Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ein adroddiad blynyddol

Mae’n rhoi boddhad mawr i mi gyflwyno adroddiad blynyddol 2018-19 Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG). 

Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd sy’n annibynnol, yn ddiduedd, ac i bobl o bob oed.

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc er mwyn eu helpu i wneud y naid o addysg i hyfforddiant a chyflogaeth posibl, yn ogystal â rhoi cymorth i bobl o bob oed wrth wireddu eu hamcanion gyrfaoedd, cyflogaeth, a dysgu.

Un o’r pethau allweddol i’w hamlygu o’r adroddiad yn fy marn i yw’r cynnydd yn y nifer o bobl ifanc y buom ni’n ymwneud â hwy mewn ysgolion uwchradd, a hynny trwy gyfuniad o gyfweliadau cyngor wyneb yn wyneb, gwaith grŵp, a dulliau digidol. Rydym hefyd wedi gweld niferoedd uchel o bobl yn defnyddio ein hadnoddau digidol yn ogystal ag ehangiad yn y cymorth cysylltu â chyflogwyr yr ydym ni’n ei hwyluso rhwng ysgolion a busnesau.  
 
Yn y cyfnod hwn, gwelwyd amrywiaeth yn ein gwasanaethau i gefnogi oedolion gyda chyflogaeth, gan gynnwys rhai a oedd angen cyngor ar gyflogaeth a hyfforddiant, rhai a oedd yn wynebu colli eu swyddi, yn ogystal â throseddwyr yn sgil ein gwaith mewn carchardai.

Rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau’r adroddiad. Os bydd gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynglŷn â gwaith Gyfra Cymru, cysylltwch â mi ar bob cyfrif.”

Nikki Lawrence, Prif Weithredwr

Dogfen

PDF
8.29 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol. Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru(yn agor cleient e-bost). Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Os hoffech weld ein hadroddiadau blaenorol, cysylltwch â ni.