Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dyfodol gwaith yng Nghymru

Eiconau amrywiol; calon, codio, amgylchedd, deallusrwydd artiffisial, baner Cymru, clustffonau, robot, offer adeiladu, tystysgrif a gliniadur

Gall gwybod beth sy'n digwydd yn y farchnad lafur eich helpu i gynllunio eich gyrfa.

Gallwch ddysgu pa swyddi sydd ar gael nawr ac yn y dyfodol, a pha sgiliau y mae cyflogwyr eisiau. Bydd hyn yn eich helpu i feddwl am syniadau gyrfa a dod o hyd i waith yn y dyfodol.

Gall ein fideos eich helpu i ddechrau meddwl am:

  • Y farchnad lafur yng Nghymru nawr, a rhai o’i diwydiannau allweddol
  • Swyddi y gall fod galw amdanynt yn y dyfodol
  • Sut y bydd technoleg a'r agenda werdd yn effeithio ar swyddi yn y dyfodol
  • Y sgiliau y bydd eu hangen ar bobl i gael swyddi

Gwyliwch y fideos

Os byddwch yn newid eich dewisiadau ar fideo, adnewyddwch eich tudalen gan ddefnyddio adnewyddu porwr, neu Ctrl R ar eich bysellfwrdd. Bydd eich dewisiadau wedyn yn diweddaru ac yn cadw ar gyfer yr holl fideos ar y dudalen we hon.


Gwybodaeth Marchnad Lafur (GML) ar ein gwefan