Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Prentisiaethau gradd

Beth yw prentisiaethau gradd?

Mae prentisiaethau gradd yn gweithio'n wahanol ar draws y DU. Mae'r dudalen hon yn ymdrin â phrentisiaethau gradd yng Nghymru.

Mae prentisiaethau gradd yng Nghymru yn rhoi'r cyfle i gyfuno gweithio gydag astudio'n rhan-amser yn y brifysgol. Mae'r prentisiaethau'n rhedeg drwy gydol y cwrs gradd, gyda phrentisiaid yn treulio rhan o'u hamser yn y brifysgol a'r gweddill gyda'u cyflogwr.


Sut maen nhw’n gweithio?

Yn union fel gyda phrentisiaethau traddodiadol, mae prentisiaid gradd yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr cyflogedig profiadol er mwyn ennill sgiliau a phrofiad ymarferol wrth dderbyn hyfforddiant allanol. Golyga hyn fod prentisiaid gradd yn cwblhau eu cwrs gyda’r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i lwyddo mewn gwaith, yn ogystal â’r wybodaeth lefel uwch a ddaw gyda chymhwyster gradd. Mae’r cyflogwr yn talu cost eu cyflog ac mae Llywodraeth Cymru’n cynnig cymorth gyda ffioedd dysgu’r brifysgol.


Beth yw’r manteision i gyflogwyr?

Mae prentisiaethau gradd yn hyblyg - gellir eu cynllunio o amgylch anghenion y cyflogwr a gallan nhw helpu i lenwi bylchau mewn sgiliau, wrth sgowtio am ddoniau newydd, fel ffordd o leihau costau recriwtio, er mwyn aros yn gystadleuol a helpu gyda thwf busnes. Gall busnesau o unrhyw faint yng Nghymru dderbyn prentisiaid gradd felly cofrestrwch eich diddordeb gyda Busnes Cymru i ddysgu mwy.


Pwy sy’n cael ymgeisio?

Unrhyw un yng Nghymru sy’n bodloni gofynion mynediad y brifysgol ar gyfer y brentisiaeth radd. Am ragor o wybodaeth am wneud cais am brentisiaeth gradd, cysylltwch â ni yn Gyrfa Cymru neu cysylltwch â'r prifysgolion yn uniongyrchol.


Prentisiaethau gradd sydd ar gael yng Nghymru

Mae cyfleoedd ar gael yn bennaf mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu/Digidol, Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch. Mae rhai o brifysgolion Cymru hefyd yn cynnig cyfleoedd mewn meysydd gyrfa eraill.

Ewch i dudalen prentisiaethau gradd pob prifysgol i gael gwybodaeth fanwl am y cyrsiau sydd ar gael:Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Prentisiaethau Uwch a Phrentisiaethau Gradd (mynediad Safon Uwch) - Cyflogwyr

Mae prentisiaethau Uwch / Gradd yn caniatáu ichi ennill cyflog a chael cymhwyster addysg uwch sy'n cael ei ariannu. Cymerwch olwg ar y dewis...

Beth yw Prentisiaeth?

Darganfod mwy am ennill cymwysterau a sgiliau angenrheidiol wrth weithio ac ennill cyflog.

Mynd i brifysgol

Sut i wneud cais, yn cynnwys terfynau amser, mynychu diwrnodau agored, cyllid myfyrwyr a chlirio.

Swyddi Dyfodol Cymru

Archwiliwch rai o ddiwydiannau pwysicaf Cymru. Dysgwch pa swyddi y gallech eu gwneud, nawr, ac yn y dyfodol.