23/05/22.

Ymgeisiwch

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion ymroddedig sy'n frwd dros gefnogi eraill. Os nad ydych yn gweld swydd sy'n iawn i chi, anfonwch e-bost i AD@gyfracymru.llyw.cymru a gallwn eich helpu i sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am swyddi gwag.