Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Amdanom ni

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni sydd ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru a ffurfiwyd ar 1 Ebrill 2013.

Rydym ni’n masnachu fel Gyrfa Cymru Careers Wales, ac yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd sy’n annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Beth rydym yn ei wneud a pham rydym ni'n bodoli

Gwybod mwy am ein gwaith, y prosiectau rydym yn eu cefnogi a'r partneriaid rydym yn gweithio gyda hwy.

Cyfarfod ein Prif Weithredwr

Dewch i wybod mwy am y person tu ôl i'r swydd.

Aelodau Bwrdd Gyrfa Cymru

Dewch i wybod mwy am aelodau Bwrdd Gyrfa Cymru.

Dyfodol Disglair

Gweledigaeth i bawb: Dewch i wybod sut mae ein gweledigaeth i bawb a sut y byddwn yn sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl.

Ein adroddiad blynyddol

Gweld adroddiad blynyddol Careers Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG).

I bawb - tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant

Yma yn Gyrfa Cymru, rydym am i'n gwasanaethau fod yn hygyrch i bawb.

Cymru'n Gweithio

Gwybod mwy am Cymru’n Gweithio - sy'n cael ei chyflwyno gan Gyrfa Cymru a'i hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.

Ein cyfrifon statudol

Gweld ein cyfrifon statudol dros y tair blynedd diwethaf.

Ein gwobrau

Dysgwch mwy am yr amryw wobrau mae Gyrfa Cymru wedi'u hennill.


Ein polisïau

Polisi ac Adroddiadau Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Darganfyddwch mwy am ein polisïau a'n cynlluniau gweithredu a sut yr ydym yn cydymffurfio gyda deddfwriaeth, cyfarwyddebau a safonau.

Yr iaith Gymraeg

Gwybod mwy am sut yr ydym yn cydymffurfio gyda safonau penodol yr iaith Gymraeg yn ymwneud â chyflenwi gwasanaeth, llunio polisïau a mwy.

Amgylchedd

Darllenwch mwy am sut yr ydym yn rheoli ein heffaith amgylcheddol.

Rhyddid gwybodaeth

Dewch i wybod sut mae Gyrfa Cymru yn darparu gwybodaeth am Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Hysbysiad preifatrwydd

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd a dod i wybod sut rydym yn cydymffurfio'n llawn â rheoliadau newydd GDPR.

Telerau ac amodau

Dysgwch mwy am ein telerau ac amodau.

Cwcis

Gwybod mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis i wella perfformiad ein gwefan.

Datganiad Hygyrchedd

Dewch i wybod sut rydym yn gweithio tuag at wneud ein gwefan yn hygyrch.

Diogelu

Geld ein polisi diogelu a gwybod sut mae Gyrfa Cymru yn cydnabod ei gyfrifoldeb i ddiogelu plant, pobl ifanc ac oedolion rhag niwed.


  Cysylltu â ni

  Adborth a chwynion

  Gwybod mwy am sut yr ydym yn delio gydag adborth a chwynion ac am ein safonau gofal cwsmer.

  Ymholiadau cyfryngau

  Gwybod mwy am sut i gysylltu gyda ni am unrhyw ymholiadau cyfryngau, cysylltu a'n gwefan a defnyddio ein logo.


  Recriwtio

  Gweithio i ni

  Dewch i wybod mwy am sut beth yw gweithio i Gyrfa Cymru a'n swyddi gwag cyfredol.