Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Prentisiaethau

Arolwg cwsmer. Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan ac yn gwerthfawrogi adborth ein cwsmeriaid. Gwneud yr Arolwg Cwsmer. (bydd y ddolen yma yn eich tywys i safle allanol). Ni ddylai'r arolwg hwn gymryd mwy na 5 munud i'w gwblhau.

Mae prentisiaeth yn ffordd wych o ennill cymhwyster tra byddwch yn gweithio ac yn ennill cyflog. Gwybod mwy am brentisiaethau, beth maen nhw’n ei gynnwys, sut i wneud cais a mwy...

Beth yw Prentisiaeth?

Darganfod mwy am ennill cymwysterau a sgiliau angenrheidiol wrth weithio ac ennill cyflog.

Sut i gael Prentisiaeth

Gwybod ble i chwilio am brentisiaethau, a sut i wneud y gorau o’ch cais.

Prentisiaethau gradd

Dewch i wybod mwy am raglen prentisiaethau gradd yng Nghymru.

Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau

Edrychwch ar ein rhestr o rai o’r cyflogwyr mwy sy’n derbyn prentisiaid.

Chwilio am Brentisiaeth?