Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Yn wynebu colli eich swydd? Gallwn ni helpu gyda’r cyngor diweddar.

Siarad â chynghorydd

Oriau Agor Y Pasg

Bydd Gyrfa Cymru ar gau dros y Pasg o Ddydd Gwener 10 Ebrill i Ddydd Mawrth 14 Ebrill 2020. Rydym yn ailagor ar Ddydd Mercher 15 Ebrill 2020.

Rydym am wneud popeth o fewn ein gallu i'ch cadw chi a ni mor ddiogel â phosibl trwy'r epidemig Covid-19 presennol.

Bydd ein canolfannau ar gau i'r cyhoedd hyd nes y clywir yn wahanol. Mae hwn yn benderfyniad yr ydym wedi'i wneud ar gyfer diogelwch a lles ein cwsmeriaid, ein partneriaid a'n gweithwyr.

Rydym yn parhau i ddarparu ein gwasanaeth gyrfaoedd hanfodol dros y ffôn (0800 0284844), sgwrs ar-lein ac e-bost:

- Os oes gennych apwyntiad wyneb yn wyneb eisoes wedi'i drefnu, byddwn yn cysylltu â chi i gynnig dewis arall o gyfweliad dros y ffôn / digidol
- Os hoffech chi drefnu cyfweliad, cysylltwch â ni i drefnu cyfweliad ffôn / digidol

Am ragor o wybodaeth, ac i gael y gwybodaeth ddiweddaraf am ymateb Gyrfa Cymru i'r epidemig COVID-19 a'r gwasanaethau sydd ar gael, darllenwch erthygl COVID-19 yn ein adran newyddion.

Yn Gyrfa Cymru gallwn eich helpu i gynllunio'ch gyrfa, paratoi at gael swydd, dod o hyd i ac ymgeisio am brentisiaethau, cyrsiau a'r hyfforddiant cywir.

Cynllunio eich Gyrfa

Cymorth i gynllunio eich gyrfa. Eich syniadau a'ch dewisiadau chi.

Cyrsiau a Hyfforddiant

Eich canllaw i ddewis eich pynciau, cyrsiau, hyfforddiant a chyllido eich astudiaethau. 

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Gweithwyr gyrfaoedd proffesiynol

Gwybodaeth i athrawon, tiwtoriaid, a'r rhai sy'n gweithio ym maes addysg. Yma ceir wybodaeth am Farc Gyrfa Cymru, mynediad i'r adran weinyddiaeth, deunydd hyrwyddo ac adnoddau.

Cyflogwyr

Gwasanaethau ar gyfer cyflogwyr Cymreig, gan gynnwys cefnogaeth i recriwtio, cydweithio ag ysgolion a cholegau, cyflogaeth a deddfwriaeth.Chwilio am Hyfforddeiaethau

Ydych chi rhwng 16 a 18 oed? Yn gadael yr ysgol neu'r coleg? Gallwch gael profiad gwaith a hyfforddiant â thâl.

Beth yw Hyfforddeiaeth?

Chwilio am Twf Swyddi Cymru

Ydych chi rhwng 16 a 24 oed? Gallwch gael swydd 6 mis â chyflog er mwyn cael y profiad sydd ei angen arnoch chi.

Beth yw Twf Swyddi Cymru?

Chwilio am Brentisiaeth

Cael cyflog tra'n ennill cymhwyster. Byddwch yn brentis!

Beth yw prentisiaeth?