Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ysgrifennu ceisiadau

Mae cyflogwyr yn llunio cwestiynau ar gyfer ffurflenni cais. Maent yn penderfynu rhoi cyfweliad i chi ai peidio yn dibynnu ar eich atebion i’r cwestiynau.

Ysgrifennwch gais sy’n rhoi cyfweliad i chi

Cyn i chi ddechrau

 • Darllenwch y swydd-ddisgrifiad yn ofalus i gael gwybodaeth am y swydd
 • Ymchwiliwch i’r cwmni ar-lein. Mae’n bosibl y bydd gan rai cwmnïau awgrymiadau ar gyfer cwblhau eu ceisiadau
 • Casglwch eich CV, ceisiadau eraill yr ydych wedi’u cwblhau, a gwybodaeth o Eich Proffil i’w defnyddio fel canllaw
 • Ceisiwch ymarfer eich atebion yn gyntaf. Mae hyn yn golygu y gallwch sicrhau eich bod yn cael popeth yn iawn

Wrth i chi gwblhau’r cais

Darllenwch gwestiynau’r cais yn ofalus i sicrhau eich bod yn deall beth sydd angen i chi ei wneud.

 • Sicrhewch eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau’n gywir
 • Nodwch gymaint o wybodaeth â phosibl i ateb pob cwestiwn
 • Byddwch yn onest. Defnyddiwch enghreifftiau o’ch bywyd eich hun
 • Byddwch yn gywir. Gwiriwch ddyddiadau ac enwau i sicrhau eu bod yn gywir

Ar ôl i chi gwblhau’r cais

 • Gwiriwch y sillafu a’r gramadeg. Sicrhewch nad oes unrhyw wallau sillafu neu wallau teipio
 • Sicrhewch fod popeth rydych wedi’i ysgrifennu yn gywir. Gwiriwch ddyddiadau ac enwau i sicrhau eu bod yn gywir
 • Cofiwch arbed copi o’r cais am swydd. Gallwch ei ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer ceisiadau eraill. Gallwch hefyd gyfeirio’n ôl ato i weld beth rydych wedi’i ysgrifennu os bydd y cyflogwr yn gofyn i chi ddod am gyfweliad neu’n eich ffonio

Efallai i chi hefyd hoffi

Datganiad Personol

Cewch gymorth a syniadau i gwblhau eich datganiad personol. Gall y datganiad personol fod yn un o'r rhannau pwysicaf o'ch cais.

Datganiad Personol enghreifftiol 1 - Alex

Gweld enghraifft o ddatganiad personol wedi'i chwblhau ar gyfer swydd manwerthu. Gall darllen datganiad personol wedi'i chwblhau eich helpu i ddeall yn well sut i ysgrifennu un eich hun.

Defnyddio profiadau bywyd i ateb cwestiynau cyfweliad

Gwybod sut i ateb cwestiynau cyfweld gydag enghreifftiau bywyd go iawn (cwestiynau cymhwysedd). Gweld enghreifftiau o gwestiynau ac atebion.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Llythyrau Cais ac e-byst

Gwnewch argraff gyntaf dda yn eich e-bost neu lythyr eglurhaol gyda'n cymorth ni.

Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Chwilio am Brentisiaeth neu gyfle Twf Swyddi Cymru?