Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Straeon go iawn

Cymerwch olwg ar rai straeon llwyddiant go iawn.

Cefnogaeth i addysg a hyfforddiant

Darllenwch ein straeon go iawn am gael cyngor a chefnogaeth i ddod o hyd i’r cyfleoedd cywir.

Cyflogwyr

Darganfyddwch sut mae cyflogwyr yn ymwneud ag ysgolion ac yn cefnogi myfyrwyr i ddarganfod mwy am fyd gwaith.

Stori HSBC

Mae Kim Jones, Rheolwr Manwerthu’r Gangen yn HSBC Llandrindod, yn annog cyflogwyr i gymryd rhan yng Nghyfnewidfa Addysg Busnes Gyrfa Cymru.

Stori Gallt y Glyn

Mae Elin Aaron yn rhedeg bwyty a thŷ llety teuluol bach wrth odre’r Wyddfa ac mae’n credu mewn cefnogi ysgolion lleol. Dyma’i hanes...

Stori Celtic Horizons

Mae Celtic Horizons wedi cael cydnabyddiaeth am y gwaith mae’n ei wneud mewn ysgolion er mwyn ysbrydoli pobl ifanc i gael gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Stori Anik

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod mewn Peirianneg, dyma stori Anik Cartwright sy’n dangos sut mae’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr benywaidd.

Straeon go iawn ar wefan Cymru’n Gweithio

Cymerwch olwg ar ragor o straeon go iawn ar wefan Cymru'n Gweithio: