Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ein Canolfannau

Dewch o hyd i Ganolfannau Gyrfa ledled Cymru, wedi eu rhestru yn ôl Awdurdod Lleol.

Mae ein canolfannau ar agor bellach ac yn gweithredu mewn ffordd ddiogel sy’n cydymffurfio â rheolau COVID-19. Defnyddiwch y rhestr isod i ddod o hyd i’ch canolfan agosaf a’r diwrnodau a’r amseroedd y mae ar agor.

Rydym hefyd yn gweithio o ganolfannau allgymorth gan gynnwys Canolfannau Gwaith ledled Cymru. Gallwch ddod o hyd i leoliad yn eich ardal chi ar y map lleoliadau. Gall y lleoliadau a’r amseroedd hyn newid o bryd i’w gilydd ac nid ydynt wedi’u rhestru. I gael gwybodaeth am ein canolfannau allgymorth cysylltwch â ni ar 0800 028 4844.

Abertawe

Abertawe

Canolfan Gyrfa Abertawe
Grove House
Grove Place
Abertawe
SA1 5DF

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Bro Morgannwg

Y Barri

Canolfan Gyrfa Y Barri
49 Heol Holton
Y Barri
CF63 4HF

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 1:00pm ac 2:00pm)
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 1:00pm ac 2:00pm)

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Caerdydd

Caerdydd

Canolfan Gyrfa Caerdydd
Uned 4
Tŷ Churchill
17 Ffordd Churchill
Caerdydd
CF10 2HH

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Caerffili

Caerffili

Canolfan Gyrfa Caerffili
44 Stryd Windsor
Caerffili
CF83 1FW

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Coed-duon

Canolfan Gyrfa Coed-duon
57 Stryd Fawr
Coed-duon
NP12 1BA

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Casnewydd

Casnewydd

Canolfan Gyrfa Casnewydd
46/47 Stryd Fawr
Casnewydd
NP20 1GA

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Castell-nedd Port Talbot

Castell-nedd

Canolfan Gyrfa Castell-nedd
7 Stryd y Dŵr
Castell-nedd
SA11 3EP

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Port Talbot

Gorsaf Waith (Canolfan Allgymorth)
Stryd y Dŵr
Port Talbot
SA12 6LF

Ar agor ar ddydd Mawrth ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Canolfan Tir Morfa (Canolfan Allgymorth)
Marine Drive
Port Talbot
SA12 7NN

Ar agor ar ddydd Iau ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Ceredigion

Aberystwyth

Canolfan Gyrfa Aberystwyth
Canolfan Yr Ysgubor
Ffordd Alexandra
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1LN

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 12:00pm ac 1:00pm)
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 12:00pm ac 1:00pm)

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Conwy

Llandudno

Canolfan Gyrfa Llandudno
25 Stryd y Capel
Llandudno
LL30 2SY

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 12:00pm ac 1:00pm)
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 12:00pm ac 1:00pm)

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Gwynedd

Bangor

Canolfan Gyrfa Bangor
Llys Gwynedd
Ffordd Gwynedd
Bangor
Gwynedd
LL57 1DT

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 12:00pm ac 1:00pm)
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 12:00pm ac 1:00pm)

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Merthyr Tudful

Merthyr Tudful

Canolfan Gyrfa Merthyr Tudful
27 Stryd Fawr
Merthyr Tudful
CF47 8DP

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Iau 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 12:00pm ac 1:00pm)
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm (ar gau i ginio rhwng 12:00pm ac 1:00pm)

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Pen-y-bont ar Ogwr

Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfan Gyrfa Pen-y-bont ar Ogwr
Derwen House
Heol y Llys
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 1BN

Ar gau dros dro am bythefnos oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol i’r adeilad. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Powys

Aberhonddu

Canolfan Byd Gwaith Aberhonddu (Canolfan Allgymorth)
Banc Camlas
Aberhonddu
Powys
LD3 7HL

Ar agor ar ddydd Llun ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Y Drenewydd

Canolfan Gyrfa Y Drenewydd
Uned 4
Canolfan Siopa Bear Lane
Y Drenewydd
SY16 2QZ

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 12:00pm ac 1:00pm)
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm(ar gau i ginio rhwng 12:00pm ac 1:00pm)

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Rhondda Cynon Taf

Aberdâr

Canolfan Gyrfa Aberdâr
44-49 Stryd Caerdydd
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 7DG

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 12:00pm ac 1:00pm)
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 12:00pm ac 1:00pm)

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Sir Benfro

Hwlffordd

Canolfan Gyrfa Hwlffordd
25 Stryd y Bont
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2AL

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Doc Penfro

Canolfan Gyrfa Doc Penfro
2a Stryd Meyrick
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6UT

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Sir Ddinbych

Hwb Dinbych

Hwb Dinbych (Canolfan Allgymorth )
Ffordd y Ffair
Dinbych
LL16 3RG

Ar agor ar ddydd Iau ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Sir Fynwy

Cas-gwent

Llyfrgell Cas-gwent (Canolfan Allgymorth)
Stryd y Banc
Cas-gwent
NP16 5EN

Ar agor ar ddydd Iau ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Y Fenni

Canolfan Gyrfa Y Fenni
Adeiladau Pen-Y-Pound
Cilgant y Parc
Y Fenni
NP7 5YT

Ar agor ar ddydd Llun a dydd Mercher ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Sir Gaerfyrddin

Caerfyrddin

Canolfan Gyrfa Caerfyrddin
10 Teras Elliston
Caerfyrddin
SA31 1HA

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm
Dydd Gwener 9:00am i 4:00pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Llanelli

Canolfan Antioch
Heol Copperworks
Llanelli
SA15 2NE

Ar agor bob dydd o’r wythnos ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Rhydaman

Llyfrgell Rhydaman (Canolfan Allgymorth)
5 Stryd y Gwynt
Rhydaman
SA18 3DN

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Canolfan Byd Gwaith Rhydaman (Canolfan Allgymorth)
Llys Afon
Stryd y Parc
Rhydaman
SA18 2NT

Ar agor ar ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Iau ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Sir y Fflint

Shotton

Canolfan Byd Gwaith Shotton (Canolfan Allgymorth)
Canolfan Ddinesig
Rhodfa Gwepra
Cei Connah
Sir y Fflint
CH5 4HA

Ar agor ar ddydd Gwener ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Yr Wyddgrug

Canolfan Byd Gwaith Yr Wyddgrug (Canolfan Allgymorth)
Lôn Dewi Sant
Yr Wyddgrug
CH7 1LH

Ar agor ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Torfaen

Cwmbrân

Canolfan Gyrfa Cwmbrân
Uned 21
North Walk
Cwmbrân
NP44 1PR

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Wrecsam

Wrecsam

Canolfan Gyrfa Wrecsam
Tŷ Egerton
Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 1EQ

Dyddiau ac amseroedd agor y ganolfan:

Dydd Llun 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 12:15pm ac 1:15pm)
Dydd Mawrth 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 12:15pm ac 1:15pm)
Dydd Mercher 9:00am i 4:30pm (ar gau i ginio rhwng 12:15pm ac 1:15pm)
Dydd Iau 9:00am i 4:30pm. (ar gau i ginio rhwng 12:15pm ac 1:15pm)

Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad, neu ymwelwch â ni yn ystod oriau agor.

Ynys Môn

Caergybi

Canolfan Gyrfa Caergybi
Llyfrgell Caergybi
Neuadd Y Farchnad
Stryd Stanley
Caergybi
LL65 1HH

Ar agor ar ddydd Mawrth a dydd Gwener ar gyfer apwyntiadau wedi’u trefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.