Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cael Swydd

Cael help i ysgrifennu CVs, ffurflenni cais a datganiadau personol. Cael gwybod sut i baratoi ar gyfer cyfweliadau, dod o hyd i swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy...

Paratoi at swydd

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Ysgrifennu ceisiadau

Awgrymiadau ar sut i lunio cais er mwyn cael cyfweliad.

Llythyrau Cais ac e-byst

Gwnewch argraff gyntaf dda yn eich e-bost neu lythyr eglurhaol gyda'n cymorth ni.

Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Datganiad Personol

Cewch gymorth a syniadau i gwblhau eich datganiad personol. Gall y datganiad personol fod yn un o'r rhannau pwysicaf o'ch cais.

Paratoi ar gyfer asesiad

Darganfyddwch wybodaeth am brofion dethol a seicometrig sy’n aml yn rhan o gyfweliad am swydd. Cewch awgrymiadau ar sut i baratoi a ble i ddod o hyd i brofion ymarfer.


Sut i gael hyd i swydd

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Bwletin Swydd

Rydych yn dal i allu dod o hyd i swyddi gwag yn ystod y cyfnod anodd hwn. Defnyddiwch ein bwletin swydd i gael mynediad at gannoedd o swyddi gwag byw ledled Cymru. 

Cyflogwyr yn recriwtio nawr

Canfod cyflogwyr sy’n recriwtio nawr.  Dechreuwch ymchwilio am swydd yma.

Dod o hyd i swyddi ar-lein

Darganfyddwch 10 ffordd wych o ddod o hyd i gwmni i weithio iddo.

Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swyddi

Darganfyddwch sut i ddefnyddio Facebook, Twitter a LinkedIn i ddod o hyd i swyddi yn eich ardal chi.

Gofyn i'ch cysylltiadau

Ychwanegwch at eich cysylltiadau a rhwydweithiwch er mwyn clywed am swyddi gwag sydd heb eu hysbysebu.

Gwaith asiantaeth recriwtio

Cewch wybod beth mae asiantaethau recriwtio yn ei wneud, ble mae dod o hyd iddynt, a pham mae'n werth cofrestru.

Y camau cyntaf i hunangyflogaeth

Manteision ac anfanteision cyflogaeth a ble i gael cymorth pellach wrth sefydlu busnes.

Cymorth Cyflogaeth

Dysgwch am gymorth i'ch helpu i gael gwaith os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd.


Mwy o gymorth

Penderfynu pa swydd sy'n addas i chi

Defnyddiwch ein hoffer, cwisiau a'n gwybodaeth i'ch helpu i benderfynu pa swydd sy'n iawn i chi.

Sut i gael profiad

Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad. Cewch wybod sut mae ei gael, gan gynnwys drwy brofiad gwaith, gwirfoddoli ac interniaeth.

Cyflogau, hawliau ac oriau gwaith

Y pethau sydd angen ichi eu gwybod am gyflog, hawliau ac oriau gwaith ar gyfer swyddi.

Academi Sgiliau i Lwyddo

Offeryn hyfforddiant cyflogadwyedd ar-lein, rhyngweithiol i'ch helpu i fagu hyder a sgiliau i wneud y dewisiadau gyrfa cywir.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi


Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.