Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Map lleoliadau

Rydym yn cynnig cyfweliadau cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd wyneb yn wyneb mewn amryw o leoliadau ledled Cymru, gan gynnwys canolfannau Gyrfaoedd, swyddfeydd Canolfan Byd Gwaith a lleoliadau eraill yn y gymuned.

Dewch o hyd i leoliad yn eich ardal chi trwy glicio ar y pinnau ar y map isod. Fel arall, ewch ein canolfannau am restr o ganolfannau gyrfa gan gynnwys cyfeiriad, dolen Google Maps ac oriau agor.

Map key

  • Canolfannau Gyrfa Cymru
  • Swyddfeydd Canolfan Byd Gwaith
  • Lleoliadau allgymorth cymunedol