Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gweithio i ni

Amdanom ni

Mae Careers Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn is-gwmni a feddir gan Lywodraeth Cymru. Cyflwynwn gylch gwaith a sefydlwyd gan Weinidogion Cymru sy’n cynnig y gwasanaeth Gwybodaeth Gyrfa, Cyngor ac Arweiniad (GGCA) yng Nghymru sydd i bob oedran, annibynnol, amhleidiol a dwyieithog.

Ein gweledigaeth yw mai bydd holl bobl ifanc dod o hyd i gyflogaeth yn llwyddiannus ac i ysbrydoli oedolion i ganolbwyntio ar eu gyrfaoedd.


Buddion o weithio gyda ni

Mae ein staff o werth i ni ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n hundeb llafur cydnabyddedig er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig termau ac amodau atyniadol.

 Mae’r rhain yn cynnwys:

  • 30 diwrnod gwyliau blynyddol
  • Amser-hyblyg
  • Pensiwn Cyfrannol
  • Cynllun Gofal Iechyd
  • Cynllun Disgowntiau i Weithwyr
  • Cynllun Seiclo i’r Gweithle
  • Cynllun Benthyciad Aberthu Cyflog
  • Cynllun Budd Car

Dogfen

PDF
197.86 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol. Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru(yn agor cleient e-bost). Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Ydych chi'n chwilio am her newydd?

Dewch i wybod sut mae'n teimlo i weithio i Gyrfa Cymru a chael cwrdd â rhai o'n staff.

Vimeo

Ein swyddi gwag cyfredol

Cynghorwyr Gyrfa a Chynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant-Siaradwyr Cymraeg

Cyflog: Cynghorydd Gyrfa, cyflog yn cychwyn ar £25,471 a Chynghorydd Gyrfa Dan Hyfforddiant ar £22,818

Lleoliad:Gogledd Cymru (lleoliad penodol i’w gadarnhau ac yn ddibynnol ar leoliad ymgeiswyr llwyddiannus)

Dyddiau Cau: 9am ar 26/08/2020

Rydym yn recriwtio unai Cynghorwyr Gyrfa cymwysedig neu dan Hyfforddiant (2 cyfwerth ag amser llawn) sy'n gallu gweithio gyda phobl ifanc mewn amryw o leoliadau addysgol drwy gyfrwng Y Gymraeg.

Ymgeisiwch

Cyfarwyddwr Adnoddau a Thrawsnewid

Lleoliad: Mae lleoliad y swydd yn dibynnu ar yr ymgeisydd llwyddiannus

Dyddiau Cau: Canol dydd, 28 Awst 2020

Rôl newydd yw’r Cyfarwyddwr Adnoddau a Thrawsnewid a grëwyd yn yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth. Byddwch yn arwain wrth sbarduno trawsnewidiad Gyrfa Cymru a goruchwylio prosiectau newid, gan barhau â thaith trawsnewidiad digidol y cwmni yn benodol.

Ymgeisiwch
Fe wnaiff y ddolen yma eich tywys i wefan cwmni Goodson Thomas, sydd yn delio a’r swydd wag hon.

Os ydych chi’n cael problemau gweld swydd wag neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch swydd wag sydd wedi’i hysbysebu, e-bostiwch ad@gyrfacymru.llyw.cymru.