Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Straeon go iawn

Cymerwch olwg ar rai straeon llwyddiant go iawn.

Cefnogaeth i mewn i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth

Darllenwch ein straeon go iawn am gael cyngor a chefnogaeth i ddod o hyd i’r cyfleoedd cywir.

Stori Josh

Helpodd cynghorydd gyrfaoedd Josh ef i wneud cais am brentisiaeth a dechrau ei yrfa mewn peirianneg.

Stori Gabrielle

Cafodd Gabrielle ei hysbrydoli ar ôl i ddiagnosis prin atal ei chynlluniau gyrfa. 

Stori Olivia

Yn dilyn cymorth gan gynghorydd gyrfa, mae Olivia yn ffynnu mewn prentisiaeth peirianneg.

Stori Taylor-Ann

Rhoddodd cyngor gyrfa hyder i Taylor-Ann wneud cais am ei chwrs coleg delfrydol ar ôl iddi adael yr ysgol o ganlyniad i fwlio.

Stori Connor

Daeth Connor o hyd i’w brentisiaeth ddelfrydol gyda chwmni lleol ar ôl mynychu digwyddiad yn ei ysgol.

Stori Ffion

Ar ôl cael addysg yn anodd, cafodd Ffion lwyddiant pan wnaeth ei chynghorydd gyrfa ei helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith.

Stori Alex

Fe wnaeth Alex, sy’n 17 oed, oresgyn gorbryder i barhau â’i gynlluniau gyrfa.

Stori Will

Mae Will o Gaerdydd, sy’n 19 oed, yn rhannu ei stori i ddangos nad yw ei fyddardod wedi’i atal rhag mynd ar drywydd ei uchelgias i ddilyn gyrfa ym maes meddygaeth.

Stori Tobi

Roedd cael cyngor yn help i Tobi symud ymlaen a symud i fyny gyda’i gynlluniau gyrfa.

Stori Taylor

Llwyddodd Taylor i gael prentisiaeth peirianneg gyda Wales & West Utilities oherwydd ei hoffter o bynciau STEM.

Cyflogwyr

Darganfyddwch sut mae cyflogwyr yn ymwneud ag ysgolion ac yn cefnogi myfyrwyr i ddarganfod mwy am fyd gwaith.

Stori EDF Renewables y DU

Darganfyddwch sut mae enillydd y wobr hon yn annog dysgwyr i feddwl am eu rolau yn y dyfodol a diogelu'r blaned.

Stori Cottage Coppicing

Darganfyddwch sut helpodd Lisa i feithrin hyder a sgiliau person ifanc mewn gwaith coed gyda phrofiad gwaith amhrisiadwy yn ei gweithdy.

Stori Colette Affaya

Dewch i wybod sut yr arweiniodd angerdd Colette dros ysbrydoli pobl ifanc at Wobr Partner Gwerthfawr am Gyfraniad Personol Eithriadol.

Stori Kidslingo

Dysgwch sut mae perchennog y busnes bach hwn yn helpu i ddod â phynciau yn fyw i ddysgwyr.

Stori JCB

Mae JCB yn un o’r tri gwneuthurwr offer adeiladu gorau yn y byd. Mae’r cwmni wedi ysbrydoli llawer o bobl ifanc i ddilyn gyrfa ym maes adeiladu.

Stori Morganstone

Mae gan Morganstone gysylltiad cryf â Gyrfa Cymru. Fel partner ers saith mlynedd, maent wedi darparu profiadau rhagorol i ddisgyblion.

Stori Castell Howell

Dysgwch fwy am sut mae Bwydydd Castell Howell wedi bod yn cefnogi dysgwyr i ddod i wybod am fyd gwaith.

Stori Litegreen

Darllenwch sut mae Litegreen yn dangos eu hangerdd dros gefnogi pobl ifanc a’u helpu i ddatblygu eu hyder.

Stori Charles Owen

Dysgwch sut mae Charles Owen yn helpu pobl ifanc i ddeall mwy am y gwahanol gyfleoedd ym maes gweithgynhyrchu.

Stori Jacqui Gower

Dysgwch pam y cafodd ymrwymiad Jacqui i gefnogi dysgu gyrfaoedd ei gydnabod yn y Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr.

Stori Viridor

Dysgwch fwy am sut mae Viridor yn cefnogi dysgu gyrfaoedd a chodi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol.

Straeon go iawn ar wefan Cymru’n Gweithio

Cymerwch olwg ar ragor o straeon go iawn ar wefan Cymru'n Gweithio: