Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ein Canolfannau

Dewch o hyd i Ganolfannau Gyrfa ledled Cymru, wedi eu rhestru yn ôl Awdurdod Lleol.

Rydym hefyd yn gweithio o ganolfannau allgymorth gan gynnwys Canolfannau Gwaith ledled Cymru. Gallwch ddod o hyd i leoliad yn eich ardal chi ar y map lleoliadau. I gael gwybodaeth am ein canolfannau allgymorth cysylltwch â ni ar 0800 028 4844.

Abertawe

Abertawe

Canolfan Gyrfa Abertawe
Grove House
Grove Place
Abertawe
SA1 5DF

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Blaenau Gwent

Glyn Ebwy

Canolfan Gyrfa Glyn Ebwy
9-10 Stryd y Farchnad
Glyn Ebwy
Blaenau Gwent
NP23 6HJ

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Bro Morgannwg

Y Barri

Canolfan Gyrfa Y Barri
49 Heol Holton
Y Barri
CF63 4HF

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Caerdydd

Caerdydd

Canolfan Gyrfa Caerdydd
Uned 4
Tŷ Churchill
17 Ffordd Churchill
Caerdydd
CF10 2HH

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Caerffili

Caerffili

Canolfan Gyrfa Caerffili
44 Stryd Windsor
Caerffili
CF83 1FW

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Coed-duon

Canolfan Gyrfa Coed-duon
57 Stryd Fawr
Coed-duon
NP12 1BA

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Casnewydd

Casnewydd

Canolfan Gyrfa Casnewydd
46/47 Stryd Fawr
Casnewydd
NP20 1GA

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Castell-nedd Port Talbot

Castell-nedd

Canolfan Gyrfa Castell-nedd
7 Stryd y Dŵr
Castell-nedd
SA11 3EP

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Port Talbot

Gorsaf Waith (Canolfan Allgymorth)
Stryd y Dŵr
Port Talbot
SA12 6LF

Ar agor ar ddydd Mawrth ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Canolfan Tir Morfa (Canolfan Allgymorth)
Marine Drive
Port Talbot
SA12 7NN

Ar agor ar ddydd Iau ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Ceredigion

Aberystwyth

Canolfan Gyrfa Aberystwyth
Canolfan Yr Ysgubor
Ffordd Alexandra
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1LN

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Conwy

Llandudno

Canolfan Gyrfa Llandudno
25 Stryd y Capel
Llandudno
LL30 2SY

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Gwynedd

Bangor

Canolfan Gyrfa Bangor
Llys Gwynedd
Ffordd Gwynedd
Bangor
Gwynedd
LL57 1DT

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Porthmadog

Canolfan Gyrfa Porthmadog
78 Stryd Fawr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NW

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Merthyr Tudful

Merthyr Tudful

Canolfan Gyrfa Merthyr Tudful
27 Stryd Fawr
Merthyr Tudful
CF47 8DP

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Pen-y-bont ar Ogwr

Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfan Gyrfa Pen-y-bont ar Ogwr
Derwen House
Heol y Llys
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 1BN

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am – 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Powys

Aberhonddu

Canolfan Byd Gwaith Aberhonddu (Canolfan Allgymorth)
Banc Camlas
Aberhonddu
Powys
LD3 7HL

Ar agor ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Y Drenewydd

Canolfan Gyrfa Y Drenewydd
Uned 4
Canolfan Siopa Bear Lane
Y Drenewydd
SY16 2QZ

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Rhondda Cynon Taf

Aberdâr

Canolfan Gyrfa Aberdâr
44-49 Stryd Caerdydd
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 7DG

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Pontypridd

Canolfan Gyrfa Pontypridd
YMa
Stryd Taf
Pontypridd
Rhondda Cynon Taf
CF37 4TS

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Sir Benfro

Hwlffordd

Canolfan Gyrfa Hwlffordd
25 Stryd y Bont
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2AL

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Sir Ddinbych

Rhyl

Canolfan Gyrfa Rhyl
Adeiladau’r Orsaf
Sgwâr yr Orsaf
Rhyl
LL18 1AT

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Sir Fynwy

Cas-gwent

Llyfrgell Cas-gwent (Canolfan Allgymorth)
Stryd y Banc
Cas-gwent
NP16 5EN

Ar agor ar ddydd Iau ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Y Fenni

Canolfan Gyrfa Y Fenni
4 Pen-Y-Pound
Cilgant y Parc
Y Fenni
NP7 5UD

Ar agor ar ddydd Mawrth a dydd Mercher ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Sir Gaerfyrddin

Caerfyrddin

Canolfan Gyrfa Caerfyrddin
10 Teras Elliston
Caerfyrddin
SA31 1HA

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Llanelli

Canolfan Gyrfa Llanelli
18 Stryd Vaughan
Llanelli
Caerfyrddin
SA15 3TY

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Rhydaman

Llyfrgell Rhydaman (Canolfan Allgymorth)
5 Stryd y Gwynt
Rhydaman
SA18 3DN

Ar agor o ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Canolfan Byd Gwaith Rhydaman(Canolfan Allgymorth)
Llys Afon
Stryd y Parc
Rhydaman
SA18 2NT

Ar agor ar dydd Iau ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Sir y Fflint

Queensferry

Canolfan Gyrfa Queensferry
46 Ffordd yr Orsaf
Queensferry
Sir y Fflint
CH5 1SX

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mawrth: 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Torfaen

Cwmbrân

Canolfan Gyrfa Cwmbrân
Uned 21
North Walk
Cwmbrân
NP44 1PR

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Wrecsam

Wrecsam

Canolfan Gyrfa Wrecsam
Tŷ Egerton
Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 1EQ

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Ynys Môn

Caergybi

Canolfan Gyrfa Caergybi
Llyfrgell Caergybi
Neuadd Y Farchnad
Stryd Stanley
Caergybi
LL65 1HH

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.