Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Llythyr cais enghreifftiol - dychwelyd i'r gwaith

Llythyr cais enghreifftiol - dychwelyd i'r gwaith

Mae'r llythyr cais yma'n tynnu sylw at ba swydd rydych chi'n ymgeisio amdani a'ch sgiliau a'ch rhinweddau allweddol.

Byddai'r llythyr cais yma'n ddefnyddiol pan fyddwch chi:

  • Yn dychwelyd i'r byd gwaith ar ôl cyfnod i ffwrdd
  • Hefo bylchau yn eich hanes gwaith neu rydych chi wedi bod mewn sawl swydd gwahanol

Morgan Jones
675 Gerddi Elton
Y Porth
CF65 9YY
Ffôn: 01443 995444
Ebost: morganjones968@walesmail.net

24 Ionawr 2023

Mr Aled Michael
Cyfarwyddydd Gwasanaeth Cwsmeriaid
Wisgi Cymreig
Uned 36 Parc Menter Manor Farm
The Ridgeway
Treherbert
CF75 7QT

Annwyl Mr Michael

CYF: Swydd Tywysydd Teithiau (cyfeirnod CF/659560)

Rwy’n ysgrifennu atoch i wneud cais am eich swydd a hysbysebwyd yn ddiweddar fel Tywysydd Teithiau, a welais yn cael ei hysbysebu ar wefan Findajob. Gweler fy CV sydd wedi ei atodi, sy'n nodi fy sgiliau a'm profiad.

Mae gen i 12 mlynedd o brofiad yn y sector manwerthu, gan gynnwys 6 mlynedd fel arddangoswr cynnyrch. Cyflwynais arddangosiadau byw o broseswyr bwyd i gwsmeriaid ac offer cegin arall ar gyfer siop adrannol. Ar un achlysur, cynyddais werthiant cynnyrch amhoblogaidd dros 150 y cant trwy ei ddangos i gwsmeriaid gan ddefnyddio fy mhersonoliaeth gynnes a chyfeillgar a gwybodaeth fanwl am y cynnyrch.

Mae gen i sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, fel y dangoswyd gan fy nyrchafiad o waith gwerthu ar y llawr i arddangos cynhyrchion. Ers hynny rwyf wedi datblygu sgiliau hyfforddi a chyflwyno rhagorol. Mae fy sgiliau eraill yn cynnwys trin arian, cynllunio a threfnu.

Yn ddiweddar cymerais seibiant o’r gwaith i fagu fy mhlant, ond teimlaf fy mod bellach yn barod i ailafael yn fy ngyrfa a chanolbwyntio ar ddychwelyd i’r gweithle.

Rwy'n hyderus bod gen i'r sgiliau, y rhinweddau a'r profiad i fod yn rhan werthfawr o'ch tîm.

Diolch am ystyried fy nghais. Gobeithiaf glywed gennych yn fuan.

Yr eiddoch yn gywir

Morgan Jones


Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Templed Llythyr Cais Dychwelyd i'r Gwaith Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Gweld mwy