Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ein adroddiad blynyddol

Mae’n bleser gennyf gyflwyno adroddiad blynyddol 2020-2021 Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG).

Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwasanaeth cyfarwyddyd ac anogaeth gyrfaoedd cynhwysol a diduedd i bobl o bob oedran yng Nghymru. Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc i’w helpu gyda’r cyfnodau pontio o addysg i hyfforddiant a chyflogaeth bosibl, yn ogystal â helpu pobl o bob oedran i gyflawni eu nodau gyrfa, cyflogaeth a dysgu.

Mae’r adroddiad hwn yn cwmpasu dechrau ein strategaeth newydd bum mlynedd, Dyfodol Disglair, sy’n amlinellu’r rhan hanfodol sydd gan ein gwasanaethau i’w chwarae wrth gefnogi adferiad economaidd y genedl, sy’n seiliedig ar y gred bod yn rhaid i ni ganolbwyntio ar ddyfodol disglair yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Ymysg rhai o’r prif uchafbwyntiau a nodir yn yr adroddiad mae’r nifer helaeth o bobl a gefnogwyd drwy amrywiol wasanaethau yn ystod y cyfnod hwn a’r ffyrdd arloesol y llwyddodd ein timau i barhau i weithio gyda chyflogwyr ac ysgolion yn ystod y pandemig. Mae hefyd yn sôn am lwyddiant gwahanol ddigwyddiadau a gynhaliwyd gennym ledled Cymru, rhai ohonynt yn cael eu cynnal yn ddigidol am y tro cyntaf.

Rwy’n hynod falch o’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni yn ystod y cyfnod hwn, er gwaetha’r heriau digynsail a brofwyd o ganlyniad i’r pandemig. Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth gyrfaoedd blaenllaw a hygyrch i bobl Cymru, gan obeithio y bydd hynny yn ystod blwyddyn lai heriol i’n cwsmeriaid.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen yr adroddiad ac mae croeso i chi gysylltu â mi os bydd gennych unrhyw gwestiynau am Gyrfa Cymru a’i waith.

Nikki Lawrence, Prif Weithredwr

Dogfen

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Adroddiad Blynyddol 2020-2021 Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Os hoffech weld ein hadroddiadau blaenorol, cysylltwch â ni.