Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Nodweddion

Amlygir ein tudalennau nodweddion ar wahanol adegau o'r flwyddyn ac fe'u hyrwyddir ar ein tudalen hafan am gyfnod o amser. Gellir gweld unrhyw nodweddion nad ydynt yn cael eu hyrwyddo ar ein tudalen hafan ar y dudalen yma.

Cymerwch olwg ar ein nodweddion

Dyfodol gwaith yng Nghymru

Dewch i wybod pa swyddi sydd ar gael nawr ac yn y dyfodol, a pha sgiliau y mae cyflogwyr eisiau.

Symud Ymlaen, Symud i Fyny

Ydych chi ym mlwyddyn 11, 12, 13 neu yn y coleg ac yn ystyried beth i'w wneud nesaf? Edrychwch ar eich opsiynau.

Mae’n bryd i wneud cais am gyllid myfyrwyr

Ydych chi’n mynd i’r brifysgol neu’r coleg yn 2022/23? Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru bellach ar agor ar gyfer ceisiadau am gyllid.

Aros - Paid rhoi'r gorau iddi

Wedi dechrau'r coleg neu'r chweched dosbarth ond yn poeni os mai dyma'r penderfyniad cywir? Y peth pwysig yw gofio yw i beidio â rhuthro i wneud penderfyniad y gallech ei ddifaru nes ymlaen.

E-chwaraeon

Diddordeb mewn gemau cyfrifiadurol? Dysgwch am y sgiliau sydd eu hangen arnoch, a'r cyfleoedd gyrfa mewn e-chwaraeon.

Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd

mae Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd yn gyfle i’ch helpu chi i ganolbwyntio ar gynllunio’ch gyrfa a gwireddu’ch potensial.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2023

Mae'n wythnos Wyddoniaeth Prydain, felly beth am archwilio swyddi sy'n defnyddio gwyddoniaeth?

Swyddi haf tymhorol

Cymerwch olwg ar y cyfleoedd ar gyfer swyddi haf tymhorol yng Nghymru, ledled y DU a thramor.

Y Sioe Frenhinol

Gwybod mwy am yrfaoedd ym maes amaethyddiaeth, bwyd a diod.

Swyddi tymhorol y Nadolig

Cymerwch olwg ar gyfleoedd swyddi tymhorol y Nadolig yng Nghymru.