Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni i gael gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaoedd. Darganfyddwch y ffyrdd gwahanol o gysylltu.

Ffoniwch ni ar

0800 028 4844

Llun i Iau:  8am-8pm, Gwener 9am-4:30pm

Gall galwadau gymryd hyd at 30 munud. Cyn i chi ffonio, meddyliwch am yr hyn yr hoffech chi ei drafod. Byddai'n ddefnyddiol i gael papur a beiro er mwyn cofnodi unrhyw wybodaeth.

Cais am  alwad yn ôl

 

 Sgwrs Ar-lein

Siarad gyda chynghorydd gan ddefnydio neges ar unwaith.

Llun i Iau:  8am-8pm, Gwener 9am-4:30pm

Defnyddiwch Sgrws Ar-lein ar unrhyw dudalen o'n gwefan i sgwrsio â chynghorydd.

 

 Ebost

Ebostiwch ni a byddwn yn ymateb ymhen 2 ddiwnod gwaith.

 

Dod o hyd i ni

Ein Canolfannau

Dewch o hyd i Ganolfannau Gyrfa ledled Cymru wedi eu rhestru yn ôl awdurdod lleol, gan gynnwys oriau agor, cyfeiriadau a dolen i Google Maps.

Map lleoliadau

Dewch o hyd i ni ar ein map lleoliadau. Rydyn ni’n cynnig cyngor ac arweiniad gyrfaoedd wyneb yn wyneb mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Cymru, gan gynnwys canolfannau Gyrfa, swyddfeydd y Ganolfan Byd Gwaith a lleoliadau eraill yn y gymuned.