Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Straeon go iawn

Cymerwch olwg ar rai straeon llwyddiant go iawn.

Cefnogaeth i mewn i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth

Darllenwch ein straeon go iawn am gael cyngor a chefnogaeth i ddod o hyd i’r cyfleoedd cywir.

Stori Taylor-Ann

Rhoddodd cyngor gyrfa hyder i Taylor-Ann wneud cais am ei chwrs coleg delfrydol ar ôl iddi adael yr ysgol o ganlyniad i fwlio.

Stori Connor

Daeth Connor o hyd i’w brentisiaeth ddelfrydol gyda chwmni lleol ar ôl mynychu digwyddiad yn ei ysgol.

Stori Ffion

Ar ôl cael addysg yn anodd, cafodd Ffion lwyddiant pan wnaeth ei chynghorydd gyrfa ei helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith.

Stori Alex

Fe wnaeth Alex, sy’n 17 oed, oresgyn gorbryder i barhau â’i gynlluniau gyrfa.

Stori Will

Mae Will o Gaerdydd, sy’n 19 oed, yn rhannu ei stori i ddangos nad yw ei fyddardod wedi’i atal rhag mynd ar drywydd ei uchelgias i ddilyn gyrfa ym maes meddygaeth.

Stori Tobi

Roedd cael cyngor yn help i Tobi symud ymlaen a symud i fyny gyda’i gynlluniau gyrfa.

Stori Taylor

Llwyddodd Taylor i gael prentisiaeth peirianneg gyda Wales & West Utilities oherwydd ei hoffter o bynciau STEM.

Cyflogwyr

Darganfyddwch sut mae cyflogwyr yn ymwneud ag ysgolion ac yn cefnogi myfyrwyr i ddarganfod mwy am fyd gwaith.

Stori Litegreen

Darllenwch sut mae Litegreen yn dangos eu hangerdd dros gefnogi pobl ifanc a’u helpu i ddatblygu eu hyder.

Stori Charles Owen

Dysgwch sut mae Charles Owen yn helpu pobl ifanc i ddeall mwy am y gwahanol gyfleoedd ym maes gweithgynhyrchu.

Stori Jacqui Gower

Dysgwch pam y cafodd ymrwymiad Jacqui i gefnogi dysgu gyrfaoedd ei gydnabod yn y Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr.

Stori Viridor

Dysgwch fwy am sut mae Viridor yn cefnogi dysgu gyrfaoedd a chodi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol.

Stori Wynne Construction

Darllenwch am sut y llwyddodd Wynne Construction i ddod o hyd i ffyrdd o ymgysylltu â disgyblion yn ystod y pandemig.

Stori Kidslingo

Darllenwch am y ffyrdd y mae Kidslingo yn ysbrydoli disgyblion i astudio ieithoedd ac i ystyried dechrau eu busnes eu hun.

Stori Nyth

Darllenwch am sut y mae Nyth yn helpu disgyblion i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd ac yn eu cefnogi gyda’u haddysg.

Stori Eleri

Darllenwch am sut y mae Eleri Jenkins, enillydd y wobr ‘Cyfraniad Personol Eithriadol’, yn  ysbrydoli pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg ac i ystyried gyrfaoedd mewn meysydd digidol a iechyd.

Stori RWE

RWE Renewables yn dod yn bartner gwerthfawr ysgol drwy gefnogi gweithgareddau addysg busnes ym Mhort Talbot, gan dynnu sylw at gyfleoedd yn y sector ynni adnewyddadwy yn y dyfodol.

Stori DTCC

Drwy ddatblygu partneriaeth werthfawr gydag ysgolion yn Wrecsam, gall DTCC ddiogelu eu busnes ar gyfer y dyfodol, cefnogi economi Cymru a chodi proffil ei fusnes.

Stori Griffiths

Mae Griffiths yn gweithio mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru i godi ymwybyddiaeth o yrfaoedd yn y diwydiannau Peirianneg Sifil ac Adeiladu.

Stori HSBC

Mae Kim Jones, Rheolwr Manwerthu’r Gangen yn HSBC Llandrindod, yn annog cyflogwyr i gymryd rhan yng Nghyfnewidfa Addysg Busnes Gyrfa Cymru.

Stori Gallt y Glyn

Mae Elin Aaron yn rhedeg bwyty a thŷ llety teuluol bach wrth odre’r Wyddfa ac mae’n credu mewn cefnogi ysgolion lleol. Dyma’i hanes...

Stori Celtic Horizons

Mae Celtic Horizons wedi cael cydnabyddiaeth am y gwaith mae’n ei wneud mewn ysgolion er mwyn ysbrydoli pobl ifanc i gael gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Stori Anik

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod mewn Peirianneg, dyma stori Anik Cartwright sy’n dangos sut mae’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr benywaidd.

Straeon go iawn ar wefan Cymru’n Gweithio

Cymerwch olwg ar ragor o straeon go iawn ar wefan Cymru'n Gweithio: