Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwybodaeth am Gwcis

Dyma restr o’r cwcis a ddefnyddir ar gyrfacymru.llyw.cymru
Cwcis Enw Pwrpas Dod i ben
Cwcis Google Analytics -ga Defnyddir gan Google Analytics
i adnabod y defnyddiwr
Daw i ben ar ôl 2 flynedd
Cwcis Google Analytics _gid Defnyddir gan Google Analytics
ti adnabod y defnyddiwr
Daw i ben ar ôl 1 diwrnod
Cwcis Google Analytics _gat_UA-* Defnyddir gan Google Analytics
i sbarduno’r dyddiad adnewyddu
Daw i ben ar ôl 1 munud
Cwcis Swyddogaethau bw-cookieMessage Defnyddir i ddangos neu
guddio’r neges briwsion
Daw i ben ar ôl 10 awr
Cwcis targedu / 
hysbysebu Twitter
Guest-id Yn cael eu defnyddio gan
Twitter i adnabod a thracio
ymwelwyr â’r wefan
YYn dod i ben ar ôl 1 mis
Tracio Dadansoddeg
Facebook
_fbp Yn cael eu defnyddio
gan Facebook i ddarparu
dadansoddeg tracio
Yn dod i ben ar ôl 3 awr
LinkedIn usermatchhistory Yn cael eu defnyddio gan
Linked In i dracio ymwelwyr
fel y gellir cyflwyno
hysbysebion mwy perthnasol
ar sail dewisiadau’r ymwelydd
Yn dod i ben ar ôl 1 mis
Crunch Simply Digital
(AppNexus)
uuid2 Mae'r cwci hwn yn cynnwys
gwerth unigryw a gynhyrchir
ar hap sy'n galluogi'r
Llwyfan i wahaniaethu rhwng
porwyr a dyfeisiau. Mae'n
cael ei gyfateb â gwybodaeth -
fel segmentau diddordeb
hysbysebu a hanesion
hysbysebion a ddangosir
yn y porwr neu'r ddyfais -
a ddarperir gan gleientiaid
neu drydydd eraill a'u
storio ar y Llwyfan.
Mae offer yn defnyddio'r
cwci hwn i helpu i gyflwyno
hysbysebion i bobl sydd wedi
ymweld â'u gwefan o'r blaen
Yn dod i ben ar ôl 6 mis