Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Prentisiaethau gradd

Beth yw prentisiaethau gradd?

Mae prentisiaethau gradd ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd ar gyfer pobl sy’n gobeithio cychwyn gyrfa ym maes TG, peirianneg neu weithgynhyrchu uwch. Maen nhw’n rhoi’r cyfle i gyfuno gweithio gydag astudio rhan-amser yn y brifysgol, ac maen nhw’n para gydol cwrs gradd gyda phrentisiaid yn treulio rhan o’u hamser yn y brifysgol a gweddill yr amser gyda’u cyflogwr.


Sut maen nhw’n gweithio?

Yn union fel gyda phrentisiaethau traddodiadol, mae prentisiaid gradd yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr cyflogedig profiadol er mwyn ennill sgiliau a phrofiad ymarferol wrth dderbyn hyfforddiant allanol. Golyga hyn fod prentisiaid gradd yn cwblhau eu cwrs gyda’r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i lwyddo mewn gwaith, yn ogystal â’r wybodaeth lefel uwch a ddaw gyda chymhwyster gradd. Mae’r cyflogwr yn talu cost eu cyflog ac mae Llywodraeth Cymru’n cynnig cymorth gyda ffioedd dysgu’r brifysgol.


Beth yw’r manteision i gyflogwyr?

Mae prentisiaethau gradd yn hyblyg - gellir eu cynllunio o amgylch anghenion y cyflogwr a gallan nhw helpu i lenwi bylchau mewn sgiliau, wrth sgowtio am ddoniau newydd, fel ffordd o leihau costau recriwtio, er mwyn aros yn gystadleuol a helpu gyda thwf busnes. Gall busnesau o unrhyw faint yng Nghymru dderbyn prentisiaid gradd felly cofrestrwch eich diddordeb nawr i ddysgu mwy.


Pwy sy’n cael ymgeisio?

Unrhyw un yng Nghymru sy’n bodloni gofynion mynediad y brifysgol ar gyfer y brentisiaeth radd. Am ragor o wybodaeth am wneud cais am brentisiaeth gradd, cysylltwch â ni yn Gyrfa Cymru neu cysylltwch â'r prifysgolion yn uniongyrchol.


Prifysgolion yng Nghymru sy'n darparu prentisiaethau gradd (Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)
Darparwr Llwybr Teitl y Cymhwyster
Prifysgol Bangor Meddalwedd BSc Anrhydedd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd  Data BSc (Anrh) mewn Gwyddor Data Gymhwysol
Y Brifysgol Agored yng Nghymru Meddalwedd BSc (Anrh) mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol
Prifysgol De Cymru Meddalwedd BSc (Anrh) Datrysiadau Digidol a Thechnoleg
Prifysgol Abertawe Meddalwedd BSc (Anrh) mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol
Prifysgol y Drindod Dewi Sant Data BSc (Anrh) mewn Cyfrifiadura (Systemau Data a Gwybodaeth)
Prifysgol y Drindod Dewi Sant Seibr BSc (Anrh) Cyfrifiadura (Rhwydweithiau Cyfrifiadur a Diogelwch Seibr)
Prifysgol y Drindod Dewi Sant  Meddalwedd BSc (Anrh) Cyfrifiadura (Peirianneg Meddalwedd)
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Seibr BSc (Anrh) Diogelwch Seibr
Prifysgol Glyndŵ Wrecsam Meddalwedd BSc (Anrh) Cyfrifiadura

Facebook: prentisiaethaucymru 
Twitter: @apprenticewales 


Efallai i chi hefyd hoffi