Skip to main content
Llywodraeth Cymru EnglishCymraeg

Yn Gyrfa Cymru gallwn eich helpu i gynllunio'ch gyrfa, paratoi at gael swydd, dod o hyd i ac ymgeisio am brentisiaethau, cyrsiau a'r hyfforddiant cywir.


Fy Nyfodol

Mae Fy Nyfodol yn cynnwys gwybodaeth gyrfaoedd hawdd ei darllen. Dysgwch am eich opsiynau, archwiliwch syniadau gyrfa a dewch i wybod pwy all eich helpu.

Cyflogwyr

Gwasanaethau ar gyfer cyflogwyr Cymreig, gan gynnwys cefnogaeth i recriwtio, cydweithio ag ysgolion a cholegau, cyflogaeth a deddfwriaeth.

Rhieni

Sicrhewch fod gwybodaeth, adnoddau ac awgrymiadau gyda chi i helpu'ch plentyn i wneud penderfyniadau gyrfa a dysgu mwy am y gefnogaeth a gynigir gennym wrth i'ch plentyn fynd o addysg i gyflogaeth.

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.