Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ein adroddiad blynyddol

Pleser o’r mwyaf yw cyflwyno adroddiad blynyddol 2019-20 ar gyfer Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG).

Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd annibynnol a diduedd i bobl o bob oed.
Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc i’w helpu i bontio’n llwyddiannus o addysg i hyfforddiant a chyflogaeth bosibl, yn ogystal â helpu pobl o bob oed i fynd ar drywydd eu nodau gyrfa, cyflogaeth a dysgu.
Mae’r adroddiad hwn yn cwmpasu trydedd flwyddyn a blwyddyn olaf ein strategaeth Newid Bywydau. Mae rhai o’r uchafbwyntiau a ddisgrifir yn yr adroddiad yn cynnwys cynyddu nifer y gweithgareddau i gefnogi pobl ifanc, lansio ein gwefan newydd, cynnal ein cynhadledd addysg gyntaf ar gyfer penaethiaid ysgolion a pharhau i ddatblygu a gwella ein hadnoddau a’n gwasanaethau digidol. Lansiwyd ein gwasanaeth Cymru’n Gweithio hefyd yn 2019-20, sef porth Llywodraeth Cymru ar gyfer cyngor a chyfarwyddyd cyflogadwyedd wedi eu teilwra yng Nghymru.
Rwy’n hynod o falch o’r hyn rydym wedi ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn a byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth gyrfaoedd blaenllaw a hygyrch i bobl yng Nghymru, yn ystod yr hyn a allai fod yn flwyddyn heriol i nifer o’n cwsmeriaid.
Rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen yr adroddiad. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau ynglŷn â gwaith Gyrfa Cymru yna mae croeso i chi gysylltu â mi.”

Nikki Lawrence, Prif Weithredwr

Dogfen

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Adroddiad Blynyddol 2019-20 Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Adroddiad Blynyddol Cryno 2019-20 Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Os hoffech weld ein hadroddiadau blaenorol, cysylltwch â ni.