Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Sgiliau a Chryfderau

Byddwch yn fwy tebygol o gael swydd os ydych yn gwybod beth yw eich sgiliau a'ch cryfderau. Felly, mae'n bwysig nodi eich sgiliau a'ch cryfderau, deall yr hyn y mae cyflogwyr ei eisiau, a pharhau i wella'ch sgiliau.

Mwy am sgiliau a chryfderau

Sgiliau a chryfderau y mae cyflogwyr yn gofyn amdanynt

Cynyddwch eich cyfle o gael gwaith trwy baru eich sgiliau a'ch cryfderau â'r hyn y mae cyflogwyr eisiau.

Adnabod eich sgiliau a'ch cryfderau

Ffyrdd o ddarganfod eich sgiliau a'ch cryfderau. Bydd adnabod eich sgiliau a'ch cryfderau yn cynyddu eich hyder, ac yn gymorth i gael swydd.

Ffyrdd o wella eich sgiliau a'ch cryfderau

Gwella'r sgiliau a'r cryfderau sydd gennych, a chynyddu'ch cyfleoedd i gael swydd, cael dyrchafiad neu newid gyrfa.

Cymerwch gwisiau i ddarganfod eich sgiliau, math o bersonoliaeth a pharu swyddi