Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Straeon go iawn

Cymerwch olwg ar rai straeon llwyddiant go iawn.

Cefnogaeth i mewn i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth

Darllenwch ein straeon go iawn am gael cyngor a chefnogaeth i ddod o hyd i’r cyfleoedd cywir.

Stori Alex

Fe wnaeth Alex, sy’n 17 oed, oresgyn gorbryder i barhau â’i gynlluniau gyrfa.

Stori Samiha

Roedd cael cyngor yn help i Samiha gyda’i gyrfa.

Stori Will

Mae Will o Gaerdydd, sy’n 19 oed, yn rhannu ei stori i ddangos nad yw ei fyddardod wedi’i atal rhag mynd ar drywydd ei uchelgias i ddilyn gyrfa ym maes meddygaeth.

Stori Tobi

Roedd cael cyngor yn help i Tobi symud ymlaen a symud i fyny gyda’i gynlluniau gyrfa.

Stori Rico

Ffocws a chymhelliant Rico fu’n gyfrifol am ei helpu i gael prentisiaeth ar ôl gadael yr ysgol.

Stori Ewan

Cafodd Ewan, sy’n 17 oed ac o Brestatyn, drafferth gyda'i opsiynau gyrfa pan oedd yn y coleg. Darllenwch ei stori i ddarganfod sut y llwyddodd i ailfeddwl ac aros mewn addysg.

Stori Taylor

Llwyddodd Taylor i gael prentisiaeth peirianneg gyda Wales & West Utilities oherwydd ei hoffter o bynciau STEM.

Stori Kieran

Ar ôl cael cymorth i ddod o hyd i leoliad gwaith, llwyddodd Kieran i gael prentisiaeth.

Stori Kira

Mae bod â chynllun wrth gefn wedi helpu Kira i fapio ei gyrfa yn y dyfodol.

Stori Ben

Mae cefnogaeth gyda hyfforddiant a chynllunio gyrfa wedi helpu Ben i baratoi ar gyfer ei yrfa yn y dyfodol. 

Cyflogwyr

Darganfyddwch sut mae cyflogwyr yn ymwneud ag ysgolion ac yn cefnogi myfyrwyr i ddarganfod mwy am fyd gwaith.

Stori RWE

RWE Renewables yn dod yn bartner gwerthfawr ysgol drwy gefnogi gweithgareddau addysg busnes ym Mhort Talbot, gan dynnu sylw at gyfleoedd yn y sector ynni adnewyddadwy yn y dyfodol.

Stori DTCC

Drwy ddatblygu partneriaeth werthfawr gydag ysgolion yn Wrecsam, gall DTCC ddiogelu eu busnes ar gyfer y dyfodol, cefnogi economi Cymru a chodi proffil ei fusnes.

Stori Griffiths

Mae Griffiths yn gweithio mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru i godi ymwybyddiaeth o yrfaoedd yn y diwydiannau Peirianneg Sifil ac Adeiladu.

Stori HSBC

Mae Kim Jones, Rheolwr Manwerthu’r Gangen yn HSBC Llandrindod, yn annog cyflogwyr i gymryd rhan yng Nghyfnewidfa Addysg Busnes Gyrfa Cymru.

Stori Gallt y Glyn

Mae Elin Aaron yn rhedeg bwyty a thŷ llety teuluol bach wrth odre’r Wyddfa ac mae’n credu mewn cefnogi ysgolion lleol. Dyma’i hanes...

Stori Celtic Horizons

Mae Celtic Horizons wedi cael cydnabyddiaeth am y gwaith mae’n ei wneud mewn ysgolion er mwyn ysbrydoli pobl ifanc i gael gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Stori Anik

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod mewn Peirianneg, dyma stori Anik Cartwright sy’n dangos sut mae’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr benywaidd.

Straeon go iawn ar wefan Cymru’n Gweithio

Cymerwch olwg ar ragor o straeon go iawn ar wefan Cymru'n Gweithio: