Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ein Canolfannau

Dewch o hyd i Ganolfannau Gyrfa ledled Cymru, wedi eu rhestru yn ôl Awdurdod Lleol.

Oherwydd pandemig COVID-19, nid yw llawer o'n swyddfeydd a'n canolfannau allgymorth ar agor. Ar hyn o bryd, mae swyddfeydd sy'n agor yn derbyn apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Cysylltwch â ni ar 0800 0284844 i gael gwybod mwy.

Mae gan Gyrfa Cymru Ganolfannau Gyrfa ym mhob awdurdod lleol ledled Cymru fel y gwelwch ar y rhestr.

Rydym hefyd yn gweithio o ganolfannau allgymorth a Chanolfannau Gwaith ledled Cymru. Mae'r lleoliadau a'r amseroedd hyn yn newid yn rheolaidd ac nid ydynt wedi'u rhestru. I gael gwybodaeth am ein canolfannau allgymorth cysylltwch â ni ar 0800 028 4844.

Abertawe

Abertawe

Canolfan Gyrfa Abertawe
Grove House
Grove Place
Abertawe
SA1 5DF

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Blaenau Gwent

Glynebwy

Canolfan Gyrfa Glynebwy
9/10 Stryd y Farchnad
Glynebwy
NP23 6HJ

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Bro Morgannwg

Y Barri

Canolfan Gyrfa Y Barri
49 Heol Holton
Y Barri
CF63 4HF

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Caerdydd

Caerdydd

Canolfan Gyrfaoedd Caerdydd
53 Heol Siarl
Caerdydd
CF10 2GD

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Caerffili

Bargoed

Canolfan Cyngor ar Bopeth - Bargoed (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
1-2 Lle'r Eglwys
Bargoed
CF81 8RP

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Caerffili

Canolfan Gyrfa Caerffili
44 Stryd Windsor
Caerffili
CF83 1FW

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Coed-duon

Canolfan Gyrfa Coed-duon
57 Stryd Fawr
Coed-duon
NP12 1BA

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Casnewydd

Casnewydd

Canolfan Gyrfa Casnewydd
46/47 Stryd Fawr
Casnewydd
NP20 1GA

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch​​​​​​​ 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Castell-nedd Port Talbot

Castell-nedd

Canolfan Gyrfa Castell-nedd
Stryd y Dŵr
Castell-nedd
SA11 3EP

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Port Talbot

Gorsaf Waith (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Stryd y Dŵr
Port Talbot
SA12 6LF

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Ceredigion

Aberystwyth

Canolfan Gyrfa Aberystwyth
Canolfan Yr Ysgubor
Ffordd Alexandra
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1LN

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Conwy

Llandudno

Canolfan Gyrfa Llandudno
25 Stryd y Capel
Llandudno
LL30 2SY

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Gwynedd

Bangor

Canolfan Gyrfa Bangor
Llys Gwynedd
Ffordd Gwynedd
Bangor
Gwynedd
LL57 1DT

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Porthmadog

Canolfan Gyrfa Porthmadog
Llawr 1af
Tŷ Thedford
Stryd Fawr
Porthmadog
LL49 9LS

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Merthyr Tudful

Merthyr Tudful

Canolfan Gyrfa Merthyr Tudful
27 Stryd Fawr
Merthyr Tudful
CF47 8DP

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Pen-y-bont ar Ogwr

Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfan Gyrfa Pen-y-bont ar Ogwr
Derwen House
Heol y Llys
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 1BN

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Powys

Aberhonddu

Canolfan Byd Gwaith Aberhonddu (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Banc Camlas
Aberhonddu
Powys
LD3 7HL

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Y Drenewydd

Canolfan Gyrfa Y Drenewydd
Uned 4
Canolfan Siopa Bear Lane
Y Drenewydd
SY16 2QZ

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Rhondda Cynon Taf

Aberdâr

Canolfan Gyrfa Aberdâr
44-49 Stryd Caerdydd
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 7DG

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Pontypridd

Llyfrgell Pontypridd (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Llawr 1af
Ffordd y Llyfrgell
Pontypridd
CF37 2DY

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Sir Benfro

Hwlffordd

Canolfan Gyrfa Hwlffordd
25 Stryd y Bont
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2AL

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Doc Penfro

Canolfan Gyrfa Doc Penfro
2a Stryd Meyrick
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6UT

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Sir Ddinbych

Canolfan Allgymorth Y Rhyl

Llyfrgell Corwen (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Ffordd Llundain
Corwen
LL21 0DR

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Rhyl

Canolfan Gyrfa y Rhyl
Adeiladau’r Orsaf
Sgwâr yr Orsaf
Rhyl
LL18 1AT

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Sir Fynwy

Cas-gwent

Llyfrgell Cas-gwent (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Stryd y Banc
Cas-gwent
NP16 5EN

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Y Fenni

Canolfan Gyrfa Y Fenni
Adeiladau Pen-Y-Pound
Cilgant y Parc
Y Fenni
NP7 5YT

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Sir Gaerfyrddin

Caerfyrddin

Canolfan Gyrfa Caerfyrddin
Teras Elliston
Caerfyrddin
SA31 1HA

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Llanelli

Canolfan Gyrfa Llanelli
18 Stryd Vaughan
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3TY

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Rhydaman

Llyfrgell Rhydaman (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
5 Stryd y Gwynt
Rhydaman
SA18 3DN

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Canolfan Byd Gwaith Rhydaman (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Llys Afon
Stryd y Parc
Rhydaman
SA18 2NT

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

 

Sir y Fflint

Shotton

Canolfan Byd Gwaith Shotton (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Canolfan Ddinesig
Rjodfa Gwepra
Cei Connah
Fflint
CH5 4HA

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Yr Wyddgrug

Canolfan Byd Gwaith Yr Wyddgrug (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Lôn Dewi Sant
Yr Wyddgrug
CH7 1UD

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Torfaen

Cwmbrân

Canolfan Gyrfa Torfaen
Uned 21
North Walk
Cwmbrân
NP44 1PR

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Wrecsam

Wrecsam

Canolfan Gyrfa Wrecsam
Tŷ Egerton
Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 1EQ

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch​​​​​​​ 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Ynys Môn

Caergybi

Canolfan Gyrfa Ynys Môn
Sgwâr y Farchnad
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1UF

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.