Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyflogwyr

Mae Gyrfa Cymru yn darparu amrywiaeth o wasanaethau am ddim i gyflogwyr yng Nghymru.

Gallwn ddarparu cefnogaeth ar gyfer recriwtio, diswyddiadau a cholli gwaith a gallwn eich helpu i weithio gydag ysgolion yn eich ardal.

Gweithio gydag ysgolion

Gyda chefnogaeth Gyrfa Cymru fe allwch chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ifanc, a chael budd i'ch busnes.

Cymorth colli swydd i gyflogwyr

Edrychwch i mewn i Gronfa Cymorth Recriwtio ReAct a darllen am y gefnogaeth am ddim rydyn ni'n ei gynnig i'r rhai sydd dan fygythiad o golli swydd.

Cyflogi pobl ifanc

Dysgu am reoliadau ar gyfer cyflogi pobl ifanc gan gynnwys oriau gwaith, oedran a chyflog.

Prentisiaethau - gwybodaeth i gyflogwyr

Gwybod mwy am y cyllid i brentisiaethau yng Nghymru a sut i hysbysebu swyddi gwag.

Hyfforddeiaethau - gwybodaeth i gyflogwyr

Rhaglen ddysgu ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 ac 18 oed yw hyffordeiaethau. Cefnogwch berson ifanc trwy roi profiad gwaith i hyfforddeiaeth yn eich busnes.

Cyflogi pobl anabl

Mae Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl, a gyflogir gan Lywodraeth Cymru, yn rhoi arweiniad ymarferol i gyflogwyr ledled Cymru ar gyflogi pobl anabl.