Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Map lleoliadau

Rydym yn cynnig cyfweliadau cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd wyneb yn wyneb mewn amryw o leoliadau ledled Cymru, gan gynnwys canolfannau Gyrfaoedd, swyddfeydd Canolfan Byd Gwaith a lleoliadau eraill yn y gymuned.

Mae ein canolfannau a'n lleoliadau allgymorth yn gweithredu mewn ffordd ddiogel sy’n cydymffurfio â COVID-19. I gael gwybodaeth am y lleoliadau cysylltwch â ni ar 0800 028 4844.

Dewch o hyd i leoliad yn eich ardal chi trwy glicio ar y pinnau ar y map isod. Fel arall, ewch ein canolfannau am restr o ganolfannau gyrfa gan gynnwys cyfeiriad, dolen Google Maps ac oriau agor.

Map key

  • Canolfannau Gyrfa Cymru
  • Swyddfeydd Canolfan Byd Gwaith
  • Lleoliadau allgymorth cymunedol