Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Llythyrau Cais ac e-byst

Mae’n arferol anfon e-bost neu lythyr gyda’ch CV (ac weithiau gyda’r cais) i gyflwyno eich hun i’r cyflogwr.

Mae’r llythyr i gefnogi eich cais yn bwysig, gan mai hwn yw’r cyswllt cyntaf â’r cyflogwr. Os byddwch yn gwneud argraff dda yn y llythyr / e-bost, mae’r cyflogwr yn fwy tebygol o ddarllen eich CV.

Beth yw gynnwys mewn llythyr cais

Ychwanegwch y wybodaeth ganlynol mewn e-bost neu lythyr i gefnogi eich cais yn y drefn yma:

  1. Pa swydd rydych yn gwneud cais amdani a rhif cyfeirnod y swydd os oes un
  2. Lle y gwelsoch yr hysbyseb (er enghraifft, ar Indeed)
  3. Mewn paragraff byr, nodwch eich prif sgiliau. (Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y sgiliau sy’n cyfateb i’r sgiliau y mae’r cyflogwyr yn edrych amdanynt)
  4. Diolchwch i’r cyflogwr am ei amser. Mae’n syniad gorffen gyda rhywbeth fel, ‘Edrychaf ymlaen at glywed gennych yn fuan’
  5. Os ydych yn dechrau gydag ‘Annwyl Syr’, ‘Annwyl Fadam’, neu’n ysgrifennu at unigolyn, gorffennwch gydag ‘Yn gywir’. Peidiwch â defnyddio ‘Yr eiddoch yn gywir’ nag unrhyw ddiweddglo arall

Dogfennau

PDF
539.94 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol. Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch (yn agor cleient e-bost). Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Efallai i chi hefyd hoffi