Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Amdanom ni

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni sydd ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru a ffurfiwyd ar 1 Ebrill 2013.

Rydym ni’n masnachu fel Gyrfa Cymru Careers Wales, ac yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd sy’n annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Dyfodol Disglair

Gweledigaeth i bawb: Dewch i wybod sut mae ein gweledigaeth i bawb a sut y byddwn yn sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl.

Cymru'n Gweithio

Gwybod mwy am Cymru’n Gweithio sydd wedi’i gyflwyno gan Gyrfa Cymru ac yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Ein gwobrau

Dysgwch mwy am yr amryw wobrau mae Gyrfa Cymru wedi'u hennill.


Ein polisïau

Yr iaith Gymraeg

Gwybod mwy am sut yr ydym yn cydymffurfio gyda safonau penodol yr iaith Gymraeg yn ymwneud â chyflenwi gwasanaeth, llunio polisïau a mwy.

Amgylchedd

Darllenwch mwy am sut yr ydym yn rheoli ein heffaith amgylcheddol.

Rhyddid gwybodaeth

Dewch i wybod sut mae Gyrfa Cymru yn darparu gwybodaeth am Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Hysbysiad preifatrwydd

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd a dod i wybod sut rydym yn cydymffurfio'n llawn â rheoliadau newydd GDPR.

Cwcis

Gwybod mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis i wella perfformiad ein gwefan.

Diogelu

Geld ein polisi diogelu a gwybod sut mae Gyrfa Cymru yn cydnabod ei gyfrifoldeb i ddiogelu plant, pobl ifanc ac oedolion rhag niwed.


  Cysylltu â ni

  Adborth a chwynion

  Gwybod mwy am sut yr ydym yn delio gydag adborth a chwynion ac am ein safonau gofal cwsmer.

  Ymholiadau cyfryngau

  Gwybod mwy am sut i gysylltu gyda ni am unrhyw ymholiadau cyfryngau, cysylltu a'n gwefan a defnyddio ein logo.


  Recriwtio

  Gweithio i ni

  Dewch i wybod mwy am sut beth yw gweithio i Gyrfa Cymru a'n swyddi gwag cyfredol.