Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyflogwyr

Mae Gyrfa Cymru yn darparu amrywiaeth o wasanaethau am ddim i gyflogwyr yng Nghymru.

Gallwn ddarparu cefnogaeth ar gyfer recriwtio, diswyddiadau a cholli gwaith a gallwn eich helpu i weithio gydag ysgolion yn eich ardal.

Gweithio gydag ysgolion

Gyda chefnogaeth Gyrfa Cymru fe allwch chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ifanc, a chael budd i'ch busnes.

Cymorth React+

Dysgwch am becyn ReAct+ i’ch cefnogi gyda recriwtio. Mae'r ddolen hon yn mynd i wefan Busnes Cymru.

Cyflogi pobl ifanc

Dysgu am reoliadau ar gyfer cyflogi pobl ifanc gan gynnwys oriau gwaith, oedran a chyflog.

Cyflogi pobl anabl

Mae Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl, a gyflogir gan Lywodraeth Cymru, yn rhoi arweiniad ymarferol i gyflogwyr ledled Cymru ar gyflogi pobl anabl.