Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dim ond dechrau dy stori yw canlyniadau dy arholiadau...

Dechrau dy Stori

Yn Gyrfa Cymru gallwn eich helpu i gynllunio'ch gyrfa, paratoi at gael swydd, dod o hyd i ac ymgeisio am brentisiaethau, cyrsiau a'r hyfforddiant cywir.

Cynllunio eich Gyrfa

Cymorth i gynllunio eich gyrfa. Eich syniadau a'ch dewisiadau chi.

Cyrsiau a Hyfforddiant

Eich canllaw i ddewis eich pynciau, cyrsiau, hyfforddiant a chyllido eich astudiaethau. 

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Fy Nyfodol

Mae Fy Nyfodol yn cynnwys gwybodaeth gyrfaoedd hawdd i'w ddarllen ar gyfer pobl ifanc sy'n gweithio hyd Lefel 1.

Gweithwyr gyrfaoedd proffesiynol

Gwybodaeth i athrawon, tiwtoriaid, a'r rhai sy'n gweithio ym maes addysg. Yma ceir wybodaeth am Farc Gyrfa Cymru, mynediad i'r adran weinyddiaeth, deunydd hyrwyddo ac adnoddau.

Cyflogwyr

Gwasanaethau ar gyfer cyflogwyr Cymreig, gan gynnwys cefnogaeth i recriwtio, cydweithio ag ysgolion a cholegau, cyflogaeth a deddfwriaeth.

Newyddion

Edrychwch ar newyddion diweddaraf Gyrfa Cymru.

Digwyddiadau

Dewch i wybod am y digwyddiadau mae Gyrfa Cymru yn rhan ohonynt a sut y gallwch chi gymryd rhan mewn digwyddiadau yn eich ardal chi.Chwilio am Hyfforddeiaethau

Ydych chi rhwng 16 a 18 oed? Yn gadael yr ysgol neu'r coleg? Gallwch gael profiad gwaith a hyfforddiant â thâl.

Beth yw Hyfforddeiaeth?

Chwilio am Twf Swyddi Cymru

Ydych chi rhwng 16 a 24 oed? Gallwch gael swydd 6 mis â chyflog er mwyn cael y profiad sydd ei angen arnoch chi.

Beth yw Twf Swyddi Cymru?

Chwilio am Brentisiaeth

Cael cyflog tra'n ennill cymhwyster. Byddwch yn brentis!

Beth yw prentisiaeth?