Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cwcis

Gosodiadau Cwci

Eich gosodiad Cwci cyfredol

Ein Polisi Cwcis

Rydym ni yn Gyrfa Cymru yn defnyddio cwcis i wella perfformiad gyrfacymru.llyw.cymru ac i sicrhau y cewch y profiad gorau posibl wrth bori’r wefan. Mae’r polisi cwcis hwn yn esbonio beth yw cwcis, sut mae ein gwefan yn eu defnyddio, a sut gallwch eu hanalluogi os ydych yn penderfynu peidio â’u defnyddio.

Felly, beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis y gallai gwefan eu storio ar eich cyfrifiadur i wneud swyddogaeth benodol. Er enghraifft, gellir defnyddio cwci pan fydd angen i wefan gofio pwy ydych chi er mwyn eich cyfeirio tuag at gynnwys sy’n matsio’ch ymweliadau blaenorol yn dda.

Defnyddir rhai cwcis i storio gwybodaeth bwysig am eich ymweliad; er enghraifft mae gwefan sy’n eich galluogi i gofio’ch manylion chi yn ystod proses logio i mewn yn gallu storio’ch enw defnyddiwr er mwyn sicrhau mai unwaith yn unig y byddwch yn ei fewnbynnu, ac felly bydd yn gwneud eich ymweliadau yn y dyfodol yn haws. Fodd bynnag, ni fydd y rhan fwyaf o gwcis yn casglu gwybodaeth bersonol o’r fath, ac yn hytrach byddant yn casglu manylion mwy cyffredinol fel tudalen y wefan rydych wedi ymweld â hi amlaf.

Felly, pa fath o gwcis sy’n cael eu cadw ar gyrfacymru.llyw.cymru

Mae gennym ddau math gwahanol o gwci ar gyrfacymru.llyw.cymru:

1. Cwcis System

Mae’r cwcis hyn yn hanfodol i gyrfacymru.llyw.cymru weithio’n gywir. Er enghraifft, mae rhai cwcis yn ein galluogi i arddangos y neges cwcis i chi. Os byddwch yn dewis i wrthod cwcis ar y wefan hon, bydd y cwcis hanfodol yn aros ymlaen.

2. Cwcis Perfformiad

Mae’r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i wirio pa mor dda mae gyrfacymru.llyw.cymru yn perfformio, a nifer y bobl sy’n cyrchu’r wefan. Yn gyffredinol, defnyddiwn Google Analytics i gadw cofnod o’r tudalennau mwyaf poblogaidd gyda’n defnyddwyr, a’r rhannau o’r wefan nad ydynt mor boblogaidd ac efallai sydd angen eu diweddaru. Cwcis nad ydynt yn hanfodol yw'r rhain. Os byddwch yn dewis i wrthod y cwcis ar y wefan hon, ni fydd cwcis nad ydynt yn hanfodol yn cael eu defnyddio.

Gweler ein rhestr o gwcis a ddefnyddir nad ydynt yn hanfodol.

3. Cwcis sy'n helpu gyda marchnata a chyfathrebu

Er mwyn hyrwyddo ein gwasanaethau, gallwn ddefnyddio cwcis ail-gyfeirio. Gellir eu gosod gan wefannau trydydd parti. Mae'r cwcis hyn yn caniatáu inni arddangos deunydd hyrwyddo (er enghraifft hysbysebion) i chi ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw, i fesur perfformiad deunydd a chynnwys hyrwyddo, a chael mewnwelediad am y rhai a'u gwelodd.

Gweler ein rhestr o gwcis a ddefnyddir nad ydynt yn hanfodol.

Felly, beth ddylwn i ei wneud os nad ydw i eisiau i chi ddefnyddio cwcis o gwbl?

Drwy ddefnyddio ein gwefan, mae ein telerau ac amodau yn dweud eich bod yn caniatáu i ni ddefnyddio cwcis i wneud y gorau o’ch profiad o ddefnyddio gyrfacymru.llyw.cymru; ond, os ydych wir eisiau analluogi’r cwcis ar ein gwefan, darllenwch ein canllawiau ar sut i analluogi cwcis yn eich porwr yma.

Cyn i chi analluogi cwcis yn eich porwr, mae’n bwysig nodi drwy ddiffodd cwcis y byddwch yn atal rhai rhannau o’n gwefan rhag gweithio’n gywir.

Mwy o wybodaeth

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am y polisi cwcis hwn, cysylltwch â ni drwy e-bost ar data.personol@gyrfacymru.llyw.cymru.

Diweddarwyd y ddogfen hon ddiwethaf ar 19/12/2019.