Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cysylltu â ni

Rydym am wneud popeth o fewn ein gallu i'ch cadw chi a ni mor ddiogel â phosibl trwy'r epidemig Covid-19 presennol.

Bydd ein canolfannau ar gau i'r cyhoedd hyd nes y clywir yn wahanol. Mae hwn yn benderfyniad yr ydym wedi'i wneud ar gyfer diogelwch a lles ein cwsmeriaid, ein partneriaid a'n gweithwyr.

Rydym yn parhau i ddarparu ein gwasanaeth gyrfaoedd hanfodol dros y ffôn (0800 0284844), sgwrs ar-lein ac e-bost. Os hoffech chi drefnu cyfweliad, cysylltwch â ni i drefnu cyfweliad ffôn / digidol.

Am ragor o wybodaeth:
- Gweler y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ar fudd-daliadau, aros yn y gwaith ac ennill sgiliau newydd
- Diweddarwch eich hun gyda’n hymateb i'r epidemig COVID-19

Ffoniwch ni ar

0800 028 4844

Llun i Iau:  9am-5pm, Gwener 9am-4:30pm

Gall galwadau gymryd hyd at 30 munud. Cyn i chi ffonio, meddyliwch am yr hyn yr hoffech chi ei drafod. Byddai'n ddefnyddiol i gael papur a beiro er mwyn cofnodi unrhyw wybodaeth.

Cais am  alwad yn ôl

 

 Sgwrs Ar-lein

Siarad gyda chynghorydd gan ddefnydio neges ar unwaith.

Llun i Iau:  9am-5pm, Gwener 9am-4:30pm

 

 Ebost

Ebostiwch ni a byddwn yn ymateb ymhen 2 ddiwnod gwaith.

 

Dod o hyd i ni ar ein map rhyngweithiol

Rydym yn cynnig cefnogaeth wyneb yn wyneb o’n Canolfannau Gyrfaoedd a lleoliadau allgymorth ledled Cymru.