Skip to main content
BETA

Cyn bo hir y safle Beta bydd ein safle byw newydd. Am Beta.

Welsh Government
EnglishCymraeg

Edrych ar y gefnogaeth sydd ar gael cyn i ti feddwl adael y coleg neu'r chweched dosbarth

Aros. Paid rhoi'r gorau iddi!

Oherwydd y newid i'n safle byw newydd, efallai y bydd rhywfaint o darfu ar wefannau a sianeli digidol Gyrfa Cymru o ddydd Llun 20 Ionawr i ddydd Gwener 31 Ionawr 2020.  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Byddwn yn gweithio mor gyflym â phosibl er mwyn cael y wefan newydd yn fyw.

Cynllunio eich Gyrfa

Cymorth i gynllunio eich gyrfa. Eich syniadau a'ch dewisiadau chi.

Cyrsiau a Hyfforddiant

Eich canllaw i ddewis eich pynciau, cyrsiau, hyfforddiant a chyllido eich astudiaethau. 

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Gweithwyr gyrfaoedd proffesiynol

Gwybodaeth i athrawon, tiwtoriaid, a'r rhai sy'n gweithio ym maes addysg. Yma ceir wybodaeth am Farc Gyrfa Cymru, mynediad i'r adran weinyddiaeth, deunydd hyrwyddo ac adnoddau.

Cyflogwyr

Gwasanaethau ar gyfer cyflogwyr Cymreig, gan gynnwys cefnogaeth i recriwtio, cydweithio ag ysgolion a cholegau, cyflogaeth a deddfwriaeth.Chwilio am Hyfforddeiaethau

Ydych chi rhwng 16 a 18 oed? Yn gadael yr ysgol neu'r coleg? Gallwch gael profiad gwaith a hyfforddiant â thâl.

Beth yw Hyfforddeiaeth?

Chwilio am Twf Swyddi Cymru

Ydych chi rhwng 16 a 24 oed? Gallwch gael swydd 6 mis â chyflog er mwyn cael y profiad sydd ei angen arnoch chi.

Beth yw Twf Swyddi Cymru?

Chwilio am Brentisiaeth

Cael cyflog tra'n ennill cymhwyster. Byddwch yn brentis!

Beth yw prentisiaeth?