Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ein adroddiad blynyddol

Mae’n bleser mawr gennyf gyflwyno ein hadroddiad blynyddol ar gyfer 2021-22. Mae wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus arall o dwf a datblygiad i Gyrfa Cymru, sy’n atgyfnerthu pwysigrwydd ein gwasanaeth.

2021-22 oedd blwyddyn gyntaf ein gweledigaeth strategol, Dyfodol Disglair. Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys ein cyflawniadau allweddol. Mae’n dangos sut y cefnogodd ein gwasanaethau bobl Cymru ac economi Cymru.

Mae rhai o’r uchafbwyntiau’n manylu ar nifer y bobl a gefnogwyd gennym drwy wahanol wasanaethau, a’r ffyrdd y parhaodd ein timau i weithio gyda chyflogwyr ac ysgolion yn ystod y pandemig.

Rwy’n hynod falch o’r hyn rydym wedi’i gyflawni eleni. Drwy ddiwylliant gwella parhaus y cwmni, byddwn yn parhau i ymdrechu i ddod yn wasanaeth gyrfaoedd o safon fyd-eang, gan helpu i greu dyfodol mwy disglair i bobl Cymru.

Gobeithio y gwnewch fwynhau darllen yr adroddiad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â Gyrfa Cymru a'n gwaith, mae croeso i chi gysylltu â mi."

Nikki Lawrence, Prif Weithredwr

Dogfen

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Adroddiad Blynyddol 2021 - 2022 Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Os hoffech weld ein hadroddiadau blaenorol, cysylltwch â ni.