Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Prentisiaethau Uwch a Phrentisiaethau Gradd (mynediad Safon Uwch) - Cyflogwyr

Beth yw prentisiaethau uwch a phrentisiaethau gradd?

Mae angen cymwysterau Lefel A neu gymhwyster cyfatebol fel arfer ar gyfer Prentisiaethau uwch a Phrentisiaethau gradd.

Mae’r prentisiaethau hyn yn arwain at gymhwyster Addysgu Uwch. Gallai hyn fod yn dystysgrif/diploma Gradd Sylfaen neu Addysg Uwch (lefel 4 a 5), Gradd Baglor (lefel 6) neu hyd yn oed radd Meistr (lefel 7). Gall hefyd gynnwys cymwysterau proffesiynol sy’n berthnasol i’r diwydiant.

Cewch gyflog ac fel arfer rhoddir cymhorthdal tuag at eich ffioedd prifysgol neu eu talu’n llawn hyd yn oed.

Mae’n debygol y byddwch yn astudio’n rhan amser ac yn gweithio’n rhan amser i’ch cyflogwr. Bydd prentisiaethau yn cymryd rhwng 1 a 5 mlynedd i’w cwblhau.

Mae mwy a mwy o gyflogwyr, yn arbennig cyflogwyr mwy o faint, yn recriwtio prentisiaid uwch neu brentisiaid gradd. Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn cwmni penodol, gallwch ddod o hyd i’w gwefan ar beiriant chwilio er mwyn edrych am gyfleoedd.

Isod ceir rhai o’r cyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau lefel uwch neu lefel gradd:

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Airbus

Yn cynnwys:

 • Peirianneg
 • Logisteg Cadwyn Gyflenwi Uwch
 • Graddau â nawdd masnachol

Atkins

Yn cynnwys:

 • Peirianneg

Atos

Yn cynnwys:

 • TG Technegol
 • Llwybrau Busnes

Balfour Beatty

Yn cynnwys:

 • Peirianneg Sifil
 • Adeiladwaith
 • Dylunydd
 • Peiriannydd Trydanol/Electroneg
 • Rheolwr Cyfleusterau
 • Peiriannydd Mecanyddol
 • Peiriannydd pŵer
 • Syrfëwr Meintiau 
 • Peiriannydd Rheilffordd

Bam Nuttal

Yn cynnwys:

 • Prentis Peiriannydd Sifil

Barclays

Yn cynnwys:

 • Cyllid
 • Adnoddau Dynol
 • Awdit Mewnol
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Rheoli Cysylltiadau

BBC

Yn cynnwys:

 • Peirianneg Meddalwedd

BT

Yn cynnwys:

 • Meddalwedd
 • Seiberddiogelwch
 • Cyllid
 • Rheoli Busnes 

BTG Protherics UK Ltd

Yn cynnwys:

 • Technegydd Labordy

Capgemini

Yn cynnwys:

 • Atebion Digidol a Thechnoleg

CGI

Yn cynnwys:

 • Rhaglenni gradd noddedig mewn Atebion Digidol a Thechnoleg

Gwasanaeth Sifil 

Yn cynnwys:

 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Costain

Yn cynnwys:

 • Cyfrifon
 • Gweinyddu Busnes
 • Cysylltiadau Cymunedol
 • Peirianneg Trydanol
 • Syrfwr Tir
 • Cynllunydd
 • Rheolaethau Prosiect
 • Syrfwr Meintiau

GoCompare

Yn cynnwys:

 • Peirianneg Meddalwedd

Hanson

Yn cynnwys:

 • Rheoli Detholion Mwynau

Hywel Dda University Health Board

Yn cynnwys:

 • Nyrsio

Jaguar Land Rover

Yn cynnwys:

 • Peirianneg a Masnachol

John Lewis Partnership

Yn cynnwys:

 • Rheoli Manwerthu

Laing O'Rourke

Yn cynnwys:

 • Peirianneg Sifil
 • Peirianneg Ddigidol
 • Peirianneg Fecanyddol
 • Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
 • Gwasanaeth Mesur Meintiau
 • Rheoli Adeiladu
 • Cyfalaf Dynol
 • Caffael ac Amcangyfrif
 • Cynllunio
 • Rheoli Busnes/Cadwyn Gyflenwi
 • Gweithgynhyrchu

Lloyds Banking Group

Yn cynnwys:

 • Cynorthwy-ydd Prosiect Prentisiaeth Uwch

Marks and Spencer

Yn cynnwys:

 • Rheoli

Mazars

Yn cynnwys:

 • Archwilio
 • Treth
 • Trefnu drwy Gontract Allanol

McDonalds

Yn cynnwys:

 • Rheoli

Nationwide

Yn cynnwys:

 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Cyllid

PWC

Yn cynnwys:

 • Aswiriant
 • Treth
 • Ymgynghoriaeth Reoli
 • Cytundebau

Qinetiq

Yn cynnwys:

 • Peirianneg Meddalwedd
 • Peirianneg Awyrofod

Renishaw

Yn cynnwys:

 • Meddalwedd
 • Peirianneg Dylunio a Datblygu Systemau Electronig wedi u Mewnblannu

Rolls Royce

Yn cynnwys:

 • Masnachol
 • Atebion Digidol a Thechnoleg
 • Peirianneg
 • Cyfrifydd Rheoli
 • Peirianneg Gweithgynhyrchu
 • Profion Annistrywiol
 • Rheoli Prosiectau
 • Labordai Deunyddiau
 • Rheoli Cadwyn Gyflenwi

Royal Mail

Yn cynnwys:

 • Rheoli Prosiectau (yn Llundain)

RSM

Yn cynnwys:

 • Cyfrifeg
 • Ymgynghori
 • Cyllid Corfforaethol
 • Archwiliad Allanol
 • Twyll
 • Awdit Mewnol
 • TG
 • Treth

Sainsburys

Yn cynnwys:

 • Datblygu Meddalwedd (yn Llundain)

Santander

Yn cynnwys:

 • Digidol a Thechnoleg

Sinclairslaw

Yn cynnwys:

 • Cyfreithiol

Slater and Gordon

Yn cynnwys:

 • Cyfreithiol

Tarmac

Yn cynnwys:

 • Rheoli Gweithrediadau
 • Peiriannydd Mecanyddol
 • Prentisiaethau Uwch Masnachol

Tesco

Yn cynnwys:

 • Masnachol
 • Technoleg
 • Prynu a Marchnata
 • Rheolwr dan Hyfforddiant

Unilever

Yn cynnwys:

 • Peirianneg

Vinci

Yn cynnwys:

 • Amcangyfrif a Thendro
 • Cynllunio Contractau/Prosiectau
 • Mesur Meintiau a Rheolaeth Ariannol
 • Trefnu a Rheoli'r Safle

Western Power Distribution

Yn cynnwys:

 • Peiriannydd dan Hyfforddiant

Y Weinyddiaeth Amddiffyn

Yn cynnwys:

 • Peirianneg Amddiffyn

Gwybod mwy am brentisiaethau uwch a gradd ar UCAS. (dolen Saesneg)

I ddod o hyd i fwy o gyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau, neu i edrych am gwmnïau llai sy’n recriwtio rhowch gynnig ar y canlynol hefyd:

Mae'r rhan fwyaf o’r cyfleoedd prentisiaeth hyn yn cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru.

(Nodwch: Roedd pob dolen yn gywir ar 16/03/2020. Gall cyflogwyr newid dolenni ar unrhyw adeg.)