Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Swyddi tymhorol y Nadolig

Mae cyflogwyr fel arfer yn recriwtio ar gyfer swyddi tymhorol o fis Medi ac i mewn i Ragfyr.

  • Dylech barhau i edrych ar y gwefannau gan na wyddoch pryd y caiff swyddi gwag newydd eu hysbysebu
  • Caiff rhai swyddi tymhorol dros y Nadolig ond eu hysbysebu am gyfnod byr felly edrychwch ar y safleoedd yn rheolaidd.

Rhai o’r gwefannau a all eich helpu i ddechrau dod o hyd i swyddi tymhorol

Swyddi arlwyo

Mae gwestai, bwytai, tafarndai, parciau a chaffis yn aml yn recriwtio staff ychwanegol yn ystod y Nadolig.

  • Mae’r cwmnïau mwy yn hysbysebu swyddi gwag ar eu gwefan, ac mae llawer o gyflogwyr yn defnyddio gwefannau arlwyo a gwefannau cyffredinol.
  • Yn aml, gall cwmnïau roi hysbyseb yn y ffenestr, felly cofiwch edrych pan fyddwch yn mynd heibio.
  • Mae mynd i fwytai a thafarndai lleol a rhoi eich CV hefyd yn ffordd dda o ddod o hyd i waith.

Dyma rai o’r prif fwytai er mwyn eich helpu i ddechrau arni:

(Mae llawer o'r dolenni ar y dudalen yma yn Saesneg yn unig.)

Dyma rai o'r mannau arlwyo eraill:

Dyma rai o safleoedd swyddi arlwyo cyffredinol:


Dosbarthu

  • Mae dosbarthu llythyrau a pharseli o amgylch y DU a thu draw yn gofyn am gymysg o staff llawn a rhan amser yn ogystal â gweithio gwahanol sifftiau
  • Mae’r cwmnïau yn aml yn hysbysebu ar wefannau eu hunain.

Gwestai

  • Mae gwestai yn recriwtio ar safleoedd swyddi cyffredinol megis Indeed, ReedDod o hyd i swydd.
  • Mae mynd i westai a gofyn am swyddi gwag hefyd yn ffordd dda o ddod o hyd i waith.
  • Mae rhai gwestai hefyd yn recriwtio ar eu gwefan eu hunain.

Dyma restr o rai o’r gwestai yng Nghymru fel man cychwyn:

Dyma rai o safleoedd swyddi gwestai:

Dewch o hyd i westai cyfagos drwy chwilio am restr o westai. Yna gallwch gysylltu â’r gwestai neu ddod o hyd i swyddi gwag ar eu gwefannau.

Dyma enghreifftiau o’r rhestrau:


Manwerthu

Bydd rhai siopau yn prysuro yn ystod y Nadolig. Enghreifftiau o siopau a allai brysuro ac fydd angen staff dros y Nadolig yw siopau teganau, dillad, iechyd a harddwch.

Chwiliwch am swyddi gwag ar safleoedd swyddi ar-lein, neu ewch i’ch siopau lleol i gael rhagor o wybodaeth.

Dyma enghreifftiau o siopau:


Asiantaethau recriwtio

Mae asiantaethau recriwtio yn hysbysebu amrywiaeth eang o swyddi tymhorol gan gynnwys casglu ffrwythau, llafurio, staff bar a llawer mwy.

Cysylltwch ag asiantaethau recriwtio yn eich ardal neu defnyddiwch y Cydffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth (REC) i ddod o hyd i asiantaeth recriwtio gyfagos.


Chwilio am swydd yn ddiogel

Cofiwch gadw golwg am sgamiau swyddi pan fyddwch yn chwilio am swyddi ar wefannau. Mae mwy o bobl yn cael eu targedu gan sgamiau swyddi ar-lein. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut i osgoi sgamiau swyddi ar y wefan Safer Jobs.


Efallai i chi hefyd hoffi