Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyflogwyr

Mae Gyrfa Cymru yn darparu amrywiaeth o wasanaethau am ddim i gyflogwyr yng Nghymru.

Gallwn ddarparu cefnogaeth ar gyfer recriwtio, diswyddiadau a cholli gwaith a gallwn eich helpu i weithio gydag ysgolion yn eich ardal.

Gweithio gydag ysgolion

Gyda chefnogaeth Gyrfa Cymru fe allwch chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ifanc, a chael budd i'ch busnes.

Cymorth colli swydd i gyflogwyr

Dewch i wybod mwy am y gefnogaeth am ddim rydym yn ei gynnig i'r rhai sydd dan fygythiad o golli swydd.

Cymorth React+

Dysgwch am becyn ReAct+ i’ch cefnogi gyda recriwtio. Mae'r ddolen hon yn mynd i wefan Busnes Cymru.

Cyflogi pobl ifanc

Dysgu am reoliadau ar gyfer cyflogi pobl ifanc gan gynnwys oriau gwaith, oedran a chyflog.

Prentisiaethau - gwybodaeth i gyflogwyr

Gwybod mwy am y cyllid i brentisiaethau yng Nghymru a sut i hysbysebu swyddi gwag.

Cyflogi pobl anabl

Mae Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl, a gyflogir gan Lywodraeth Cymru, yn rhoi arweiniad ymarferol i gyflogwyr ledled Cymru ar gyflogi pobl anabl.

Rhannwch eich swyddi gwag

Dysgwch sut i ychwanegu eich swyddi gwag at ein Bwletin Swyddi.