Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cynllunio eich Gyrfa

Gall cynllunio eich gyrfa ymddangos yn broses brawychus. Ond does dim rhaid iddo fod. Edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael i’ch cefnogi gyda chynllunio eich taith gyrfa.

Opsiynau

Opsiynau yn 18

Cewch wybod pa ddewisiadau gyrfa sydd gennych ar ôl ichi adael yr ysgol neu'r coleg.

Opsiynau ar gyfer newid gyrfa

Darllenwch ein 8 cam i newid gyrfa. Dysgwch sut mae meddwl am fanteision ac anfanteision a gwella eich sgiliau chwilio am waith, yn gallu helpu.
 

Opsiynau i raddedigion

Dysgwch am eich dewisiadau gyrfa ar ôl cwblhau eich gradd. Mae'r dewisiadau'n cynnwys ennill arian yn syth, parhau eich astudiaethau neu gael seibiant.


Darganfyddwch eich cryfderau a'r swyddi sy'n eu gweddu

Sgiliau a Chryfderau

Dod o hyd i'ch sgiliau a'ch cryfderau a'u paru â'r sgiliau a'r cryfderau y mae cyflogwyr eisiau. Dod o hyd i ffyrdd o wella'ch sgiliau a mwy.

Cwis Buzz

Cymerwch y cwis i ddarganfod eich math o bersonoliaeth a pha swyddi allai fod yn addas i chi.


Archwilio syniadau gyrfa


Meddyliwch am bynciau, cyrsiau a hyfforddiant

Opsiynau pwnc blwyddyn 8 a 9

Help i ddewis pynciau ar gyfer blynyddoedd 10 ac 11. Dod o hyd i awgrymiadau a gwybodaeth i'ch helpu chi i wneud dewisiadau gyrfa.

Cael gwybodaeth am gymwysterau

Deallwch lefelau cymhwyster a pham maen nhw'n bwysig. Dysgwch am gymwysterau, gan gynnwys NVQ, TGAU, BTEC, Safon Uwch, graddau a HND.


Paratoi ar gyfer swydd

Sut i gael profiad

Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad. Cewch wybod sut mae ei gael, gan gynnwys drwy brofiad gwaith, gwirfoddoli ac interniaeth.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.


Gweld mwy

Nodweddion

Dolenni i'r nodweddion a'r ymgyrchoedd a hyrwyddir gan Gyrfa Cymru drwy gydol y flwyddyn.