Skip to main content
Llywodraeth Cymru EnglishCymraeg

Cysylltu â ni

Angen siarad â rhywun am eich syniadau gyrfa? Dyma'r gwahanol ffyrdd y gallwch gysylltu â ni.

Dod o hyd i ni

Ein Canolfannau

Dewch o hyd i Ganolfannau Gyrfa ledled Cymru wedi eu rhestru yn ôl awdurdod lleol, gan gynnwys oriau agor, cyfeiriadau a dolen i Google Maps.

Map lleoliadau

Dewch o hyd i ni ar ein map lleoliadau. Rydyn ni’n cynnig cyngor ac arweiniad gyrfaoedd wyneb yn wyneb mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Cymru, gan gynnwys canolfannau Gyrfa, swyddfeydd y Ganolfan Byd Gwaith a lleoliadau eraill yn y gymuned.

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni ar: 0800 028 4844

Llun i Iau: 9am i 5pm, Gwener: 9am i 4:30pm
Byddai'n ddefnyddiol i gael papur a beiro er mwyn cofnodi unrhyw wybodaeth.

Neu, gallwch ddewis amser i rywun rhoi galwad yn ôl i chi.

Sgwrs Ar-lein

Gallwch anfon neges atom yn syth drwy’r sgwrs ar-lein.

Llun i Iau: 9am i 5pm, Gwener: 9am i 4:30pm
Defnyddiwch Sgwrs Ar-lein ar unrhyw dudalen o'n gwefan i sgwrsio â ni.

Os nad yw sgwrs ar-lein yn gweithio, efallai bod eich cwci sgwrs ar-lein wedi'i ddiffodd. Ewch i'n tudalen cwcis i ganiatáu cwcis gwasanaeth sgwrs ar-lein ac yna arbed eich newidiadau. Yna gallwch gysylltu â ni ar sgwrs ar-lein.

Ffurflen gyswllt e-bost

Cwblhewch y ffurflen cysylltu â ni a byddwn yn ateb o fewn 2 ddiwrnod gwaith trwy e-bost.

Trefnu apwyntiad

Trefnwch apwyntiad gyda chynghorydd gyrfa. Byddwch yn gallu trefnu apwyntiad hyd at 2 wythnos ymlaen llaw. Mae hon yn system newydd ac yn cael ei datblygu ar hyn o bryd.

Iaith Arwyddion Prydain

Mewn partneriaeth gyda SignVideo (dolen Saesneg yn unig) mae Gyrfa Cymru yn falch o ddod yn hygyrch i’r gymuned fyddar a Iaith Arwyddion Prydain (British Sign Language - BSL)

Iaith Arwyddion Prydain - SignVideo

Gwyliwch y fideo i wybod sut i ddefnyddio SignVideo i gysylltu â ni am drafodaeth gychwynnol.

Gweld dogfen trawsgrifiad SignVideo (Word, 25KB, bydd y ddogfen hon yn lawr lwytho i'ch dyfais).