Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cael Swydd

Cael help i ysgrifennu CVs, ffurflenni cais a datganiadau personol. Cael gwybod sut i baratoi ar gyfer cyfweliadau, dod o hyd i swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy...

Paratoi at swydd

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Technegau cyfweld

Darganfyddwch sut i wneud cyfweliad da gan ddefnyddio techneg STAR a chael cyngor cyfweliad ac awgrymiadau paratoi.

Paratoi ar gyfer asesiad

Darganfyddwch wybodaeth am brofion dethol a seicometrig sy’n aml yn rhan o gyfweliad am swydd. Cewch awgrymiadau ar sut i baratoi a ble i ddod o hyd i brofion ymarfer.


Sut i gael hyd i swydd

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Bwletin Swydd

Defnyddiwch ein bwletin swydd i gael mynediad at gannoedd o swyddi gwag byw ledled Cymru. 

Gofyn i'ch cysylltiadau

Ychwanegwch at eich cysylltiadau a rhwydweithiwch er mwyn clywed am swyddi gwag sydd heb eu hysbysebu.

Cymorth Cyflogaeth

Dysgwch am gymorth i'ch helpu i gael gwaith os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd.


Mwy o gymorth

Sut i gael profiad

Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad. Cewch wybod sut mae ei gael, gan gynnwys drwy brofiad gwaith, gwirfoddoli ac interniaeth.

Academi Sgiliau i Lwyddo

Offeryn hyfforddiant cyflogadwyedd ar-lein, rhyngweithiol i'ch helpu i fagu hyder a sgiliau i wneud y dewisiadau gyrfa cywir.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi


Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.