Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Llythyr cais enghreifftiol - newid gyrfa

Llythyr cais enghreifftiol - newid gyrfa

Mae'r llythyr cais yma'n tynnu sylw at ba swydd rydych chi'n ymgeisio amdani a'ch sgiliau a'ch rhinweddau allweddol.

Byddai'r llythyr cais yma'n ddefnyddiol pan fyddwch chi'n newid gyrfaoedd.


Mr Peter Jones
33 Stryd John
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 9ZZ
Ffôn: 01656 777444
Ebost: peter.jones657@mail.com

25 Medi 2022

FAO Jimmy Bloggs
Rheolydd Personél
Welsh Water Meter Reading Services Ltd
Uned 33 Enterprise Walk
The Enterprise Estate
Caerdydd
CF25 7PD

Annwyl Mr Bloggs

CYF: Swydd Darllenydd Mesurydd (cyfeirnod 556027)

Rwy'n ysgrifennu i wneud cais am swydd Darllenydd Mesurydd gyda Dŵr Cymru, ar ôl colli fy swydd wedi 16 mlynedd o brofiad gyda fy nghyflogwr blaenorol. Gwelais y swydd yn cael ei hysbysebu ar wefan Indeed.

Fel y gwelwch o fy CV sydd wedi ei atodi, mae gennyf brofiad helaeth o weithio ym myd diwydiant, yn yr awyr agored ac mewn rolau ymarferol.

Rwy'n gyfarwydd â gweithio mewn amgylchedd lle mae gwaith tîm a thargedau yn chwarae rhan bwysig yn y drefn ddyddiol. Fel arweinydd tîm mewn ffatri leol, defnyddiais fy sgiliau negodi a threfnu i wella cynhyrchiant ein tîm 30 y cant.

Dwi'n addasadwy ac yn hyblyg, yn barod ac yn awyddus i ddysgu, ac yn dysgu sgiliau newydd yn gyflym. Wrth ddechrau rôl goruchwyliwr CNC, dysgais sut i reoli offer cyfrifiadurol newydd o fewn wythnos, er mwyn gallu hyfforddi cydweithwyr.

Yn ogystal, rwy'n teimlo fy mod yn hynod o dda am wneud i eraill deimlo'n gyfforddus, ac rwyf bob amser yn siriol, yn gwrtais ac yn ddibynadwy, gan gyfathrebu'n effeithiol ag eraill.

Rwy'n teimlo y byddai'r cyfuniad o fy sgiliau a fy mhrofiad yn fy ngwneud yn ymgeisydd delfrydol ar gyfer swydd yn eich sefydliad a'r heriau newydd a ddaw yn ei sgil.

Edrychaf ymlaen at glywed gennych yn fuan ac rydw i ar gael ar gyfer cyfweliad unrhyw bryd.

Yr eiddoch yn gywir

Peter Jones


Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Templed Llythyr Cais Newid Gyrfa Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Gweld mwy