Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ein Canolfannau

Dewch o hyd i Ganolfannau Gyrfa ledled Cymru, wedi eu rhestru yn ôl Awdurdod Lleol.

Rydyn ni’n dechrau agor swyddfeydd ar gyfer apwyntiadau sydd wedi eu trefnu yn unig. Mae swyddfeydd sydd ar agor wedi cael eu hagor yn ddiogel ac mewn modd sy’n cydymffurfio â rheoliadau COVID. Bydd rhai swyddfeydd yn parhau ar gau tra byddwn ni’n paratoi i’w hailagor. Defnyddiwch y rhestr isod i weld pa swyddfeydd sydd ar agor yn eich ardal chi neu ffoniwch ni ar 0800 0284844 i gael rhagor o wybodaeth.

Mae gan Gyrfa Cymru Ganolfannau Gyrfa ym mhob awdurdod lleol ledled Cymru fel y gwelwch ar y rhestr.

Rydym hefyd yn gweithio o ganolfannau allgymorth a Chanolfannau Gwaith ledled Cymru. Mae'r lleoliadau a'r amseroedd hyn yn newid yn rheolaidd ac nid ydynt wedi'u rhestru. I gael gwybodaeth am ein canolfannau allgymorth cysylltwch â ni ar 0800 028 4844.

Abertawe

Abertawe

Canolfan Gyrfa Abertawe
Grove House
Grove Place
Abertawe
SA1 5DF

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Blaenau Gwent

Glynebwy

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Bro Morgannwg

Y Barri

Canolfan Gyrfa Y Barri
49 Heol Holton
Y Barri
CF63 4HF

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Caerdydd

Caerdydd

Canolfan Gyrfa Caerdydd
Uned 4
Tŷ Churchill
17 Ffordd Churchill
Caerdydd
CF10 2HH

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Caerffili

Bargoed

Canolfan Cyngor ar Bopeth - Bargoed (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
1-2 Lle'r Eglwys
Bargoed
CF81 8RP

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Caerffili

Canolfan Gyrfa Caerffili
44 Stryd Windsor
Caerffili
CF83 1FW

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Coed-duon

Canolfan Gyrfa Coed-duon
57 Stryd Fawr
Coed-duon
NP12 1BA

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Casnewydd

Casnewydd

Canolfan Gyrfa Casnewydd
46/47 Stryd Fawr
Casnewydd
NP20 1GA

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Castell-nedd Port Talbot

Castell-nedd

Canolfan Gyrfa Castell-nedd
Stryd y Dŵr
Castell-nedd
SA11 3EP

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Port Talbot

Gorsaf Waith (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Stryd y Dŵr
Port Talbot
SA12 6LF

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Ceredigion

Aberystwyth

Canolfan Gyrfa Aberystwyth
Canolfan Yr Ysgubor
Ffordd Alexandra
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1LN

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Conwy

Llandudno

Canolfan Gyrfa Llandudno
25 Stryd y Capel
Llandudno
LL30 2SY

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Gwynedd

Bangor

Canolfan Gyrfa Bangor
Llys Gwynedd
Ffordd Gwynedd
Bangor
Gwynedd
LL57 1DT

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Parc Menai

Swyddfa Parc Menai
5 Chestnut Court
Ffordd y Parc
Parc Menai
Bangor
Gwynedd
LL57 4FH

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Porthmadog

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Merthyr Tudful

Merthyr Tudful

Canolfan Gyrfa Merthyr Tudful
27 Stryd Fawr
Merthyr Tudful
CF47 8DP

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Pen-y-bont ar Ogwr

Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfan Gyrfa Pen-y-bont ar Ogwr
Derwen House
Heol y Llys
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 1BN

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Powys

Aberhonddu

Canolfan Byd Gwaith Aberhonddu (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Banc Camlas
Aberhonddu
Powys
LD3 7HL

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Y Drenewydd

Canolfan Gyrfa Y Drenewydd
Uned 4
Canolfan Siopa Bear Lane
Y Drenewydd
SY16 2QZ

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Rhondda Cynon Taf

Aberdâr

Canolfan Gyrfa Aberdâr
44-49 Stryd Caerdydd
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 7DG

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Pontypridd

Llyfrgell Pontypridd (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Llawr 1af
Ffordd y Llyfrgell
Pontypridd
CF37 2DY

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Sir Benfro

Hwlffordd

Canolfan Gyrfa Hwlffordd
25 Stryd y Bont
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2AL

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Doc Penfro

Canolfan Gyrfa Doc Penfro
2a Stryd Meyrick
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6UT

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Sir Ddinbych

Canolfan Allgymorth Y Rhyl

Llyfrgell Corwen (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Ffordd Llundain
Corwen
LL21 0DR

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Rhyl

Canolfan Gyrfa y Rhyl
Adeiladau’r Orsaf
Sgwâr yr Orsaf
Rhyl
LL18 1AT

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Sir Fynwy

Cas-gwent

Llyfrgell Cas-gwent (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Stryd y Banc
Cas-gwent
NP16 5EN

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Y Fenni

Canolfan Gyrfa Y Fenni
Adeiladau Pen-Y-Pound
Cilgant y Parc
Y Fenni
NP7 5YT

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Sir Gaerfyrddin

Caerfyrddin

Canolfan Gyrfa Caerfyrddin
Teras Elliston
Caerfyrddin
SA31 1HA

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Llanelli

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Rhydaman

Llyfrgell Rhydaman (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
5 Stryd y Gwynt
Rhydaman
SA18 3DN

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Canolfan Byd Gwaith Rhydaman (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Llys Afon
Stryd y Parc
Rhydaman
SA18 2NT

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

 

Sir y Fflint

Shotton

Canolfan Byd Gwaith Shotton (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Canolfan Ddinesig
Rjodfa Gwepra
Cei Connah
Fflint
CH5 4HA

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Yr Wyddgrug

Canolfan Byd Gwaith Yr Wyddgrug (canolfan allgymorth Gyrfa Cymru)
Lôn Dewi Sant
Yr Wyddgrug
CH7 1UD

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.

Torfaen

Cwmbrân

Canolfan Gyrfa Torfaen
Uned 21
North Walk
Cwmbrân
NP44 1PR

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Wrecsam

Wrecsam

Canolfan Gyrfa Wrecsam
Tŷ Egerton
Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 1EQ

Ar agor ar gyfer apwyntiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn unig. Ffoniwch 0800 028 4844 i drefnu apwyntiad.

Ynys Môn

Caergybi

Canolfan Gyrfa Ynys Môn
Sgwâr y Farchnad
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1UF

Mae'r swyddfa ar gau dros dro oherwydd COVID-19. Ffoniwch 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein.