Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Yn Gyrfa Cymru gallwn eich helpu i gynllunio'ch gyrfa, paratoi at gael swydd, dod o hyd i ac ymgeisio am brentisiaethau, cyrsiau a'r hyfforddiant cywir.


Fy Nyfodol

Mae Fy Nyfodol yn cynnwys gwybodaeth gyrfaoedd hawdd i'w ddarllen ar gyfer pobl ifanc sy'n gweithio hyd Lefel 1.

Cyflogwyr

Gwasanaethau ar gyfer cyflogwyr Cymreig, gan gynnwys cefnogaeth i recriwtio, cydweithio ag ysgolion a cholegau, cyflogaeth a deddfwriaeth.

Athrawon a Gweithwyr Proffesiynol Addysg

Cael gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith mewn lleoliadau addysg.

Rhieni

Gwybodaeth i rieni, gwarcheidwaid a gofalwyr, gan gynnwys adnoddau, awgrymiadau er mwyn helpu'ch plentyn chi i wneud penderfyniadau gyrfa, a manylion am y gwasanaethau rydym ni’n eu cynnig wrth i'ch plentyn chi symud ymlaen o addysg i gyflogaeth.

Cynllunio eich Gyrfa

Cymorth i gynllunio eich gyrfa. Eich syniadau a'ch dewisiadau chi.

Cyrsiau a Hyfforddiant

Eich canllaw i ddewis eich pynciau, cyrsiau, hyfforddiant a chyllido eich astudiaethau. 

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.