Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni i gael gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaoedd. Darganfyddwch y ffyrdd gwahanol o gysylltu.

Oriau Agor y Nadolig

Bydd Gyrfa Cymru ar gau ar gyfer y Nadolig rhwng 23 Rhagfyr 2022 ac 2 Ionawr 2023. Rydym yn ailagor ar 3 Ionawr 2023.

Ffoniwch ni ar

0800 028 4844

Llun i Iau:  8am-6pm, Gwener 9am-4:30pm

Gall galwadau gymryd hyd at 30 munud. Cyn i chi ffonio, meddyliwch am yr hyn yr hoffech chi ei drafod. Byddai'n ddefnyddiol i gael papur a beiro er mwyn cofnodi unrhyw wybodaeth.

Cais am  alwad yn ôl

 Sgwrs Ar-lein

Siarad gyda chynghorydd gan ddefnyddio neges ar unwaith.

Llun i Iau:  8am-6pm, Gwener 9am-4:30pm

Defnyddiwch Sgwrs Ar-lein ar unrhyw dudalen o'n gwefan i sgwrsio â chynghorydd.

Os nad yw sgwrs ar-lein yn gweithio, efallai bod eich cwci sgwrs ar-lein wedi'i ddiffodd. Ewch i'n tudalen cwcis i ganiatáu cwcis gwasanaeth sgwrs ar-lein ac yna arbed eich newidiadau. Yna gallwch gysylltu â'n cynghorwyr ar sgwrs ar-lein.

 Ebost

Ebostiwch ni a byddwn yn ymateb ymhen 2 ddiwrnod gwaith.

Iaith Arwyddion Prydain

Mewn partneriaeth gyda SignVideo (dolen Saesneg yn unig) mae Gyrfa Cymru yn falch o ddod yn hygyrch i’r gymuned fyddar a Iaith Arwyddion Prydain (British Sign Language - BSL)

Iaith Arwyddion Prydain - SignVideo

Gwyliwch y fideo i wybod sut i ddefnyddio SignVideo i gysylltu â ni am drafodaeth gychwynnol.

Gweld dogfen trawsgrifiad SignVideo (Word, 25KB, bydd y ddogfen hon yn lawr lwytho i'ch dyfais).

YouTube Gyrfa Cymru

Dod o hyd i ni

Ein Canolfannau

Dewch o hyd i Ganolfannau Gyrfa ledled Cymru wedi eu rhestru yn ôl awdurdod lleol, gan gynnwys oriau agor, cyfeiriadau a dolen i Google Maps.

Map lleoliadau

Dewch o hyd i ni ar ein map lleoliadau. Rydyn ni’n cynnig cyngor ac arweiniad gyrfaoedd wyneb yn wyneb mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Cymru, gan gynnwys canolfannau Gyrfa, swyddfeydd y Ganolfan Byd Gwaith a lleoliadau eraill yn y gymuned.