Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Nodweddion

Amlygir ein tudalennau nodweddion ar wahanol adegau o'r flwyddyn ac fe'u hyrwyddir ar ein tudalen hafan am gyfnod o amser. Gellir gweld unrhyw nodweddion nad ydynt yn cael eu hyrwyddo ar ein tudalen hafan ar y dudalen yma.

Cymerwch olwg ar ein nodweddion

Symud Ymlaen, Symud i Fyny

Ydych chi ym mlwyddyn 11, 12, 13 neu yn y coleg ac yn ystyried beth i'w wneud nesaf? Edrychwch ar eich opsiynau.

Aros. Paid rhoi'r gorau iddi!

Wedi dechrau'r coleg neu'r chweched dosbarth ond yn poeni os mai dyma'r penderfyniad cywir? Y peth pwysig yw gofio yw i beidio â rhuthro i wneud penderfyniad y gallech ei ddifaru nes ymlaen.

Mae’n bryd i wneud cais am gyllid myfyrwyr

Ydych chi’n mynd i’r brifysgol neu’r coleg yn 2022/23? Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru bellach ar agor ar gyfer ceisiadau am gyllid.

E-chwaraeon

Diddordeb mewn gemau cyfrifiadurol? Dysgwch am y sgiliau sydd eu hangen arnoch, a'r cyfleoedd gyrfa mewn e-chwaraeon.

Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd 2022

mae Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd yn gyfle i’ch helpu chi i ganolbwyntio ar gynllunio’ch gyrfa a gwireddu’ch potensial.

Dyfodol Byd Gwaith yng Nghymru

Gallwch ganfod swyddi y mae galw amdanynt nawr a'r swyddi y bydd galw amdanynt yn y dyfodol. Edrychwch sut y bydd technoleg yn effeithio ar swyddi.

Swyddi haf tymhorol

Cymerwch olwg ar y cyfleoedd ar gyfer swyddi haf tymhorol yng Nghymru, ledled y DU a thramor.