Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Nodweddion

Amlygir ein tudalennau nodweddion ar wahanol adegau o'r flwyddyn ac fe'u hyrwyddir ar ein tudalen hafan am gyfnod o amser. Gellir gweld unrhyw nodweddion nad ydynt yn cael eu hyrwyddo ar ein tudalen hafan ar y dudalen yma.

Cymerwch olwg ar ein nodweddion

Aros. Paid rhoi'r gorau iddi!

Wedi dechrau'r coleg neu'r chweched dosbarth ond yn poeni os mai dyma'r penderfyniad cywir? Y peth pwysig yw gofio yw i beidio â rhuthro i wneud penderfyniad y gallech ei ddifaru nes ymlaen.

Symud Ymlaen, Symud i Fyny

Ydych chi ym mlwyddyn 11, 12, 13 neu yn y coleg ac yn ystyried beth i'w wneud nesaf? Edrychwch ar eich opsiynau.

Dyfodol Byd Gwaith yng Nghymru

Gallwch ganfod swyddi y mae galw amdanynt nawr a'r swyddi y bydd galw amdanynt yn y dyfodol. Edrychwch sut y bydd technoleg yn effeithio ar swyddi.

Swyddi haf tymhorol

Cymerwch olwg ar y cyfleoedd ar gyfer swyddi haf tymhorol yng Nghymru, ledled y DU a thramor.

Cyflogwyr yn recriwtio nawr

Cyflogwyr sy’n recriwtio nawr. Dechreuwch chwilio am swydd yma.

Mae’n bryd i wneud cais am gyllid myfyrwyr

Ydych chi’n mynd i’r brifysgol neu’r coleg yn 2021/22? Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru bellach ar agor ar gyfer ceisiadau am gyllid.